Fasádní obklad na hliníkové konstrukci, zděná stěna - nadpraží plastového okna - řez B-B
Fasádní obklad na hliníkové konstrukci, zděná stěna - parapet plastového okna - řez B-B
Fasádní obklad na hliníkové konstrukci, zděná stěna - ostění plastového okna - řez A-A
Fasádní obklad na dřevěném roštu, zděná stěna - nadpraží plastového okna - řez B-B
Fasádní obklad na hliníkové konstrukci, zděná stěna - nadpraží plastového okna se systémovým lemováním - řez B-B
Fasádní obklad na dřevěném roštu, zděná stěna - ostění plastového okna - řez A-A
Fasádní obklad na hliníkové konstrukci, zděná stěna - ostění plastového okna se systémovým lemováním - řez A-A
Fasádní obklad na hliníkové konstrukci, zděná stěna - parapet plastového okna se systémovým lemováním - řez B-B

Vertikální dřevěný fasádní obklad Alwood - řešení okenního parapetu - řez B-B
Vertikální dřevěný fasádní obklad Alwood - ukončení v nároží - řez A-A
Horizontální dřevěný fasádní obklad Alwood - ukončení v nároží - řez A-A
Vertikální dřevěný fasádní obklad Alwood - provedení nároží - řez A-A
Horizontální dřevěný fasádní obklad Alwood - provedení nároží - řez A-A
Dřevěný fasádní obklad Alwood - střídání horizontálního obložení s vertikálním v nároží - řez A-A
Vertikální dřevěný fasádní obklad Alwood - ukončení v koutu - řez A-A
Horizontální dřevěný fasádní obklad Alwood - ukončení v koutu - řez A-A
Vertikální dřevěný fasádní obklad Alwood - provedení koutu - řez A-A
Horizontální dřevěný fasádní obklad Alwood - provedení koutu - řez A-A
Horizontální dřevěný fasádní obklad Alwood - provedení koutu - řez A-A - varianta
Dřevěný fasádní obklad Alwood - střídání horizontálního obložení s vertikálním v koutu - řez A-A

Fasádní obklad Eternit - SPIDI kotva - řez A-A
Fasádní obklad Eternit - SPIDI kotva - řez B-B
Fasádní obklad Eternit - SPIDI kotva - řešení nadpraží okna - řez B-B
Fasádní obklad Eternit - SPIDI kotva - řešení okenního parapetu - řez B-B
Fasádní obklad Eternit - SPIDI kotva - řešení ostění okna - řez A-A
Fasádní obklad Eternit - SPIDI kotva - řešení atiky - řez B-B
Fasádní obklad Eternit - SPIDI kotva - řešení soklu - řez B-B
Fasádní obklad Eternit - SPIDI kotva - řešení koutů - řez A-A
Fasádní obklad Eternit - SPIDI kotva - řešení rohů - řez A-A
Fasádní obklad Eternit na dřevěných latích - SPIDI kotva - řez A-A
Fasádní obklad Eternit na dřevěných latích - SPIDI kotva - řez B-B
Fasádní obklad Eternit na dřevěných latích - SPIDI kotva - řešení nadpraží okna - řez B-B
Fasádní obklad Eternit na dřevěných latích - SPIDI kotva - řešení okenního parapetu - řez B-B
Fasádní obklad Eternit na dřevěných latích - SPIDI kotva - řešení okenního parapetu - řez A-A
Fasádní obklad Eternit na dřevěných latích - SPIDI kotva - řešení atiky - řez B-B
Fasádní obklad Eternit na dřevěných latích - SPIDI kotva - řešení soklu - řez B-B
Fasádní obklad Eternit na dřevěných latích - SPIDI kotva - řešení koutů - řez A-A
Fasádní obklad Eternit na dřevěných latích - SPIDI kotva - řešení rohů - řez A-A
Fasádní obklad Cembonit - dřevěné latě - řez A-A
Fasádní obklad Cembonit - dřevěné latě - řez B-B
Fasádní obklad Cembonit - dřevěné latě - řešení nadpraží okna - řez B-B
Fasádní obklad Cembonit - dřevěné latě - řešení okenního parapetu - řez B-B
Fasádní obklad Cembonit - dřevěné latě - řešení ostění okna - řez B-B
Fasádní obklad Cembonit - dřevěné latě - řešení atiky - řez B-B
Fasádní obklad Cembonit - dřevěné latě - řešení soklu - řez B-B
Fasádní obklad Cembonit - dřevěné latě - řešení koutů - řez A-A
