HardiePlank® - vnější roh s dekorační lištou HardieTrim™ NT3™
HardiePlank® - dilatační spára
HardiePlank® opláštění - podhled (s přiznanou spárou)
HardiePlank® opláštění - podhled (peření)
HardiePlank® - napojení konstrukcí
HardiePlank® - ukončení u rohu
HardiePlank® - napojení konstrukcí
HardiePlank® - ukončení rohu
HardiePlank® - napojení konstrukcí
HardiePlank® - napojení odvětrávané fasády na omítkový systém
HardiePlank® - detail ukončení pod římsou
HardiePlank® - detail soklu (dodatečné izolace)
HardiePlank® - detail soklu
HardiePlank® - předsazený sokl
HardiePlank® - detail parapetu
HardiePlank® - nadpraží
HardiePlank® - ostění
HardiePlank® - ostění (na tupo)
HardiePlank® - ostění (MetalTrim™)
HardiePlank® - ostění (HardieTrim™)
HardiePlank® - ostění (HardieTrim™) - 2
HardiePlank® - ostění (HardieTrim™) - 3
HardiePlank® - roh (HardieTrim™)
HardiePlank® - roh (MetalTrim™)
HardiePlank® - roh (HardieTrim™)
HardiePlank® - roh (MetalTrim™)
HardiePlank® - šikmý roh (HardieTrim™)
HardiePlank® - vnitřní roh (HardieTrim™)
HardiePlank® - vnitřní roh (MetalTrim™)
HardiePlank® - napojení stěna / šikmá plocha (HardieTrim™)
HardiePlank® - napojení obvodová stěna / střecha
Sádrovláknitá deska FERMACELL - obklad stěny s kovovou nosnou konstrukcí - 3WS01

Vnitřní obklad betonové stěny a komínového tělesa v koutu místnosti sádrokartonovými deskami
Opláštění příhradového nosníku sádrokartonovými deskami a jeho návaznost na příčku W111

Použití tepelné izolace KNAUF INSULATION pro opláštění hal systém KI-KP Duotherm - spodní ukončení - stěnový trapézový plech
Použití tepelné izolace KNAUF INSULATION pro opláštění hal systém KI-KP Duotherm - spodní ukončení - stěnový trapézový plech - varianta 1
Použití tepelné izolace KNAUF INSULATION pro opláštění hal systém KI-KP Duotherm - kotvení k betonové konstrukci - stěnový trapézový plech
Použití tepelné izolace KNAUF INSULATION pro opláštění hal systém KI-KP Duotherm - kotvení ke kovové konstrukci - stěnový trapézový plech
Použití tepelné izolace KNAUF INSULATION pro opláštění hal systém KI-KP Duotherm - vnější roh - stěnový trapézový plech
Použití tepelné izolace KNAUF INSULATION pro opláštění hal systém KI-KP Duotherm - kout - stěnový trapézový plech
Použití tepelné izolace KNAUF INSULATION pro opláštění hal systém KI-KP Duotherm - napojení na skládanou střechu - stěnový trapézový plech
Použití tepelné izolace KNAUF INSULATION pro opláštění hal systém KI-KP Duotherm - napojení na fóliovou střechu - napojení atiky
Použití tepelné izolace KNAUF INSULATION pro opláštění hal systém KI-KP Duotherm - podokapní žlab - stěnový trapézový plech
Použití tepelné izolace KNAUF INSULATION pro opláštění hal systém KI-KP Duotherm - zatikový žlab - stěnový trapézový plech

Tepelná izolace RAVATHERM - stěny - zemědělských staveb - upevnění na dřevěnou konstrukci
Tepelná izolace RAVATHERM - stěny - zemědělských staveb - upevnění na ocelovou konstrukci
Tepelná izolace RAVATHERM - stěny - zemědělských staveb - upevnění na zděné stěny
Tepelná izolace RAVATHERM - mrazírna

Systém provětrávaných fasád Rigips - Glasroc X - svislá dilatace 5.23.10 GX
Systém provětrávaných fasád Rigips - Glasroc X - založení v oblasti soklu 5.23.11 GX
Systém provětrávaných fasád Rigips - Glasroc X - kout 5.23.13 GX
Systém provětrávaných fasád Rigips - Glasroc X - nároží 5.23.14 GX
Systém provětrávaných fasád Rigips - Glasroc X - okno - nadpraží parapet 5.23.12 GX
Systém provětrávaných fasád Rigips - Glasroc X - okno - nadpraží parapet - integrovaná předokenní žaluzie 5.23.17 GX
Systém provětrávaných fasád Rigips - Glasroc X - okno - nadpraží parapet - integrovaná předokenní roleta 5.23.18 GX
Systém provětrávaných fasád Rigips - Glasroc X - napojení na atiku 5.23.15 GX
Systém provětrávaných fasád Rigips - Glasroc X - obklad přesahu střechy na kovové konstrukci - Hydro R-CD 5.23.16 GX
Systém provětrávaných fasád Rigips - Glasroc X - návaznost fasády a dřevěného obkladu 5.23.19 GX

SFS intec - distanční šroub SDC2 pro systém ROCKPROFIL - ukončení u soklu - předsazený - přidaná tepelná izolace
SFS intec - distanční šroub SDC2 pro systém ROCKPROFIL - ukončení u soklu - snížený
SFS intec - distanční šroub SDC2 pro systém ROCKPROFIL - ukončení u soklu - předsazený - vložená tepelná izolace do základové desky

