1. Střešní tašková tabule SATJAM
    SATJAM
2. Střešní latě
3. Kontralatě
4. Pojistná vysocedifúzní hydroizolační fólie SATJAMFOL WI 135(170)
5. Tepelná izolace
6. Parotěsná zábrana
7. Bednění
8. Krokev
9. Samořezný šroub SDT
10. Pop nýt vodotěsný
11. Hřebenáč k střešní krytině
12. Samořezný šroub SO3T
13. Nárožní krokev