Fasádní obklad Cembonit - dřevěné latě - řešení rohů - řez A-A
Fasádní obklad Cembonit bez tepelné izolace - dřevěné latě - řez A-A
Fasádní obklad Cembonit bez tepelné izolace - dřevěné latě - řez B-B
Fasádní obklad Cembonit bez tepelné izolace, loďové kladení desek - dřevěné latě - řez A-A
Fasádní obklad Cembonit bez tepelné izolace, loďové kladení desek - dřevěné latě - řez B-B
Fasádní obklad Cembonit bez tepelné izolace, loďové kladení desek - varianty
Fasádní obklad Cembonit bez tepelné izolace, kladení desek jedna přes druhou
Fasádní obklad Cembonit bez tepelné izolace, kladení desek jedna přes druhou - varianta
Fasádní obklad Cembonit bez tepelné izolace, krytí spár kovovými profily
Fasádní obklad Cembonit bez tepelné izolace - řešení rohů - řez A-A
Fasádní obklad Cembonit bez tepelné izolace - řešení rohů s rohovým profilem - řez A-A
Fasádní obklad Cembonit bez tepelné izolace - řešení koutů - řez A-A
Fasádní obklad Cembonit bez tepelné izolace - řešení koutů s rohovým profilem - řez A-A
Fasádní obklad Cembonit bez tepelné izolace - řešení soklu - řez B-B
Fasádní obklad Cembonit bez tepelné izolace - řešení soklu - řez B-B - varianta
Fasádní obklad Cembonit bez tepelné izolace, loďové kladení desek - varianta s plechovým páskem
Fasádní obklad Cembonit bez tepelné izolace - kovové nosné profily - řez A-A
Fasádní obklad Cembonit bez tepelné izolace - kovové nosné profily - řešení rohů - řez A-A
Fasádní obklad Cembonit bez tepelné izolace - kovové nosné profily - řešení odskočené stěny - řez A-A
Fasádní obklad Cembonit bez tepelné izolace - kovové nosné profily - řez B-B
Fasádní obklad Cembonit bez tepelné izolace - kovové nosné profily - okenní nadpraží - řez B-B
Fasádní obklad Cembonit bez tepelné izolace - kovové nosné profily - okenní parapet - řez B-B
Fasádní obklad Cembonit bez tepelné izolace - kovové nosné profily - okenní ostění - řez A-A
Fasádní obklad Cembonit bez tepelné izolace - kovové nosné profily - boční ukončení - řez A-A
Fasádní obklad Cembonit bez tepelné izolace - kovové nosné profily - ukončení u atiky - řez B-B
Fasádní obklad Cembonit bez tepelné izolace - kovové nosné profily - ukončení u soklu - řez B-B
Fasádní obklad Cembonit bez tepelné izolace - kovové nosné profily - řešení koutů - řez A-A
Fasádní obklad Cembonit zateplený - kovové nosné profily - řez A-A
Fasádní obklad Cembonit zateplený - kovové nosné profily - řešení rohů - řez A-A
Fasádní obklad Cembonit zateplený - kovové nosné profily - řez B-B
Fasádní obklad Cembonit zateplený - kovové nosné profily - řešení okenního nadpraží - řez B-B
Fasádní obklad Cembonit zateplený - kovové nosné profily - řešení okenního parapetu - řez B-B
Fasádní obklad Cembonit zateplený - kovové nosné profily - řešení okenního ostění - řez A-A
Fasádní obklad Cembonit zateplený - kovové nosné profily - boční ukončení - řez A-A
Fasádní obklad Cembonit zateplený - kovové nosné profily - ukončení u atiky - řez B-B
Fasádní obklad Cembonit zateplený - kovové nosné profily - ukončení u soklu - řez B-B
Fasádní obklad Cembonit zateplený - kovové nosné profily - řešení koutů - řez A-A

Sádrovláknitá deska FERMACELL - obklad stěny s kovovou nosnou konstrukcí - 3WS01

Fasádní obklad Eternit - SPIDI kotva - řez A-A
Fasádní obklad Eternit - SPIDI kotva - řez B-B
Fasádní obklad Interstone - řez A-A
Fasádní obklad Interstone - řez B-B
Fasádní obklad Alucobond - SPIDI kotva - pohled
Fasádní obklad Alucobond - SPIDI kotva - řez A-A
Fasádní obklad Alucobond - SPIDI kotva - řez B-B
Fasádní obklad Alucobond - SPIDI kotva - řešení nadpraží okna - řez B-B
