1. Střešní tašková tabule SATJAM
    SATJAM
2. Střešní latě
3. Pojistná vysocedifúzní hydroizolační fólie SATJAMFOL VN 200
4. Bednění
5. Tepelná izolace
6. Parotěsná zábrana
7. Přidaná tepelná izolace
8. Sádrokartonová konstrukce 9. Kontralatě
10. Oplechování
11. Oplechování komína
12. Samořezný šroub SDT
13. Pop nýt vodotěsný
14. Lem pro zatěsnění spáry
15. Potáhnou tepelně odolným tmelem
16. Segment požárního prostupu
17. Tepelně odolný tmel