Technická poznámka:

Kabelové přepážky a ucpávky

Požární utěsnění prostupu kabelů, kabelových svazků, kabelových chrániček včetně kabelových žlabů, lávek a roštů
V praxi dochází k situacím, kdy je nezbytné, aby elektroinstalace procházely z jednoho požárního úseku do druhého. V místě prostupů požárně dělicími konstrukcemi musí být požární odolnost stěn nebo stropů zachována. Optimální řešení pro požární utěsnění těchto prostupů nabízí těsnicí systémy PROMASTOP® a PROMASEAL®, které v případě požáru zabraňují šíření požáru, resp. ohně, kouře a tepla, do ostatních požárních úseků a zajišťují tak požadovanou požární odolnost EI (t), popř. E (t).
Kabelové přepážky PROMASTOP® a kabelové ucpávky PROMASEAL®, popř. PROMASTOP®
V zásadě je třeba rozlišovat měkké deskové přepážky PROMASTOP®, zděné přepážky PROMASTOP®, polštářové přepážky PROMASTOP® a menší kabelové ucpávky PROMASEAL®, popř. PROMASTOP®.
Měkké deskové přepážky PROMASTOP® jsou tvořeny přesně defi - novanými deskami z minerální vlny a požárně ochrannými hmotami PROMASTOP®-I nebo PROMASTOP®-CC, které jsou aplikovány na vnější povrch desek z minerální vlny, řezné hrany desek a na samotné kabely, popř. kabelové žlaby a lávky v předepsaných vzdálenostech od přepážky.
• PROMASTOP®-I - zpěňující požárně ochranná stěrková hmota, která při požáru pění a zvětšuje svůj objem v poměru až 1:25, čímž vytváří na povrchu požární přepážky izolační vrstvu.
• PROMASTOP®-CC - speciální hybridní požárně ochranný nátěr na vodní bázi, který kombinuje zpěňující a ablativní vlastnosti. Je odolný vůči povětrnostním podmínkám, agresivním chemickým látkám a vlhkosti.
Zděná přepážka PROMASTOP® se provádí ze speciální požárně ochranné malty, která je na stavbu dodávána v suchém stavu v pytlích, kde se smíchá s přesným množstvím vody a vytvoří se optimálně tvárná malta. V místě kabelů je přepážka doplněna požárně ochranným tmelem PROMASEAL®-AG.
Polštářové přepážky PROMASTOP® jsou sestaveny z protipožárních polštářů, obsahujících zpěňující hmotu, která při požáru působením tepla asi čtyřnásobně zvětší svůj objem. Výhodou tohoto systému je snadná montáž a demontáž a možnost opětovného použití polštářů v případě, že nebyly předtím aktivovány.
Požadavek na jednoduchou demontáž a opětovnou montáž splňuje také kabelová přepážka PROMASTOP®-B ze speciálních stavebních tvarovek a kabelová ucpávka PROMASTOP®-P ze speciálních těsnicích zátek. Oba tyto materiály jsou vyrobeny z pružné dobře tvarovatelné hmoty, která v případě požáru pění a vytváří tepelně izolační hmotu.
Většina kabelových přepážek PROMASTOP® může být provedena i jako kombinované přepážky pro kabely i trubky podle příslušných katalogových listů Promat. Pro menší prostupy kabelů a kabelových svazků se používají kabelové ucpávky PROMASEAL®, které jsou tvořeny výplní, zpravidla z minerální vlny, a požárně ochrannými tmely PROMASEAL®-A nebo PROMASEAL®-AG.
Přesné provedení a požární odolnosti jednotlivých přepážek a ucpávek jsou uvedeny v katalogových listech.