Fasádní obklad Alucobond - SPIDI kotva - řešení okenního parapetu - řez B-B
Fasádní obklad Alucobond - SPIDI kotva - řešení ostění okna - řez A-A
Fasádní obklad Alucobond - SPIDI kotva - řešení atiky - řez B-B
Fasádní obklad Alucobond - SPIDI kotva - řešení soklu - řez B-B
Fasádní obklad Alucobond - SPIDI kotva - řešení koutů - řez A-A
Fasádní obklad Alucobond - SPIDI kotva - řešení rohů - řez A-A
Fasádní obklad Eternit - SPIDI kotva - pohled
Fasádní obklad Eternit - SPIDI kotva - řešení nadpraží okna - řez B-B
Fasádní obklad Eternit - SPIDI kotva - řešení okenního parapetu - řez B-B
Fasádní obklad Eternit - SPIDI kotva - řešení ostění okna - řez A-A
Fasádní obklad Eternit - SPIDI kotva - řešení atiky - řez B-B
Fasádní obklad Eternit - SPIDI kotva - řešení soklu - řez B-B
Fasádní obklad Eternit - SPIDI kotva - řešení koutů - řez A-A
Fasádní obklad Eternit - SPIDI kotva - řešení rohů - řez A-A
Fasádní obklad Eternit V - SPIDI kotva - pohled
Fasádní obklad Eternit V - SPIDI kotva - řez A-A
Fasádní obklad Eternit V - SPIDI kotva - řez B-B
Fasádní obklad Eternit V - SPIDI kotva - řešení nadpraží okna - řez B-B
Fasádní obklad Eternit V - SPIDI kotva - řešení okenního parapetu - řez B-B
Fasádní obklad Eternit V - SPIDI kotva - řešení ostění okna - řez A-A
Fasádní obklad Eternit V - SPIDI kotva - řešení atiky - řez B-B
Fasádní obklad Eternit V - SPIDI kotva - řešení soklu - řez B-B
Fasádní obklad Eternit V - SPIDI kotva - řešení koutů - řez A-A
Fasádní obklad Eternit V - SPIDI kotva - řešení rohů - řez A-A
Fasádní obklad Argeton - SPIDI kotva - pohled
Fasádní obklad Argeton - SPIDI kotva - řez A-A
Fasádní obklad Argeton - SPIDI kotva - řez B-B
Fasádní obklad Argeton - SPIDI kotva - řešení nadpraží okna - řez B-B
Fasádní obklad Argeton - SPIDI kotva - řešení okenního parapetu - řez B-B
Fasádní obklad Argeton - SPIDI kotva - řešení ostění okna - řez A-A
Fasádní obklad Argeton - SPIDI kotva - řešení atiky - řez B-B
Fasádní obklad Argeton - SPIDI kotva - řešení soklu - řez B-B
Fasádní obklad Argeton - SPIDI kotva - řešení koutů - řez A-A
Fasádní obklad Argeton - SPIDI kotva - řešení rohů - řez A-A
Fasádní obklad Argeton - SPIDI kotva + latě - pohled
Fasádní obklad Argeton - SPIDI kotva + latě - řez A-A
Fasádní obklad Argeton - SPIDI kotva + latě - řez B-B
Fasádní obklad Argeton - SPIDI kotva + latě - řešení nadpraží okna - řez B-B
Fasádní obklad Argeton - SPIDI kotva + latě - řešení okenního parapetu - řez B-B
Fasádní obklad Argeton - SPIDI kotva + latě - řešení ostění okna - řez A-A
Fasádní obklad Argeton - SPIDI kotva + latě - řešení atiky - řez B-B
Fasádní obklad Argeton - SPIDI kotva + latě - řešení soklu - řez B-B
Fasádní obklad Argeton - SPIDI kotva + latě - řešení koutů - řez A-A
Fasádní obklad Argeton - SPIDI kotva + latě - řešení rohů - řez A-A
Fasádní obklad Eternit na dřevěných latích - SPIDI kotva - pohled
Fasádní obklad Eternit na dřevěných latích - SPIDI kotva - řez A-A
Fasádní obklad Eternit na dřevěných latích - SPIDI kotva - řez B-B
Fasádní obklad Eternit na dřevěných latích - SPIDI kotva - řešení nadpraží okna - řez B-B
Fasádní obklad Eternit na dřevěných latích - SPIDI kotva - řešení okenního parapetu - řez B-B
Fasádní obklad Eternit na dřevěných latích - SPIDI kotva - řešení okenního parapetu - řez A-A
Fasádní obklad Eternit na dřevěných latích - SPIDI kotva - řešení atiky - řez B-B
Fasádní obklad Eternit na dřevěných latích - SPIDI kotva - řešení soklu - řez B-B
Fasádní obklad Eternit na dřevěných latích - SPIDI kotva - řešení koutů - řez A-A
