Technická poznámka:

ETICS zateplovací systémy
Je třeba dodržet technologický předpis, musí být v souladu s požadavky ČSN 73 0810
Varianta: Cemixtherm DIFU - třída A CZB a ETA