Technické detaily protipožárních konstrukcí

  
Ocelové nosné konstrukce
Ocelové sloupy s obkladem PROMATECT®-200 R 30 až R 180 215
Ocelové nosníky s obkladem PROMATECT®-200 R 30 až R 180 245
Ocelové sloupy s obkladem PROMATECT®-XS R 15 až R 180 315
Ocelové nosníky s obkladem PROMATECT®-XS R 15 až R 240 345
Ocelové sloupy s obkladem PROMATECT®-H R 15 až R 180 415
PROMATECT®-FS - obklad ocelových sloupů R 15 až R 180 415.80
PROMATUBEX® - obklad ocelových sloupů R 15 až R 180 415.85
PROMAPAINT® SC4 - nátěr na ocel R 15 až R 120 445.52
Ocelové sloupy chráněné svislou membránou PROMATECT®-H R 15 až R 90 417
Nástřik na ocel Cafco FENDOLITE® MII R 15 až R 240 740
Nástřik na ocel PROMASPRAY® F250 R 15 až R 240 750
Nástřik na ocel PROMASPRAY® P300 R 15 až R 240 760
Ocelové nosníky s vodorovnou ochrannou membránou PROMATECT®-H R 30 R 90 420.15
Železobetonový strop s vodorovnou ochrannou membránou PROMATECT®-H REI 45 až REI 180 420.25
Nástřik na betonové konstrukce PROMASPRAY® F250 R 30 až R 240 752
Nástřik na betonové konstrukce PROMASPRAY® P300 R 30 až R 240 762
Obklad masivních železobetonových konstrukcí REI 30 až REI 240 480
Obklad lepených zesilovacích pásů železobetonových konstrukcí R 30 až R 180 811
 
Masivní stropy
PROMATECT®-H - podhled Rp 45, Rp 90 a Rp 120    k.l.420.10
PROMATECT®-H - strop pro vlhké prostředí Rp 90    k.l.420.20
PROMATECT®-H - podhled s vkládanou deskou Rp 30 až Rp 90    k.l.420.31
Obklad masivních stropů REI 30 až REI 180    k.l.480
Obklad zesilovacích pásů železobetonových konstrukcí REI 15 až REI 180    k.l.811
 
Samostatné podhledy
Požární podhled PROMATECT®-100, ve funkci samostatného požárního předělu EI 30 120.40
Požární podhled PROMATECT®-H, ve funkci samostatného požárního předělu EI 30 EI 45 420.40 420.41
Podhled PROMATECT®-L s vkládanou deskou ve funkci samostatného požárního předělu EI 30 420.42
Podhled PROMATECT®-H, ve funkci samostatného požárního předělu EI 30 až EI 90 420.45
Požární podhled PROMAXON®, ve funkci samostatného požárního předělu EI 90 120.50
Podhled PROMATECT®-L, ve funkci samostatného požárního předělu EI 60 až EI 90 420.50
Požární podhled PROMATECT®-100, ve funkci samostatného požárního předělu EI 30 120.60
Podhled PROMATECT®-L, ve funkci samostatného požárního předělu EI 60 až EI 90 (EI 120) 420.51
Podhled PROMATECT®-H, ve funkci samostatného požárního předělu EI 30 420.53
Požární podhled PROMATECT®-100, ve funkci samostatného požárního předělu EI 30 120.65
Podhled s vkládanou deskou PROMATECT®-L, ve funkci samostatného požárního předělu EI 60 až EI 90 420.52
Podhled PROMATECT®-H, ve funkci samostatného požárního předělu EI 30 420.55
Podhled PROMATECT®-L s pásovým rastrem, ve funkci samostatného požárního předělu EI 90 420.60
Podhled PROMATECT®-L s pásovým rastrem, ve funkci samostatného požárního předělu EI 30 420.65
Kovový podhled Promat®, ve funkci samostatného požárního předělu EI 30 420.96
Kovový podhled PROMATECT®-L, ve funkci samostatného požárního předělu EI 90 420.81
Kovový podhled PROMATECT®-H, ve funkci samostatného požárního předělu EI 30 420.87
Kovový podhled PROMATECT®-H, ve funkci samostatného požárního předělu EI 30 420.88
Kovový podhled PROMATECT®-H, s vloženou deskou ve funkci samostatného požárního předělu EI 30 420.87 420.88
Podhled chodby PROMATECT®-H, ve funkci samostatného požárního předělu EI 30 420.89
Kovový kazetový podhled PROMATECT®-H, ve funkci samostatného požárního předělu EI 30 420.90
Kovový podhled PROMATECT®-L, ve funkci samostatného požárního předělu EI 30 420.91
Kovový podhled PROMATECT®-L, ve funkci samostatného požárního předělu EI 30 420.92
Konstrukčně variabilní podhled PROMATECT®, ve funkci samostatného požárního předělu EI 30 420.95
Revizní dvířka Promat®, typ SP EW-S 15-90 EI-S 15-60 420.57
 
