Technická poznámka:
Tvárnice Liapor pro obvodové zdivo
Tvárnice Liapor SL, Liatherm 365 a Liatherm 425 pro obvodové zdivo zajišťují optimální vnitřní klima v každém ročním období, a to bez nutnosti dodatečné tepelné izolace. Jsou ideální pro stavby rodinných domů, kde je kladen vysoký důraz na hospodárnost budoucího provozu.
Tvarovky jsou vyrobeny z lehkého keramického Liaporbetonu, díky němuž tepelně izolují, ale současně teplo dobře akumulují a vyrovnávají tak teplotní výkyvy vnějšího prostředí.
Pro zdění na tenkou zdicí maltu vyrábíme také kalibrované tvarovky Liapor K 365 a Liapor KSL broušené na rovinnou přesnost 1 mm.
Jak materiál, tak i specifická konstrukce dávají tvarovkám výjimečné vlastnosti:
- vysoké hodnoty tepelného odporu — při zachování povahy jednovrstvé konstrukce splňují požadované normy na tepelnou izolaci
- výborné zvukově-izolační vlastnosti
- statická a požární odolnost
- hygienická nezávadnost
Broušené (kalibrované) zdivo
Kalibrované tvarovky Liapor K a Liapor KSL mění pohled na technologii spojování zdiva. Vedle precizních svislých ploch (z výroby) jsou i vodorovné ložné spáry zbroušeny na speciální brousicí lince, a to na přesnost 1 mm!
To umožňuje vyzdívat na tenkou zdicí maltu (lepidlo) o tloušťce pouhých 2 mm. Díky minimálnímu objemu spojovací malty vytváří kalibrované tvarovky téměř dokonale homogenní monobloky.


Tvárnice Liapor pro nosné stěny
Tvárnice Liapor M 200, Liapor M 240, Liapor M 240 RW, Liapor M 240 PLUS, Liapor M 300, Liapor M 300 RW a Liapor M 365 pro nosné stěny splňují požadované normové hodnoty vzduchové neprůzvučnosti. Index Rw u akustických tvarovek AKU dosahuje hodnot až 59 dB.
Vyššího indexu neprůzvučnosti (oproti klasickým materiálům o stejné plošné hmotnosti) je dosaženo komůrkovým útlumem zvuku v mezerách mezi zrny Liaporu.
Pro zdění na tenkou zdicí maltu vyrábíme také kalibrované tvarovky Liapor KM 200, Liapor KM 240, Liapor KM 300 a Liapor KM 365 broušené na rovinnou přesnost 1 mm.
Stejně jako ostatní sortiment zdiva Liapor i tvarovky Liapor pro nosné stěny dále vynikají
- nižší objemovou hmotností (oproti zdivu z běžných materiálů),
- zdravotní nezávadností,
- dobrou požární odolností,
- snadnou opracovatelností,
- pevností
- a trvanlivostí.


Tvarovky Liapor pro příčky
Tvarovky Liapor M, Liapor PS 70, Liapor M 115 a Liapor M 175 (pro tenké příčky o tloušťce 7 cm) se vyznačují lepšími zvukově-izolačními vlastnostmi oproti běžným zdicím materiálům (o stejné plošné hmotnosti).
Jejich skvělá zvuková izolace i při malých tloušťkách byla prověřena zkouškou vzduchové neprůzvučnosti dle ČSN EN ISO 140-3. U akustických tvarovek AKU dosahuje hodnot až 55 dB.
Pro zdění na tenkou zdicí maltu vyrábíme také kalibrované tvarovky Liapor KM broušené na rovinnou přesnost 1 mm.
Jako celý termoakustický zdicí systém Liapor mají i příčky z Liaporu tyto vlastnosti:
- nízká objemová hmotnost,
- vysoká pevnost,
- snadná opracovatelnost,
- požární odolnost
- a zdravotní nezávadnost.


