Technická poznámka :
Hodnota požární odolnosti
R 15 až R 180.
Výhody na první pohled
• zajištění požadované požární odolnosti
• úspora nákladů díky rychlosti montáže obkladu PROMATUBEX®
• estetičnost - je zachován ráz půdorysného profilu ocelového prvku
• celá konstrukce z architektonického hlediska působí velice zajímavě
• kvalitní obklad s vysokou životností = životnost stavby
Důležité pokyny
Díky vysokému podílu ocelových konstrukcí u novostaveb a také velkému využití ocelových prvků u stávajících budov se stále dostává do popředí i ochrana těchto konstrukcí před požárem. Ochránit otevřený či uzavřený profil čtvercovým či obdélníkovým obkladem je záležitost standardní, u kruhových prvků to již tak jednoduché není.
Pro zajištění estetických požadavků architekta a funkčních vlastností projektanta jsme pro Vás připravili nový systém nekonečného pásu PROMATUBEX®. Tento systém v sobě ideálně kombinuje požární odolnost (projektant) a estetickou finalizaci (architekt).
Systém PROMATUBEX® je tvořen úzkými přířezy z kalciumsilikátových desek PROMATECT®-L délky 1 200 mm, které jsou vzájemně propojeny. Šířku přířezu Vám optimálně navrhneme podle průměru ocelového prvku, tak aby co nejlépe kopíroval plochu. Tloušťka přířezu vychází z požadavku požární odolnosti (R15 – R180 minut) a kritické teploty. Opět jsme schopni pro Vás tuto hodnotu optimalizovat. PROMATUBEX® kombinuje Váš požadavek estetiky s naší rychlostí dodávky.
Detail A - průběh montáže
– ocelový prvek i segmenty musí být zbaveny mechanických nečistot a prachu (1).
– ocelový prvek by měl být opatřen antikorozním nátěrem (2)
– na ocelový prvek rovnoměrně nanést 2 mm silnou vrstvu lepidla Promat® K84 (3)
– rohož PROMATUBEX® přilepit na takto upravený poklad s tím, že začátek a konec se navzájem natupo slepí také lepidlem Promat® K84 (3)
– svislé spáry obkladu nesmí probíhat průběžně musí být vždy uspořádány střídavě (90o pootočení následující rohože)
– obklad je nutno zpevnit vázacím drátem (ø 1 mm), který se spirálovitě navine na povrch obkladu s rozestupem cca 200 mm (4)
– spáry přetmelit tmelem Promat®, popř. tmelem PROMATMEL® (5)
– z estetických důvodů doporučujeme povrch obkladu opatřit nátěrovým systémem, popř. jinak finálně upravit (obklad plechem, omítkou, apod.) (6)
Detail B
Svislé spáry obkladu nesmí probíhat průběžně musí být vždy uspořádány střídavě.