Lehké příčky:
Mimo tloušťky vzduchové mezery mezi dvěma plášti dvojité stěny a druhu a počtu jejich mechanických spojení závisí neprůzvučnost běžných příčkových konstrukcí při stejném opláštění především na pohltivé výplni dutin. Pro splnění akustických parametrů příček je nutné provést oddělení obvodových profilů od ostatních konstrukcí.
Doporučené tloušťky izolační vrstvy:
Dle požadovaného stupně zvukové a tepelné izolace pro danou konstrukci, obvykle kolem 40 - 50mm