1. Střešní tašková tabule SATJAM
    SATJAM
2. Střešní latě
3. Kontralatě
4. Pojistná vysocedifúzní hydroizolační fólie SATJAMFOL VN 200
5. Vruty
6. Tepelná izolace
7. Parotěsná zábrana
8. Bednění
9. Samořezný šroub SDT
10. Oplechování
11. Těsnění
12. Těsnící provazec
13. Oplechování komína