Dřevěné trámové stropy
Dřevěný trámový strop s přímo upevněným podhledem REI 45 128.10
Dřevěný trámový strop s přímo upevněným podhledem s tepelnou izolací REI 45 128.11
Dřevěný trámový strop s přímo upevněným podhledem REI 60 128.20 Var.I.
Dřevěný trámový strop s přímo upevněným podhledem s tepelnou izolací REI 60 128.21
Dřevěný trámový strop se zavěšeným podhledem REI 60 128.22
Dřevěný trámový strop se samonosným podhledem REI 60 128.23
Dřevěný trámový strop s přímo upevněným podhledem REI 90 128.30
Dřevěný trámový strop se zavěšeným podhledem REI 90 128.32 Var. I.
Dřevěný trámový strop PROMATECT®-100, PROMAXON®, typ A, požární zatížení shora i zdola REI 30, 90 shora REI 120 128.15 128.35
Dřevěný trámový strop nebo střešní konstrukce PROMAXON®, typ A REI 60 REI 90 128.24 128.34
Dřevěné stropní trámy s vodorovnou ochrannou membránou PROMATECT®-H R 15 až R 90 428.15
Dřevěný trámový strop REI 45 až REI 60 428.20 428.31
Střechy s dřevěnými trámy REI 30 až REI 90 428.50
Nástřik PROMASPRAY® P300 na dřevěných trámových stropech REI 120 766
 
Konstrukce z trapézových plechů
Střecha z trapézových plechů s vodorovnou ochrannou membránou PROMATECT®-H REI 30 RE 90    435.15
Strop z trapézových plechů s vodorovnou ochrannou membránou PROMATECT®-H REI 120    435.50
Střecha a strop z trapézových plechů REI 30 REI 60    135.10
Střecha z trapézového plechu REI 30 REI 45    435.10
Střecha z trapézového plechu REI 90    435.20
Střecha z trapézového plechu REI 30 až REI 90    435.30
Strop z trapézového plechu REI 30 až REI 90    435.40
Dvouplášťové odvětrávané střechy EI 30 EI 90    436
Nástřik PROMASPRAY® F250 na stropy a střechy z trapézových plechů REI 120    754
Nástřik PROMASPRAY® P300 na stropy a střechy z trapézových plechů REI 120 až REI 360    764
 
Příčky a stěny
Šachtové stěny a příčky EI 30 150.10
Šachtové stěny a příčky EI 90 150.41
Šachtová stěna EI 90 150.40
Šachtová stěna z prefabrikovaných prvků EI 90 150.50
Příčka PROMATECT®-L EI 30 450.10
Příčka PROMATECT®-H EI 45 až EI 120 450.41
Příčka PROMATECT®-L EI 90 450.50
Příčky PROMATECT®-H s ocelovou kostrou EI 30 až EI 120 450.70
Stěna s ocelovými nosnými sloupy REI 45 až REI 120 450.81
Požární stěna Promat®, nosná REI 90 až REI 240 450.90
Příčka PROMAXON®, typ A EI 90 150.70
Parapetní dílec bez tepelné izolace EW 30-90, EI 30-90 465.1
Vnější stěnový dílec s tepelnou izolací EW 30-90, EI 30-90 465.2
Stěna PROMATECT®-100, popř. PROMAXON®, typ A, s dřevěnými sloupky, nenosná EI 30, EI 60 160.10
Stěna PROMAXON®, typ A s dřevěnými sloupky, nenosná EI 90 160.20
Stěna s dřevěnými sloupky EI 30 až EI 120 460.10
Stěna s dřevěnými sloupky, nosná REI 90 460.21
Revizní dvířka Promat®, typ SP, jednokřídlá EW-S 15-45 EI-S 15-45 450.57
Revizní dvířka Promat®, typ SP, dvoukřídlá EW-S 15-45 EI-S 15-45 450.57
Revizní dvířka Promat®, typ SP, jednokřídlá s pevným prosklením PROMAGLAS® a větracími tvarovkami PROMASEAL® EI 30, EI 15 450.57
Hrázděná stěna ze dřeva, nosná REI 30 až REI 60 460.25
Dřevěné prvky, nosné + 20 až +114 min. 460.30
Nátěr na dřevo PROMADUR® - bezbarvý (transparentní) +15 min. is = 0,0 B s1, d0 462.10
Nátěr na dřevo PROMADUR® - bezbarvý (transparentní) - deskové konstrukce EI 30 EI 45/REI 45 462.10
Nátěr na dřevo PROMADUR® - barevný (color) is = 50 462.20
 