Fasádní obklad Eternit na dřevěných latích - SPIDI kotva - řešení rohů - řez A-A
Fasádní obklad Eternit - SPIDI kotva, distanční profil - dvě kotvy blízko sebe - řez A-A
Fasádní obklad Eternit - SPIDI kotva, distanční profil - řez B-B
Fasádní obklad Eternit - SPIDI kotva, distanční profil - řešení nadpraží okna - řez B-B
Fasádní obklad Eternit - SPIDI kotva, distanční profil - řešení okenního parapetu - řez B-B
Fasádní obklad Eternit - SPIDI kotva, distanční profil - řešení ostění okna - řez A-A
Fasádní obklad Eternit - SPIDI kotva, distanční profil - řešení atiky - řez B-B
Fasádní obklad Eternit - SPIDI kotva, distanční profil - řešení soklu - řez B-B
Fasádní obklad Eternit - SPIDI kotva, distanční profil - řešení koutů - řez A-A
Fasádní obklad Eternit - SPIDI kotva, distanční profil - řešení rohů - řez A-A
Fasádní obklad s omítkou - SPIDI kotva - řez A-A
Fasádní obklad s omítkou - SPIDI kotva - řez B-B
Fasádní obklad s omítkou - SPIDI kotva - řešení nadpraží okna - řez B-B
Fasádní obklad s omítkou - SPIDI kotva - řešení okenního parapetu - řez B-B
Fasádní obklad s omítkou - SPIDI kotva - řešení ostění okna - řez A-A
Fasádní obklad s omítkou - SPIDI kotva - ukončení u atiky - řez B-B
Fasádní obklad s omítkou - SPIDI kotva - ukončení u soklu - řez B-B
Fasádní obklad s omítkou - SPIDI kotva - řešení koutů - řez A-A
Fasádní obklad s omítkou - SPIDI kotva - řešení rohů - řez A-A
Fasádní obklad Interstone - řešení nadpraží okna - řez B-B
Fasádní obklad Interstone - řešení okenního parapetu - řez B-B
Fasádní obklad Interstone - řešení ostění okna - řez A-A
Fasádní obklad Interstone - ukončení u atiky - řez B-B
Fasádní obklad Interstone - ukončení u soklu - řez B-B
Fasádní obklad Interstone - řešení koutů - řez A-A
Fasádní obklad Interstone - řešení rohů - řez A-A
Keramický fasádní obklad - SPIDI kotva - řez A-A
Keramický fasádní obklad - SPIDI kotva - řez B-B
Keramický fasádní obklad - SPIDI kotva - řešení nadpraží okna, nadpraží zespoda jiný obklad - řez B-B
Keramický fasádní obklad - SPIDI kotva - řešení nadpraží okna - řez B-B
Keramický fasádní obklad - SPIDI kotva - řešení okenního parapetu - řez B-B
Keramický fasádní obklad - SPIDI kotva - řešení ostění okna, ostění obloženo kovovou deskou - řez A-A
Keramický fasádní obklad - SPIDI kotva - řešení ostění okna - řez A-A
Keramický fasádní obklad - SPIDI kotva - řešení atiky - řez B-B
Keramický fasádní obklad - SPIDI kotva - řešení soklu - řez B-B
Keramický fasádní obklad - SPIDI kotva - řešení koutů - řez A-A
Keramický fasádní obklad - SPIDI kotva - řešení koutů - řez A-A
Keramický fasádní obklad - hladké obkladové desky, SPIDI kotva - řez A-A
Keramický fasádní obklad - hladké obkladové desky, SPIDI kotva - řez B-B
Keramický fasádní obklad - hladké obkladové desky, SPIDI kotva - řešení nadpraží okna, nadpraží zespoda jiný obklad - řez B-B
Keramický fasádní obklad - hladké obkladové desky, SPIDI kotva - řešení nadpraží okna - řez B-B
Keramický fasádní obklad - hladké obkladové desky, SPIDI kotva - řešení okenního parapetu - řez B-B
Keramický fasádní obklad - hladké obkladové desky, SPIDI kotva - řešení ostění okna, ostění obloženo kovovou deskou - řez A-A
Keramický fasádní obklad - hladké obkladové desky, SPIDI kotva - řešení ostění okna - řez A-A
Keramický fasádní obklad - hladké obkladové desky, SPIDI kotva - řešení atiky - řez B-B
Keramický fasádní obklad - hladké obkladové desky, SPIDI kotva - řešení soklu - řez B-B
Keramický fasádní obklad - hladké obkladové desky, SPIDI kotva - řešení koutů - řez A-A