Tvarovky Liapor pro pohledové zdivo
Pohledové zdivo Liapor R 100 a Liapor R 195 je stále žádanějším, esteticky působivým řešením veřejných interiérů: ve výrobních halách, sportovních stavbách, v kancelářích nebo technických prostorech.
Jednoduše, bez nutnosti omítání lze pohledovými tvarovkami Liapor realizovat nosné i nenosné příčky v chodbách, suterénech, sklepech nebo koridorech.
Tvarovky z lehkého keramického Liaporbetonu jsou ekologické a zdravotně nezávadné. Nevšední povrch má pravidelnou strukturu a stálou barevnost.
Vyznačují se také vynikajícími technickými vlastnostmi, zejména
- odolností vůči ohni i mrazu,
- dlouhou životností,
- vysokou pevností,
- nízkou objemovou hmotností
- a dobrou zvukovou izolací.
Pro tyto vlastnosti jsou ideální pro neomítané, mechanicky či chemicky namáhané stavby.


Překlady
Přednostmi plně nosných překladů Liapor jsou
- vysoká variabilita,
- nízká hmotnost
- a rozměrová provázanost s celým zdicím systémem Liapor.
Vedle překladů nad okenní a dveřní otvory nabízíme také překlady se schránkou pro vnější žaluzie.
Nosné překlady z lehkého LiaporBetonu dodáváme v délkách od 865 do 3490 mm a všechny délky pak v těchto variantách:
- nízké — výška překladu 115 mm,
- střední — výška 240 mm,
- střední s izolací — výška 240 mm
- a se schránkou pro systém předokenních rolet — výška překladu 240 mm.
PN – překlady nízké (výška 115 mm), PR - překlady pro pohledové zdivo (výška 200 mm), PS - překlady střední (výška 240 mm), PSI - překlady střední s izolací (výška 240 mm) a PZ - překlady se schránkou pro vnější žaluzie (výška 240 mm)


Doplňky
S Liaporem můžete stavět homogenně. V sortimentu zdiva najdete celou řadu doplňků pro stavbu rodinných i bytových domů, budov občanské vybavenosti nebo průmyslových staveb:
- atypické tvarovky Liapor S, Liapor VZ, Liapor B
- věncovky Liapor U 240, Liapor U 300, Liapor U 365,
- tepelně-izolační i běžné zdicí malty Thermovit - tepelně izolační zdicí malta Lambda = 0,27 W.m-1.K-1, Ultravit - tepelně izolační zdicí malta Lambda = 0,18 W.m-1.K-1,
- malty pro broušené zdivo,
- omítky,
- a další doplňky pro zdění.
Atypické tvarovky
Termoakustický zdicí systém Liapor je doplněn o speciální tvarovky pro atypická řešení konstrukcí nebo ukončení vyzdívek. Zděte podle vlastních představ a přání


Prefabrikované stropy
- rychlé řešení stropů na míru
- výborné izolační vlastnosti
- optimální statické vlastnosti

Prefabrikované stropní dílce z lehkého keramického LiaporBetonu vyrábíme přesně, na míru potřebám zákazníka a velice rychle.

Díky materiálu a konstrukci mají stropní panely LiaStrop
- výborné zvukově-izolační vlastnosti,
- vysokou požární odolnost
- a optimální statické vlastnosti.

Prefabrikované betonové stropy vyrábíme ve dvou odlišných stropních systémech:
- stropy s plným průřezem vhodné zejména pro rodinné a bytové domy
- a stropy z polostropních panelů a zmonolitňující vrstvy (nadbetonávky).

Betonové stropy z panelů z lehkého betonu

Stropní systém z desek s plným průřezem je určen zejména pro konstrukce rodinných a bytových domů. Stropní panely jsou na míru odlity z keramického LiaporBetonu. Jsou lehké a nezatěžují konstrukci domu. Díky kvalitní povrchové úpravě se finální povrch řeší pouze tenkou omítkou. Stropní panely se ukládají na vápenocementovou maltu. Po zabetonování ztužujících věnců a styčných spár působí jako souvislé stropní desky.

Betonové stropy z polostropních panelů a zmonolitňující vrstvy
Systém polostropních (filigránových) desek spojuje výhody prefabrikace a monolitické stropní konstrukce. Je vhodný zejména pro stavby s vyšší zátěží. Stropní panely jsou vyrobeny na míru a s vysokou přesností. Na svrchní straně jsou opatřeny vyčnívající smykovou výztuží. Po uložení, zalití speciální betonovou vrstvou a zatvrdnutí vzniká monolitická stropní tabule.

Tento systém znatelně snižuje náklady a zrychluje montáž:
- je potřeba méně stojek.
- věnec je již součástí stropu.
- kvalitní povrchová úprava dovoluje použít tenčí omítky.