1. Střešní krytina SATJAM Rapid
    SATJAM
2. Vrut SDR 4,2×25, nebo SDR INOX 4,2×25
3. Laování
4. Odvětrávací vrstva - tvořena kontralatí
5. Pojistná hydroizolace DHV (např. Satjamfol WI 135, WI 170)
6. Tepelná izolace
7. Krokvový závěs
8. Parotěsná zábrana
9. Sádrokartonový obklad
10. Samovrtný šroub SDT 4,8×35, nebo SDT INOX 4,8×35
11. Butylkaučuková páska
12. ڞlabní plech