Keramický fasádní obklad - hladké obkladové desky, SPIDI kotva - řešení rohů - řez A-A
Keramický fasádní obklad bez nosných latí - SPIDI kotva - řez A-A
Keramický fasádní obklad bez nosných latí - SPIDI kotva - řez B-B
Keramický fasádní obklad bez nosných latí - SPIDI kotva - řešení nadpraží okna, nadpraží zespodu oplechované - řez B-B
Keramický fasádní obklad bez nosných latí - SPIDI kotva - řešení nadpraží okna - řez B-B
Keramický fasádní obklad bez nosných latí - SPIDI kotva - řešení okenního parapetu - řez B-B
Keramický fasádní obklad bez nosných latí - SPIDI kotva - řešení ostění okna, ostění oplechované - řez A-A
Keramický fasádní obklad bez nosných latí - SPIDI kotva - řešení ostění okna - řez A-A
Keramický fasádní obklad bez nosných latí - SPIDI kotva - řešení atiky - řez B-B
Keramický fasádní obklad bez nosných latí - SPIDI kotva - řešení soklu - řez B-B
Keramický fasádní obklad bez nosných latí - SPIDI kotva - řešení koutů - řez A-A
Keramický fasádní obklad bez nosných latí - SPIDI kotva - řešení rohů - řez A-A
Keramický fasádní obklad Kera-Twin - SPIDI kotva - pohled
Keramický fasádní obklad Kera-Twin - SPIDI kotva - řez A-A
Keramický fasádní obklad Kera-Twin - SPIDI kotva - řez B-B
Keramický fasádní obklad Kera-Twin - SPIDI kotva - řešení nadpraží okna, nadpraží oplechované - řez B-B
Keramický fasádní obklad Kera-Twin - SPIDI kotva - řešení nadpraží okna - řez B-B
Keramický fasádní obklad Kera-Twin - SPIDI kotva - řešení okenního parapetu - řez B-B
Keramický fasádní obklad Kera-Twin - SPIDI kotva - řešení ostění okna, ostění oplechované - řez A-A
Keramický fasádní obklad Kera-Twin - SPIDI kotva - řešení ostění okna, obklad ostění kotven do okenního rámu - řez A-A
Keramický fasádní obklad Kera-Twin - SPIDI kotva - řešení ostění okna - řez A-A
Keramický fasádní obklad Kera-Twin - SPIDI kotva - řešení atiky - řez B-B
Keramický fasádní obklad Kera-Twin - SPIDI kotva - řešení soklu - řez B-B
Keramický fasádní obklad Kera-Twin - SPIDI kotva - řešení koutů - řez A-A
Keramický fasádní obklad Kera-Twin - SPIDI kotva - řešení rohů rohovým profilem - řez A-A
Keramický fasádní obklad Kera-Twin - SPIDI kotva - řešení rohů - řez A-A
Překrývaný fasádní obklad střídavě kladený - SPIDI kotva - pohled
Překrývaný fasádní obklad - SPIDI kotva - pohled
Překrývaný fasádní obklad - SPIDI kotva - řez A-A
Překrývaný fasádní obklad - SPIDI kotva - řez B-B
Překrývaný fasádní obklad - SPIDI kotva - řešení nadpraží okna - řez B-B
Překrývaný fasádní obklad - SPIDI kotva - řešení okenního parapetu - řez B-B
Překrývaný fasádní obklad - SPIDI kotva - řešení ostění okna - řez A-A
Překrývaný fasádní obklad - SPIDI kotva - řešení atiky - řez B-B
Překrývaný fasádní obklad - SPIDI kotva - řešení soklu - řez B-B
Překrývaný fasádní obklad - SPIDI kotva - řešení koutů - řez A-A
Překrývaný fasádní obklad - SPIDI kotva - řešení rohů - řez A-A
Překrývaný fasádní obklad - SPIDI kotva - řešení rohu obklad - omítka - řez A-A
Fasádní obklad z přírodního kamene - SPIDI kotva - pohled
Fasádní obklad z přírodního kamene - SPIDI kotva - řez A-A
Fasádní obklad z přírodního kamene - SPIDI kotva - řez B-B
Fasádní obklad z přírodního kamene - SPIDI kotva - řešení nadpraží okna, nadpraží oplechované - řez B-B
Fasádní obklad z přírodního kamene - SPIDI kotva - řešení nadpraží okna - řez B-B
Fasádní obklad z přírodního kamene - SPIDI kotva - řešení okenního parapetu - řez B-B
Fasádní obklad z přírodního kamene - SPIDI kotva - řešení ostění okna, ostění oplechované - řez A-A
