1. Střešní tašková tabule SATJAM
    SATJAM
2. Samořezný šroub SDT
3. Střešní latě
4. Kontralatě
5. Pojistná vysocedifúzní hydroizolační fólie SATJAMFOL WI 135(170)
6. Bednění
7. Tepelná izolace
8. Přidaná tepelná izolace
9. Parotěsná zábrana
10. Sádrokartonová konstrukce
11. Střešní okno