Požární ochrana stavebních a dilatačních spár
PROMASEAL®-A utěsnění stavebních spár EI 90 EI 120    482.50
PROMAFOAM®-C utěsnění stavebních spár EI 60 až EI 180    483.15
PROMASTOP®-A spray - utěsnění stavebních a dilatačních spár EI 60 až EI 180    484.10
PROMASTOP®-CC - utěsnění stavebních spár EI 60 EI 120    484.40
PROMASEAL®-AG utěsnění stavebních spár EI 90 až EI 120    484.50
PROMASTOP®-B utěsnění stavebních spár EI 180    482.60
 
Požárně ochranná zasklení
PROMAGLAS® F1 - rámová konstrukce ze dřeva EI 30 EI 45    385.10
Celoprosklená systémová stěna PROMAGLAS® F1 s dřevěným rámem EI 60    385.13
Systémová konstrukce PROMAGLAS® F1 až EI 120    385.31
Celoprosklená systémová stěna PROMAGLAS® F1 EI 30 EW 45    385.33
Celoskleněné dveře PROMAGLAS® F1 - jednokřídlé/dvoukřídlé EI 30/EW 45 DP1    385.41 385.42
Celoprosklená systémová stěna PROMAGLAS® F1 EI 120    385.55
PROMAGLAS® - rámová konstrukce ze dřeva - varianta ze dřeva meranti až EI 45 (EI 60)    485.10
Celoprosklená systémová stěna PROMAGLAS® s dřevěným rámem EI 30    485.13
Celoprosklená systémová stěna PROMAGLAS® s dřevěným rámem EI 60    485.15
PROMAGLAS® - rámová konstrukce z oceli až EI 90    485.20
Systémová konstrukce PROMAGLAS® až EI 30/EW 45    485.31
Celoprosklená systémová stěna PROMAGLAS® EI 30    485.32
Celoprosklená systémová stěna PROMAGLAS® EI 30/EW 45    485.33
Celoprosklená systémová stěna PROMAGLAS® EI 30    485.34
Systémové dveře PROMAGLAS® jednokřídlé, do masivní stěny EI 30 DP1    485.35
Systémové dveře PROMAGLAS® dvoukřídlé, do masivní stěny EI 30 DP1    485.36
Systémová konstrukce PROMAGLAS® s dveřmi EI 30 až EI 30/ EW 45    485.37
Celoprosklená systémová stěna PROMAGLAS® s dveřmi EI 30 až EI 30/EW 45    485.38
Celoprosklená stěna PROMAGLAS® (GGK) EI 30    485.43
PROMAGLAS® - lehká stavební konstrukce EI 30    485.45
PROMAGLAS® - stavební konstrukce do masivní stěny až EI 30/EW 45    485.46
PROMAGLAS® - rámová konstrukce z oceli EI 120    485.50
Celoprosklené dveře PROMAGLAS®-SR, jednokřídlé a dvoukřídlé EI 30 DP1    485.65 485.66
PROMAGLAS® - stavební konstrukce do masivní stěny EI 90 EI 60    485.96
PROMAGLAS® - rámová konstrukce z oceli vodorovné prosklení až EI 60 až REI 60    485.97
 