Fasádní obklad z přírodního kamene - SPIDI kotva - řešení ostění okna - řez A-A
Fasádní obklad z přírodního kamene - SPIDI kotva - ukončení u atiky - řez B-B
Fasádní obklad z přírodního kamene - SPIDI kotva - ukončení u soklu - řez B-B
Fasádní obklad z přírodního kamene - SPIDI kotva - řešení koutů - řez A-A
Fasádní obklad z přírodního kamene - SPIDI kotva - řešení rohů - řez A-A
Keramický fasádní obklad bez nosných latí - SPIDI kotva - pohled
Zateplená obkládaná fasáda Eternit s distančním profilem - pohled
Fasádní obklad Eternit - SPIDI kotva, distanční profil- řez A-A
Fasádní obklad s omítkou - SPIDI kotva - pohled
Fasádní obklad Interstone - pohled
Fasádní obklad Siding - SPIDI kotva - pohled
Fasádní obklad Siding - SPIDI kotva - řez A-A
Fasádní obklad Siding - SPIDI kotva - řez B-B
Fasádní obklad Siding - SPIDI kotva - řešení nadpraží okna - řez B-B
Fasádní obklad Siding - SPIDI kotva - řešení okenního parapetu - řez B-B
Fasádní obklad Siding - SPIDI kotva - řešení ostění okna - řez A-A
Fasádní obklad Siding - SPIDI kotva - ukončení u atiky - řez B-B
Fasádní obklad Siding - SPIDI kotva - ukončení u soklu - řez B-B
Fasádní obklad Siding - SPIDI kotva - řešení koutů - řez A-A
Fasádní obklad Siding - SPIDI kotva - řešení koutů pomocí profilu - řez A-A
Fasádní obklad Siding - SPIDI kotva - řešení rohů - řez A-A
Fasádní obklad Siding - SPIDI kotva - řešení rohů pomocí profilu - řez A-A
Fasádní obklad Sto s omítkou - SPIDI kotva - pohled
Fasádní obklad Sto s omítkou - SPIDI kotva - řez A-A
Fasádní obklad Sto s omítkou - SPIDI kotva - řez B-B
Fasádní obklad Sto s omítkou - SPIDI kotva - řešení nadpraží okna - řez B-B
Fasádní obklad Sto s omítkou - SPIDI kotva - řešení okenního parapetu - řez B-B
Fasádní obklad Sto s omítkou - SPIDI kotva - řešení ostění okna - řez A-A
Fasádní obklad Sto s omítkou - SPIDI kotva - ukončení u atiky - řez B-B
Fasádní obklad Sto s omítkou - SPIDI kotva - ukončení u soklu - řez B-B
Fasádní obklad Sto s omítkou - SPIDI kotva - řešení koutů - řez A-A
Fasádní obklad Sto s omítkou - SPIDI kotva - řešení rohů - řez A-A
Fasádní obklad trapézovým plechem - SPIDI kotva - pohled
Fasádní obklad trapézovým plechem - SPIDI kotva - řez A-A
Fasádní obklad trapézovým plechem - SPIDI kotva - řez B-B
Fasádní obklad trapézovým plechem - SPIDI kotva - řešení nadpraží okna - řez B-B
Fasádní obklad trapézovým plechem - SPIDI kotva - řešení okenního parapetu - řez B-B
Fasádní obklad trapézovým plechem - SPIDI kotva - řešení ostění okna - řez A-A
Fasádní obklad trapézovým plechem - SPIDI kotva - ukončení u atiky - řez B-B
Fasádní obklad trapézovým plechem - SPIDI kotva - ukončení u soklu - řez B-B
Fasádní obklad trapézovým plechem - SPIDI kotva - řešení koutů - řez A-A
Fasádní obklad trapézovým plechem - SPIDI kotva - řešení rohů - řez A-A
Fasádní obklad velkorozměrovými deskami - SPIDI kotva - pohled
Fasádní obklad velkorozměrovými deskami - SPIDI kotva - řez A-A
Fasádní obklad velkorozměrovými deskami - SPIDI kotva - řez B-B
Fasádní obklad velkorozměrovými deskami - SPIDI kotva - řešení nadpraží okna - řez B-B
Fasádní obklad velkorozměrovými deskami - SPIDI kotva - řešení okenního parapetu - řez B-B
Fasádní obklad velkorozměrovými deskami - SPIDI kotva - řešení ostění okna - řez A-A
Fasádní obklad velkorozměrovými deskami - SPIDI kotva - ukončení u atiky - řez B-B
Fasádní obklad velkorozměrovými deskami - SPIDI kotva - ukončení u soklu - řez B-B
Fasádní obklad velkorozměrovými deskami - SPIDI kotva - řešení koutů - řez A-A
