1. Střešní tašková tabule SATJAM
    SATJAM
2. Střešní latě
3. Kontralatě
4. Pojistná vysocedifúzní hydroizolační fólie SATJAMFOL WI 135(170)
5. Větraná vzduchová mezera vymezená krokvemi min. tl. 20mm
6. Tepelná izolace
7. Přidaná tepelná izolace
8. Parotěsná zábrana
9. Sádrokartonová konstrukce
10. Samořezný šroub SDT
11. Odvětrání
12. Těsnící pás úžlabí
13. Úžlabí