Technická  poznámka :
Detaily plochých střech s vodotěsnou izolací z hydroizolační fólie z PVC-P s dvouvrstvou tepelnou izolací z EPS

Vybrané příklady ukazují možné provedení charakteristických detailů plochých střech s vodotěsnou izolací z hydroizolační fólie z měkčeného PVC-P, mechanicky kotvené k podkladu. Současná nabídka hydroizolačních fólií je velmi široká, a řešení jejich detailů i vlastního provedení je často velmi specifické. Zatímco například zde uvedený u nás nejčastější typ hydroizolační fólie z PVC-P musí být oddělen od tepelné izolace z pěnového polystyrenu separační vrstvou z geotextilie o hmotnosti 300 g/m2 nebo skelnou rohoží o hmotnosti 120 g/m2, většina ostatních typů hydroizolační fólií se pokládá přímo na povrch pěnového polystyrenu. Uvedené detaily jsou zpracovány pro střešní plášť se železobetonovou nosnou konstrukcí, s parozábranou z asfaltového pásu a s dvouvrstvou tepelnou izolací z EPS. Dvouvrstvá tepelná izolace je vytvořena z podkladních desek z EPS a ze spádových desek z EPS. Pro jiné nosné konstrukce je možné použít uvedené řešení detailů s nutnými úpravami.

Charakteristická skladba střešního pláště:
1. Hydroizolační fólie z měkčeného PVC-P mechanicky kotvená k podkladu
2. Separační vrstva (obvykle geotextilie 300 g/m2)
3. Spádové desky z EPS
4. Podkladní desky z EPS
5. Parozábrana z asfaltového pásu
6. Asfaltový penetrační nátěr
7. Železobetonová konstrukce

Každý výrobce hydroizolačních fólií obvykle nabízí svůj návrh na provedení detailů střešního pláště, řadu dalších detailů uvádí i různé tuzemské i zahraniční odborné publikace. Jednotlivé detaily bývají obvykle velmi podobné a zpravidla se liší v nepodstatných částech. Dnes, kdy je atika tepelně izolována z obou stran i shora, se vyskytuje řada variant stavebního provedení zhlaví atiky zakončené obvykle OSB deskou. Při konkrétním řešení detailů musí být vždy respektovány požadavky platné normy ČSN 73 1901 „Navrhování střech“ a norem navazujících, a požadavky výrobce konkrétní hydroizolační fólie.