Fasádní obklad velkorozměrovými deskami - SPIDI kotva - řešení rohů - řez A-A
Fasádní obklad vlnitým plechem vertikálně - SPIDI kotva - pohled
Fasádní obklad vlnitým plechem vertikálně - SPIDI kotva - řez A-A
Fasádní obklad vlnitým plechem vertikálně - SPIDI kotva - řez B-B
Fasádní obklad vlnitým plechem vertikálně - SPIDI kotva - řešení nadpraží okna - řez B-B
Fasádní obklad vlnitým plechem vertikálně - SPIDI kotva - řešení okenního parapetu - řez B-B
Fasádní obklad vlnitým plechem vertikálně - SPIDI kotva - řešení ostění okna - řez A-A
Fasádní obklad vlnitým plechem vertikálně - SPIDI kotva - ukončení u atiky - řez B-B
Fasádní obklad vlnitým plechem vertikálně - SPIDI kotva - ukončení u soklu - řez B-B
Fasádní obklad vlnitým plechem vertikálně - SPIDI kotva - řešení koutů - řez A-A
Fasádní obklad vlnitým plechem vertikálně - SPIDI kotva - řešení rohů - řez A-A
Fasádní obklad vlnitým plechem horizontálně - SPIDI kotva - pohled
Fasádní obklad vlnitým plechem horizontálně - SPIDI kotva - řez A-A
Fasádní obklad vlnitým plechem horizontálně - SPIDI kotva - řez B-B
Fasádní obklad vlnitým plechem horizontálně - SPIDI kotva - řešení nadpraží okna - řez B-B
Fasádní obklad vlnitým plechem horizontálně - SPIDI kotva - řešení okenního parapetu - řez B-B
Fasádní obklad vlnitým plechem horizontálně - SPIDI kotva - řešení ostění okna - řez A-A
Fasádní obklad vlnitým plechem horizontálně - SPIDI kotva - ukončení u atiky - řez B-B
Fasádní obklad vlnitým plechem horizontálně - SPIDI kotva - ukončení u soklu - řez B-B
Fasádní obklad vlnitým plechem horizontálně - SPIDI kotva - řešení koutů - řez A-A
Fasádní obklad vlnitým plechem horizontálně - SPIDI kotva - řešení rohů - řez A-A

Vnitřní obklad betonové stěny a komínového tělesa v koutu místnosti sádrokartonovými deskami
Opláštění příhradového nosníku sádrokartonovými deskami a jeho návaznost na příčku W111

Tepelná izolace RAVATHERM - stěny - zemědělských staveb - upevnění na dřevěnou konstrukci
Tepelná izolace RAVATHERM - stěny - zemědělských staveb - upevnění na ocelovou konstrukci
Tepelná izolace RAVATHERM - stěny - zemědělských staveb - upevnění na zděné stěny
Tepelná izolace RAVATHERM - mrazírna

Kazetový systém ROCKPROFIL - tepelná izolace Airrock ND - ukončení u soklu - snížený
Kazetový systém ROCKPROFIL - tepelná izolace Airrock ND - ukončení u soklu - předsazený - přidaná tepelná izolace
Kazetový systém ROCKPROFIL - tepelná izolace Airrock ND - ukončení u soklu - předsazený - vložená tepelná izolace do základové desky

SFS intec - distanční šroub SDC2 pro systém ROCKPROFIL - ukončení u soklu - předsazený - přidaná tepelná izolace
SFS intec - distanční šroub SDC2 pro systém ROCKPROFIL - ukončení u soklu - snížený
SFS intec - distanční šroub SDC2 pro systém ROCKPROFIL - ukončení u soklu - předsazený - vložená tepelná izolace do základové desky

Obklad stěny ve vlhkých prostorech sádrokartonem se zateplením
Obklad stěny ve vlhkých prostorech keramickou dlažbou se zateplením

Ukončení obkladu fasády nad oknem

Obklad fasády stavby pomocí asfaltových šindelů

Fasádní obklad Cembonit bez tepelné izolace, loďové kladení desek - dřevěné latě - řez B-B
Fasádní obklad na dřevěném roštu, zděná stěna - ukončení u soklu - řez B-B
Fasádní obklad na hliníkové konstrukci, zděná stěna - ukončení u soklu s větším přesahem - řez B-B
Fasádní obklad na hliníkové konstrukci, zděná stěna - doplňková ventilace předsazením fasády - řez B-B
Fasádní obklad na dřevěném roštu, zděná stěna - uskočené podlaží s ventilačním profilem - řez B-B
