Technická  poznámka :
Spojení okna s domem, neboli utěsnění připojovací spáry oken a dveří by mělo být provedeno v souladu s nornou ČSN 74 60 77 Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování.
Provedení připojovací spáry musí zajistit její funkčnost a trvanlivost, nesmí v žádném případě vést k degradaci okolních materiálů a konstrukcí (okna, zeď, ETICS apod.)