Technická poznámka:
Požární těsnění prostupů potrubí a kombinované přepážky
Prostupy kanalizace, vodovodu a jiných trubních vedení
Na základě legislativních požadavků jsou budovy děleny do jednotlivých požárních úseků. Požární úseky jsou ohraničeny požárně dělicími konstrukcemi (stěny, příčky, stropy), kterými procházejí rozvody instalací včetně různých typů potrubí. Díky požárním trubním ucpávkám PROMASTOP® je zajištěna požární odolnost prostupů EI (t), popř. E (t).
Na následujících stranách jsou zobrazeny odzkoušené a certifi kované systémy požárních ucpávek pro různé typy a průměry potrubí, např. plastové (např. PVC, PE, PP), ocelové, měděné, vícevrstvé (např. PE/ AL/PE), bez izolace nebo s izolací různého typu a tloušťky.
Pro prostupy plastových trub nabízíme různé typy požárních manžet, které obsahují materiál na bázi grafi tu, který působením tepla při požáru napění, přeruší potrubí, uzavře otvor v požárně dělicí konstrukci a zabrání tak prostupu ohně, tepla a kouře.
PROMASTOP®-U jsou požárně ochranné manžety dodávané přímo v požadovaných průměrech od 32 do 160 mm nebo ve formě univerzálního manžetového pásu, ze kterého je možné přímo na stavbě vyrobit jednoduchým způsobem manžety různého průměru.
PROMASTOP®-FC3 a FC6 jsou vysoce účinné požárně ochranné manžety pro průměry potrubí od 32 do 315 mm, které lze použít pro požární odolnost až EI 120-U/U.
PROMASTOP®-W je požárně ochranný pás dodávaný v návinu o délce 18 m, který lze použít pro plastová potrubí do průměru 160 mm, plastová potrubí s hliníkovým jádrem nebo ocelová a měděná potrubí.
Kromě uvedených manžet pro plastová potrubí nabízí Promat další systémy požárního těsnění prostupů ostatních typů potrubí pomocí požárně ochranných tmelů PROMASEAL® a požárně ochranných stěrkových hmot PROMASTOP®.