Kabelové kanály pro zajištění třídy funkčnosti P 15-R až P 120-R 290.10
Kabelové kanály pro zajištění funkce EI 90 290.15
Instalační kanály a šachty EI 15/E 120 až EI 120/E 240 290.20
Instalační kanály a šachty pro kabely a trubky - dodatečné opláštění kabelových tras EI 60 EI 120 290.25
Kabelové kanály pro zajištění třídy funkčnosti P 15-R až P 120-R 490.1
Kabelové kanály - působení ohně z vnitřní strany EI 30 až EI 120 490.2
PROMASTOP®-CC - nátěr pro retardaci šíření plamene po kabelech podle ČSN EN50266-2-2:01 600.11
Těsnící větrací výústková tvarovka PROMASEAL® EI 30 až EI 90 490.6
Sestava těsnících větracích výústkových tvarovek PROMASEAL® EI 30 až EI 90 490.61
PROMATECT®-H, izolace elektroinstalací
Niky pro elektroměry - spínací a elektrorozvodné skříně
Kombinovaná přepážka pro kabely a trubky PROMASTOP®-I až EI 120 701
Kombinovaná přepážka pro kabely a trubky PROMASTOP®-CC až EI 120 704