Uložení železobetonové stropní konstrukce na nadokenní překlad
Uložení železobetonové stropní konstrukce na nadokenní překlad se zabudovanou roletou

Tepelně izolační opatření u dřevěné stříšky - nadpraží pro nízkoenergetické, pasivní i nulové budovy
Tepelně izolační opatření uložení stropu na obvodovou konstrukci stavby pro nízkoenergetické, pasivní i nulové budovy
Tepelně izolační opatření u pozednice, nevytápěné podkroví stavby pro nízkoenergetické, pasivní i nulové budovy

Uložení stropních dílců Liastrop tl. 150 mm na obvodovou stěnu na vyrovnávací mazaninu - pro zdivo Liatherm 425
Uložení stropních dílců Liastrop tl. 180 mm na obvodovou stěnu na vyrovnávací mazaninu - pro zdivo Liatherm 425
Uložení stropních dílců Liastrop tl. 250 mm na obvodovou stěnu na vyrovnávací mazaninu - pro zdivo Liatherm 425
Liastrop - boční uložení stropních dílců tl. 150 mm na obvodovou stěnu na vyrovnávací mazaninu - pro zdivo Liatherm 425
Liastrop - boční uložení stropních dílců tl. 180 mm na obvodovou stěnu na vyrovnávací mazaninu - pro zdivo Liatherm 425
Liastrop - boční uložení stropních dílců tl. 250 mm na obvodovou stěnu na vyrovnávací mazaninu - pro zdivo Liatherm 425
Uložení stropních dílců Liastrop tl. 150 mm na vnitřní stěnu při průběžných spárách dílců na vyrovnávací mazaninu - pro zdivo Liapor 300
Uložení stropních dílců Liastrop tl. 180 mm na vnitřní stěnu při průběžných spárách dílců na vyrovnávací mazaninu - pro zdivo Liapor 300
Uložení stropních dílců Liastrop tl. 250 mm na vnitřní stěnu při průběžných spárách dílců na vyrovnávací mazaninu - pro zdivo Liapor 300
Boční uložení stropních dílců Liastrop tl. 150 mm na vnitřní stěnu při neprůběžných spárách dílců na vyrovnávací mazaninu - pro zdivo Liapor 300
Boční uložení stropních dílců Liastrop tl. 180 mm na vnitřní stěnu při neprůběžných spárách dílců na vyrovnávací mazaninu - pro zdivo Liapor 300
Boční uložení stropních dílců Liastrop tl. 250 mm na vnitřní stěnu při neprůběžných spárách dílců na vyrovnávací mazaninu - pro zdivo Liapor 300
Kombinace uložení stropních dílců Liastrop tl. 150 mm na vnitřní stěnu - vyrovnávací mazanina - pro zdivo Liapor 300
Kombinace uložení stropních dílců Liastrop tl. 180 mm na vnitřní stěnu - vyrovnávací mazanina - pro zdivo Liapor 300
Kombinace uložení stropních dílců Liastrop tl. 250 mm na vnitřní stěnu - vyrovnávací mazanina - pro zdivo Liapor 300
Uložení stropních dílců Liastrop tl. 150 mm na obvodovou stěnu na vyrovnávací mazaninu - železobetonový věnec s U profilem - pro zdivo Liatherm 425
Uložení stropních dílců Liastrop tl. 180 mm na obvodovou stěnu na vyrovnávací mazaninu - železobetonový věnec s U profilem - pro zdivo Liatherm 425
Uložení stropních dílců Liastrop tl. 250 mm na obvodovou stěnu na vyrovnávací mazaninu - železobetonový věnec s U profilem - pro zdivo Liatherm 425
Zabudování balkónu s prvkem Schöck Isokorb typ “D” do stropní konstrukce Liastrop tl. 150 mm bez zateplení obvodové stěny - pro zdivo Liatherm 425
Zabudování balkónu s prvkem Schöck Isokorb typ “D” do stropní konstrukce Liastrop tl. 180 mm bez zateplení obvodové stěny - pro zdivo Liatherm 425
Zabudování balkónu s prvkem Schöck Isokorb typ “D” do stropní konstrukce Liastrop tl. 250 mm bez zateplení obvodové stěny - pro zdivo Liatherm 425
Zabudování balkónu s prvkem Schöck Isokorb typ “K” do stropní konstrukce Liastrop tl. 150 mm bez zateplení obvodové stěny - pro zdivo Liatherm 425
Zabudování balkónu s prvkem Schöck Isokorb typ “K” do stropní konstrukce Liastrop tl. 180 mm bez zateplení obvodové stěny - pro zdivo Liatherm 425
Zabudování balkónu s prvkem Schöck Isokorb typ “K” do stropní konstrukce Liastrop tl. 250 mm bez zateplení obvodové stěny - pro zdivo Liatherm 425
Uložení stropních dílců Liastrop tl. 150 mm na obvodovou stěnu na vyrovnávací mazaninu - pro zdivo Liapor 300 - se zateplením obvodové stěny
Uložení stropních dílců Liastrop tl. 180 mm na obvodovou stěnu na vyrovnávací mazaninu - pro zdivo Liapor 300 - se zateplením obvodové stěny
Uložení stropních dílců Liastrop tl. 250 mm na obvodovou stěnu na vyrovnávací mazaninu - pro zdivo Liapor 300 - se zateplením obvodové stěny
Zabudování balkónu s prvkem Schöck Isokorb typ “D” do stropní konstrukce Liastrop tl. 150 mm se zateplením obvodové stěny - pro zdivo Liapor 300
Zabudování balkónu s prvkem Schöck Isokorb typ “D” do stropní konstrukce Liastrop tl. 180 mm se zateplením obvodové stěny - pro zdivo Liapor 300
Zabudování balkónu s prvkem Schöck Isokorb typ “D” do stropní konstrukce Liastrop tl. 250 mm se zateplením obvodové stěny - pro zdivo Liapor 300