Vzduchotechnická potrubí, potrubí pro odvod kouře
Ventilační potrubí z ocelového plechu s obkladem PROMATECT®, namáhání ohněm z vnější a vnitřní strany EI 30 až EI 120    470.01
Ventilační potrubí sestavené z desek PROMATECT®,samonosné, namáhané ohněm z vnitřní i vnější strany EI 30 až EI 120    470.03
Ventilační vedení – zavěšení EI 30 až EI 120    k.l.470 až 472
Svislá ventilační vedení z desek PROMATECT®namáhání ohněm z vnější a vnitřní strany potrubí EI 30 až EI 120    470.03
Systém PROMADUCT®-500 jako potrubí pro odvod kouře EI 90    475
 
Požární ochrana prostupů potrubí
Požárně ochranná manžeta PROMASTOP®-UniCollar pro plastové potrubí EI 60 až EI 120    k.l.500.30
Požárně ochranná manžeta PROMASTOP®-RI pro plastové potrubí EI 90 EI 120    k.l.501.30
Požárně ochranná manžeta PROMASTOP®-RI/30 pro plastové potrubí EI 90    k.l.501.35
Požárně ochranná manžeta PROMASTOP®-RI/2 pro plastové potrubí EI 120    k.l.501.20
Ucpávka ocelového potrubí PROMAFOAM®-C pro kovové potrubí EI 30 E 60    k.l.501.15
Trubní ucpávka PROMASEAL®-mastic pro kovové potrubí EI 60 až EI 120    k.l.501.40
Trubní ucpávka PROMASEAL®-mastic pro kovové potrubí EI 180    k.l.501.45
Trubní ucpávka PROMASTOP®, typ P pro kovové potrubí EI 90 EI 120    k.l.501.70
Trubní ucpávka PROMASTOP®, typ U pro plastové a kovové potrubí EI 90 EI 180    k.l.502.10
Trubní ucpávka PROMASEAL®-gama pro plastové a kovové potrubí EI 90 EI 120    k.l.501.80
Trubní ucpávka PROMASEAL®-silikon pro kovové potrubí EI 90 EI 120    k.l.501.85
Trubní ucpávka PROMASTOP® pro kovové a plastové potrubí ve stěnách EI 60 E 180    k.l.501.90
 
Kabelové kanály
Kabelové kanály pro zajištění třídy funkčnosti P 15-R až P 120-R 290.10
Instalační kanály a šachty EI 15/E 120 až EI 120/E 240 290.20
Kabelové kanály pro zajištění třídy funkčnosti P 15-R až P 120-R 490.1
PROMASTOP®-CC - nátěr pro retardaci šíření plamene po kabelech podle ČSN EN50266-2-2:01 600.11
Těsnící větrací výústková tvarovka PROMASEAL® EI 30 až EI 90 490.6
Sestava těsnících větracích výústkových tvarovek PROMASEAL® EI 30 až EI 90 490.61
PROMATECT®-H, izolace elektroinstalací
Niky pro elektroměry - spínací a elektrorozvodné skříně
 
Ucpávky
Kabelová desková přepážka PROMASTOP®-I EI 90 EI 120    601.50
Kabelová desková přepážka PROMASTOP®-CC EI 45 až EI 90    602.40
Zděná kabelová přepážka PROMASTOP®®-VEN EI 90 EI 120    620.16
Kabelová přepážka PROMASTOP®-B EI 90    630.10
Kabelová ucpávka PROMASTOP®-P EI 120    630.20
Polštářová kabelová přepážka PROMASTOP® EI 45 až EI 60    632.40
Polštářová kabelová přepážka PROMASTOP® EI 60 až EI 120    632.50
Kabelová ucpávka PROMASEAL®-A EI 90 EI 120    661.20
Kabelová ucpávka PROMASEAL®-AG EI 60 až EI 120    661.30
   

 
Pro zobrazení konstrukčních detailů vyberte požadovaný datový formát, který nejlépe vyhovuje Vašim požadavkům.
- formát *.png, *.gif jednoduše zobrazí konstrukční detail
- formát *.pdf nabízí již uživateli větší komfort, např. zoom, tisk vybrané časti zobrazení, možnost vypínání hladin
- formát *.dwf nabídne uživateli zmiňované předchozí možnosti a rozšíří je např. o okótování detailu, doplnění popisek, apod.