Projekt CAD detail® vytváří nejen základní detaily, které v podstatě řeší každá školní učebnice, ale hlavně specifické, které přináší každodenní praxe i různé představy investorů. Systematicky rozděluje, sjednocuje technické provedení jednotlivých detailů a nabízí velké množství různých variant řešení. Ve spolupráci s výrobci stavebních materiálů doporučuje nejen optimální řešení detailu, použití materiálů i způsoby řešení v situacich, kdy lze maximálně užít vhodné vlastnosti daného výrobků. 

 

CAD detail®  lze využít jako "knihovnu" konstrukčních částí detailů pro CAD programy. Všechna technická řešení mají sjednocený systém použitých hladin a čar pro snazší a rychlejší práci s vybranými druhy materiálů.

 

Konstrukční řešení jsou rozdělena do hlavních oblastí týkající se :

Provedení spodní stavby 

způsoby a typy uložení základů
provedení izolačních opatření i dodatečné
řešení prostupů spodní stavbou

Svislé nosné a nenosné konstrukce

vzájemné napojení různých typů konstrukcí
řešení napojení oken a dveří
detaily provedení zateplení stěn

Podlahy a stropní konstrukce

doporučené skladby podlah a stropů
konstrukce a její propojení s balkony, terasy
konstrukce speciálních podlah

Střechy ploché a šikmé

skladby plochých střech
prostupy konstrukcí
řešení provedení detailů podkroví
napojení různých typů střech
Schodiště
provedení
   napojení ke konstrukcím
Komínové systémy
samostatné
dvou a víceprůduchové
 
CAD detail® -  pro internet  -  volně přístupné stavební technické detaily v CAD s měsíční aktualizací

 

Hlavní oblasti jsou následně rozděleny na kapitoly a podkapitoly, dále rozčleněny na jednotlivá technická řešení. Rozdělení oblastí se týká základních skladeb, tepelně izolačních i hydroizolačních opatření, napojení různých typů konstrukcí atd. Název konkrétního detailu mnohdy nese i název použitého materiálu, umístění i jeho použití.

Technické detaily jsou doplněny legendou (popiskou) materiálů, kde je možné "kliknout" na jméno konkrétního dodavatele a automaticky se provede propojení na internetové stránky daného výrobce, kde získá uživatel informace o vlastnostech a zároveň i o informativní ceně daného výrobku.  Vzájemné propojení internetových stránek výrobce stavebních materiálů funguje i tak, že požadujete technické detaily k danému výrobku a aniž uživatel internetu postřehne, již se pohybuje na stránkách projektu CAD detail® a vybírá si potřebné detaily.

Detaily jsou dále doplněny technickou poznámkou, která upozorňuje, na co je třeba dát "pozor" při realizaci, dává informaci o splňované normě a vyzdvihuje vlastnosti a vhodnost materiálů v daném technickém řešení. 

Pro další práci s detaily je zajištěn export do CAD programů, prohlížení musí být zajištěno též v CAD programu z důvodu přesnějšího zobrazení. Univerzálnost exportů  je zajištěna možností ve formátu *.dwg, *.dwf a *.pdf. Jednotné grafické provedení  detailů je zpracováno tak, aby byly použitelné pro širokou škálu CAD programu různých verzí.


** Veškeré informace na těchto stránkách mají pouze informativní charakter a Vy přebíráte plnou odpovědnost za jejich využití.