1. Střešní tašková tabule SATJAM
    SATJAM
2. Střešní latě
3. Kontralatě
4. Pojistná vysocedifúzní hydroizolační fólie SATJAMFOL VN 200
5. Bednění
6. Tepelná izolace
7. Přidaná tepelná izolace
8. Parotěsná zábrana
9. Sádrokartonová konstrukce
10. Samořezný šroub SO3T
11. Oplechování
12. Výměna
13. Oplechování komína
14. Lem pro zatěsnění spáry
15. Potáhnou tepelně odolným tmelem
16. Segment požárního prostupu
17. Tepelně odolný tmel