Horizontální řez - zateplená obkládaná stěna - u soklu
Založení stěny z lícových cihel
Založení stěny z lícových cihel na betonovém soklu

Ukončení zateplené obkládané fasády Eternit u soklu - řez B-B
Ukončení zateplené obkládané fasády Eternit na dřevěných latích u soklu - řez B-B
Zateplená obkládaná fasáda Cembonit - kovové nosné profily - ukončení u soklu - řez B-B

HardiePlank® - detail soklu (dodatečné izolace)
HardiePlank® - detail soklu
HardiePlank® - předsazený sokl
Cementovláknité desky FERMACELL - provětrávaná fasáda z desek Powerpanel H2O s omítkovým systémem na dřevěné nosné konstrukci - sokl
Cementovláknitá deska FERMACELL Powerpanel H2O - nosný rošt Dekmetal - předsazená fasáda - sokl
Cementovláknité desky FERMACELL - provětrávaná fasáda z desek Powerpanel H2O s omítkovým systémem na hliníkové nosné konstrukci - sokl

Provedení u soklu - desky AQUAPANEL
Provedení u soklu - desky AQUAPANEL - kluzná ložní spára

Použití tepelné izolace KNAUF INSULATION v zateplené provětrávané fasády na ocelové konstrukci - u soklu
Použití pohledové desky Heraklith v zateplené provětrávané fasádě na ocelové konstrukci - u soklu
Použití tepelné izolace KNAUF INSULATION v zateplené provětrávané fasádě konstrukce DIAGONAL 2H s pružnými izolačními deskami - u soklu
Tepelná izolace KNAUF INSULATION ve skladbě sendvičového zdiva, nepodsklepeno - založení - MINERAL PLUS EXT 035, MINERAL PLUS EXT 034 V, MPN, MPE, MPS
Tepelná izolace KNAUF INSULATION ve skladbě sendvičového zdiva se zatepleným suterénem - založení - MINERAL PLUS EXT 035, MINERAL PLUS EXT 034 V (TP 435 B), MPN, MPE, MPS

Kazetový systém ROCKPROFIL - tepelná izolace Airrock ND - ukončení u soklu - snížený
Kazetový systém ROCKPROFIL - tepelná izolace Airrock ND - ukončení u soklu - předsazený - přidaná tepelná izolace
Kazetový systém ROCKPROFIL - tepelná izolace Airrock ND - ukončení u soklu - předsazený - vložená tepelná izolace do základové desky
Cihelná stěna - sokl

Ukončení zateplené fasády obkládané velkorozměrovými deskami u soklu - řez B-B

SFS intec - distanční šroub SDC2 pro systém ROCKPROFIL - ukončení u soklu - předsazený - přidaná tepelná izolace
SFS intec - distanční šroub SDC2 pro systém ROCKPROFIL - ukončení u soklu - snížený
SFS intec - distanční šroub SDC2 pro systém ROCKPROFIL - ukončení u soklu - předsazený - vložená tepelná izolace do základové desky

Zateplená obkládaná fasáda na dřevěném roštu, zděná stěna - ukončení u soklu - řez B-B
Zateplená obkládaná fasáda na hliníkové konstrukci, zděná stěna - ukončení u soklu s větším přesahem - řez B-B
Zateplená obkládaná fasáda s ocelovými svorkami, zděná stěna - ukončení u soklu - řez B-B

Tepelná izolace URSA GLASSWOOL - obvodová konstrukce - provětrávaná fasáda - provedení u soklu

Založení lícového zdiva TERCA Klinker s odvětrávanou mezerou