1. Střešní tašková tabule SATJAM
    SATJAM
2. Střešní latě
3. Kontralatě
4. Pojistná vysocedifúzní hydroizolační fólie SATJAMFOL WI 135(170)
5. Tepelná izolace
6. Přidaná tepelná izolace
7. Parotěsná zábrana
8. Sádrokartonová konstrukce
9. Samořezný šroub SDT
10. Těsnící pás úžlabí
11. Úžlabí