1. Střešní tašková tabule SATJAM
    SATJAM
2. Střešní latě
3. Pojistná vysocedifúzní hydroizolační fólie SATJAMFOL WI 135(170)
4. Větraná vzduchová mezera vymezená krokvemi min. tl. 20mm
5. Tepelná izolace
6. Přidaná tepelná izolace
7. Parotěsná zábrana
8. Sádrokartonová konstrukce 9. Kontralatě
10. Oplechování
11. Oplechování komína
12. Samořezný šroub SDT
13. Pop nýt vodotěsný