Technická  poznámka :
Úřední doklad
Protokol o klasifikaci č. PK 2-16-05-003-C-0

Hodnota požární odolnosti

R 15 a R 30 dle ČSN EN 13 501-2, R 45 a R 60 na vyžádání
Přehled výhod
- nosná konstrukce zůstává viditelná 
- únosnost OK zůstává nezměněna
- barevné odstíny dle RAL
Důležité pokyny
Nátěr na ocel PROMAPAINT® je založen na vodní bázi - bez vlivu na vnější prostředí. Nátěr vytvářející izolační vrstvu je bez rozpouštědel.
Všeobecné pokyny
Nátěr na ocel PROMAPAINT® se nanáší válečkem, štětcem nebo nástřikem (vzduchem či kompresí) metodou zahuštěné vrsty. Podklad musí být bez rzi, nečistot, mastnoty a staré barvy, kterou je nutné úplně odstranit. Při zpracovávání by měla být okolní teplota ≥ 10 oC (teplota oceli ≥ 5oC). Zpracovatelnost nátěru PROMAPAINT®, obzvlášť tl. mokré vrstvy, která může být nanesena v jednom pracovním procesu, se mění s teplotou, vlhkostí vzduchu a s konzistencí nátěrové hmoty. Výrobky musí být skladovány v suchu. Chránit před mrazem. Před upotřebením dobře promíchat. PROMAPAINT® je technický nátěr, který nelze srovnávat s běžným lakováním. Jednotlivé vrstvy musí být pečlivě nanášeny. Uvedená tabulka obsahuje příslušná množství nátěru v suchém stavu. Je třeba počítat, zvlášť při stříkání, s větší spotřebou materiálu.
Doba schnutí
Každá vrstva je po 1 až 2 hodinách suchá. Místo označené (2) je možno po 2 hodinách přetřít, místo označené (3) po cca 6 hodinách. (Tyto údaje platí pro 20 oC a 65 % relativní vlhkost). Vrstva tl. 1 mm je zcela vytvrdlá po 24 hodinách.
Pracovní zařízení
Používají se zařízení s pístovým čerpadlem, které jsou schopny vyvinout tlak min. 200 bar popř. tlak v zařízení 250 bar a 150 až 200 cm3 při dvojčinném zdvihu. Redukce hadice v délce 1 – 2 m na ¼" je bezproblematická. Doporučujeme zařízení firmy Graco a Wagner.
Filtr
Doporučujeme odstranit veškerá síta a filtry.
Průměr trysky
Používají se trysky s vrtáním 0,45 až 0,8 mm (0,017 až 0,031"). Doporučujeme mít na stavbě k dispozici trysky s různými průměry a různým úhlem stříkání.
Úhel stříkání
20 – 60o podle konstrukce a rozměrů profilů.
Hadice
Nepoužívat hadice s průměrem menším než 3/8". Délka hadice může být podle druhu zařízení až 40 m.
Odstup a čištění
Mezi pistolí a ošetřovaným předmětem dodržovat odstup min. 300 mm. Zařízení je nutno po skončení prací vyčistit vodou (platí pro práci se zpěňující
nátěrovou hmotou).
Ztráty při stříkání
Se ztrátami nátěrových hmot je nutno počítat a jsou odvislé od zvolené aplikační metody a od ošetřovaného profilu.