1. Šroub SDR 4,2×25, nebo SDR INOX 4,2×25
2. Střešní krytina SATJAM Rapid
    SATJAM
3. Separační rohož WRAP
4. Bednění záklop
5. Kontralať
6. Pojistná hydroizolace DHV (např. Satjamfol WI 135, WI 170)
7. Krov
8. Oplechování ke zdi - drážka se zatmelením
9. Příponka
10. Montážní lať
11. Šroub SDT 4,8×35, nebo SDT INOX 4,8×35
12. Butylkaučuková páska
13. Dilatační lišta