Fasádní obklad na dřevěném roštu, zděná stěna - parapet plastového okna - řez B-B
Fasádní obklad na dřevěném roštu, zděná stěna - odvětrání mezi krokvemi šikmé střechy - řez B-B
Fasádní obklad na hliníkové konstrukci, zděná stěna - nadpraží plastového okna - řez B-B
Fasádní obklad na hliníkové konstrukci, zděná stěna - parapet plastového okna - řez B-B
Fasádní obklad na hliníkové konstrukci, zděná stěna - ostění plastového okna - řez A-A
Fasádní obklad na hliníkové konstrukci, zděná stěna - řešení koutů flexibilním rohovým profilem - řez A-A
Fasádní obklad na hliníkové konstrukci, zděná stěna - řešení rohů hliníkovým rohovým profilem - řez A-A
Fasádní obklad na hliníkové konstrukci, zděná stěna - ukončení u atiky - řez B-B
Fasádní obklad na hliníkové konstrukci, zděná stěna - provedení spár - řez B-B
Fasádní obklad na hliníkové konstrukci - provedení výstupků stěny - řez A-A
Fasádní obklad na dřevěném roštu, zděná stěna - nadpraží plastového okna - řez B-B
Fasádní obklad na hliníkové konstrukci, zděná stěna - nadpraží plastového okna se systémovým lemováním - řez B-B
Fasádní obklad na dřevěném roštu, zděná stěna - ostění plastového okna - řez A-A
Fasádní obklad na hliníkové konstrukci, zděná stěna - ostění plastového okna se systémovým lemováním - řez A-A
Fasádní obklad na hliníkové konstrukci, zděná stěna - parapet plastového okna se systémovým lemováním - řez B-B
Fasádní obklad na dřevěném roštu, zděná stěna - řešení koutů flexibilním rohovým profilem - řez A-A
Fasádní obklad na hliníkové konstrukci, zděná stěna - řešení koutů zaobleným rohovým profilem - řez A-A
Fasádní obklad na hliníkové konstrukci, zděná stěna - řešení rohů hliníkovým rohovým profilem, var. II - řez A-A
Fasádní obklad na dřevěném roštu, zděná stěna - řešení rohů zaobleným rohovým profilem - řez A-A
Fasádní obklad na dřevěném roštu, zděná stěna - úprava spár - řez A-A
Fasádní obklad na hliníkové konstrukci, zděná stěna - úprava spár hliníkovým profilem - řez A-A
Fasádní obklad na dřevěném roštu - provedení výstupků stěny - řez A-A
Fasádní obklad na hliníkové konstrukci - provedení výstupků stěny - řez A-A - varianta
Velkoformátový fasádní obklad na ocelových svorkách - řez A-A
Fasádní obklad na hliníkové konstrukci, zděná stěna - úprava spár kónickými dřevěnými latěmi - řez A-A
Fasádní obklad na hliníkové konstrukci, zděná stěna - úprava spár vloženým hliníkovým profilem - řez A-A
Fasádní obklad na hliníkové konstrukci, zděná stěna - úchyt obkladu nerezovými háky - řez B-B
Fasádní obklad na hliníkové konstrukci, zděná stěna - detail úchytu obkladu - řez A-A
Fasádní obklad na dřevěném roštu, zděná stěna - upevnění obkladu zdůrazněno destičkami - řez A-A
Fasádní obklad na dřevěném roštu bez zateplení stěny - úprava spár obkladu hliníkovým profilem - řez B-B
Fasádní obklad na dřevěném roštu bez zateplení stěny - úprava spár obkladu gumovou páskou - řez B-B
Nosná konstrukce pro zateplené fasády s obkladem - jednoduché laťování s distančními podložkami
Nosná konstrukce pro zateplené fasády s obkladem - vertikální laťování usazené přímo na pevné tepelné izolaci
Nosná konstrukce pro zateplené fasády s obkladem - dřevěný rošt
Přichycení nosných latí obkladu fasády k rovnoběžným podkladním latím plechovými obdélníky
Přichycení nosných latí obkladu fasády k podkladu plechovými úhelníky
Přichycení nosných latí obkladu fasády k podkladu plechovými U-profily
Fasádní obklad na s ocelovými svorkami, zděná stěna - počáteční svorka u soklu - řez B-B
Fasádní obklad s ocelovými svorkami, zděná stěna - úprava spár - řez B-B