Obklad stěny ve vlhkých prostorech sádrokartonem se zateplením
Obklad stěny ve vlhkých prostorech keramickou dlažbou se zateplením

Obklad fasády stavby pomocí asfaltových šindelů

Fasádní obklad Cembonit bez tepelné izolace, loďové kladení desek - dřevěné latě - řez B-B
Fasádní obklad na dřevěném roštu, zděná stěna - ukončení u soklu - řez B-B
Fasádní obklad na hliníkové konstrukci, zděná stěna - ukončení u soklu s větším přesahem - řez B-B
Fasádní obklad na hliníkové konstrukci, zděná stěna - doplňková ventilace předsazením fasády - řez B-B
Fasádní obklad na dřevěném roštu, zděná stěna - uskočené podlaží s ventilačním profilem - řez B-B
Fasádní obklad na dřevěném roštu, zděná stěna - parapet plastového okna - řez B-B
Fasádní obklad na dřevěném roštu, zděná stěna - odvětrání mezi krokvemi šikmé střechy - řez B-B
Fasádní obklad na hliníkové konstrukci, zděná stěna - nadpraží plastového okna - řez B-B
Fasádní obklad na hliníkové konstrukci, zděná stěna - parapet plastového okna - řez B-B
Fasádní obklad na hliníkové konstrukci, zděná stěna - ostění plastového okna - řez A-A
Fasádní obklad na hliníkové konstrukci, zděná stěna - řešení koutů flexibilním rohovým profilem - řez A-A
Fasádní obklad na hliníkové konstrukci, zděná stěna - řešení rohů hliníkovým rohovým profilem - řez A-A
Fasádní obklad na hliníkové konstrukci, zděná stěna - ukončení u atiky - řez B-B
Fasádní obklad na hliníkové konstrukci, zděná stěna - provedení spár - řez B-B
Fasádní obklad na hliníkové konstrukci - provedení výstupků stěny - řez A-A
Fasádní obklad na dřevěném roštu, zděná stěna - nadpraží plastového okna - řez B-B
Fasádní obklad na hliníkové konstrukci, zděná stěna - nadpraží plastového okna se systémovým lemováním - řez B-B
Fasádní obklad na dřevěném roštu, zděná stěna - ostění plastového okna - řez A-A
Fasádní obklad na hliníkové konstrukci, zděná stěna - ostění plastového okna se systémovým lemováním - řez A-A
Fasádní obklad na hliníkové konstrukci, zděná stěna - parapet plastového okna se systémovým lemováním - řez B-B
Fasádní obklad na dřevěném roštu, zděná stěna - řešení koutů flexibilním rohovým profilem - řez A-A
Fasádní obklad na hliníkové konstrukci, zděná stěna - řešení koutů zaobleným rohovým profilem - řez A-A
Fasádní obklad na hliníkové konstrukci, zděná stěna - řešení rohů hliníkovým rohovým profilem, var. II - řez A-A
Fasádní obklad na dřevěném roštu, zděná stěna - řešení rohů zaobleným rohovým profilem - řez A-A
Fasádní obklad na dřevěném roštu, zděná stěna - úprava spár - řez A-A
Fasádní obklad na hliníkové konstrukci, zděná stěna - úprava spár hliníkovým profilem - řez A-A
Fasádní obklad na dřevěném roštu - provedení výstupků stěny - řez A-A
Fasádní obklad na hliníkové konstrukci - provedení výstupků stěny - řez A-A - varianta
Velkoformátový fasádní obklad na ocelových svorkách - řez A-A
Fasádní obklad na hliníkové konstrukci, zděná stěna - úprava spár kónickými dřevěnými latěmi - řez A-A
Fasádní obklad na hliníkové konstrukci, zděná stěna - úprava spár vloženým hliníkovým profilem - řez A-A
Fasádní obklad na hliníkové konstrukci, zděná stěna - úchyt obkladu nerezovými háky - řez B-B
Fasádní obklad na hliníkové konstrukci, zděná stěna - detail úchytu obkladu - řez A-A
Fasádní obklad na dřevěném roštu, zděná stěna - upevnění obkladu zdůrazněno destičkami - řez A-A
Fasádní obklad na dřevěném roštu bez zateplení stěny - úprava spár obkladu hliníkovým profilem - řez B-B
Fasádní obklad na dřevěném roštu bez zateplení stěny - úprava spár obkladu gumovou páskou - řez B-B
Nosná konstrukce pro zateplené fasády s obkladem - jednoduché laťování s distančními podložkami
Nosná konstrukce pro zateplené fasády s obkladem - vertikální laťování usazené přímo na pevné tepelné izolaci
Nosná konstrukce pro zateplené fasády s obkladem - dřevěný rošt
Přichycení nosných latí obkladu fasády k rovnoběžným podkladním latím plechovými obdélníky
Přichycení nosných latí obkladu fasády k podkladu plechovými úhelníky
Přichycení nosných latí obkladu fasády k podkladu plechovými U-profily
Fasádní obklad na s ocelovými svorkami, zděná stěna - počáteční svorka u soklu - řez B-B
Fasádní obklad s ocelovými svorkami, zděná stěna - úprava spár - řez B-B