Uložení stropu na obvodové, dodatečně zateplené zdivo.

Stropní konstrukce ze ŽB panelů s plovoucí podlahou - uložení na středním zdivu
Uložení stropu na suterénní TSZ zdivo se svislou výztuží
Uložení stropu z prefabrikovaných železobetonových desek na suterénní TSZ zdivo s vodorovnou výztuží
Čelní uložení stropní konstrukce ze železobetonových panelů na překlad z TSZ
Boční uložení stropní konstrukce ze železobetonových panelů se zalitím spár a s potěrem - TSZ zdivo
Boční uložení stropní konstrukce ze železobetonových panelů se zalitím spár a s potěrem na překlad z TSZ
Boční uložení stropní konstrukce ze železobetonových panelů se zalitím spár a s potěrem na překlad z TSZ
Uložení stropní konstrukce ze železobetonových panelů s plovoucí podlahou na TSZ obvodovém zdivu
Uložení stropní konstrukce z válcovaných nosníků a keramických vložek HURDIS na TSZ zdivu
Kotvení stropní konstrukce z válcovaných nosníků a keramických vložek HURDIS v nenosném TSZ zdivu
Uložení stropní konstrukce z válcovaných nosníků a železobetonových desek PZD na TSZ zdivu nosném a nenosném
Uložení stropní konstrukce jednoduché dřevěné na TSZ zdivu nosném a nenosném
Uložení stropní konstrukce železobetonové monolitické s plovoucí podlahou na TSZ zdivu
Uložení stropní konstrukce železobetonové monolitické s podlahou na pružných deskách na TSZ zdivu
Uložení stropní konstrukce železobetonové monolitické s podlahou na pružných podložkách na TSZ zdivu

Uložení stropní konstrukce na sklepní stěnu v systému VELOX
Uložení stropní konstrukce na obvodovou stěnu v systému VELOX

Žaluziový překlad Porotherm KP Vario - tl. stěny Porotherm 440, 500 mm
Roletový překlad Porotherm KP Vario - tl. stěny Porotherm 440, 500 mm
Uložení stropu na překlady z KP 7 - tl. stěny Porotherm 440, 500 mm
Uložení stropu na překlady z KP 11,5 - tl. stěny Porotherm 440 mm
Uložení stopu na obvodovou stěnu Porotherm - s věncovkou
Uložení stropu Porotherm u okna - bez nadpraží - trámy s obnaženou výztuží
Uložení stropu na obvodovou stěnu Porotherm - kolmý směr