Obklad podhledu protipožárními sádrokartonovými deskami Knauf - dilatační spára

Ocelové nosníky s vodorovnou ochrannou membránou PROMATECT®-H R 30 R 90 420.15
Železobetonový strop s vodorovnou ochrannou membránou PROMATECT®-H REI 45 až REI 180 420.25
Nástřik na betonové konstrukce PROMASPRAY® F250 R 30 až R 240 752
Nástřik na betonové konstrukce PROMASPRAY® P300 R 30 až R 240 762
Obklad masivních železobetonových konstrukcí REI 30 až REI 240 480
Protipožární a kouřotěsný poklop Promat®, typ LBC REI2 60 REW 120 Sa, Sm 480.51
Obklad lepených zesilovacích pásů železobetonových konstrukcí R 30 až R 180 811
PROMATECT®-H - podhled Rp 45, Rp 90 a Rp 120
PROMATECT®-H - strop pro vlhké prostředí Rp 90
PROMATECT®-H - podhled s vkládanou deskou Rp 30 až Rp 90
Obklad masivních stropů REI 30 až REI 180
Obklad zesilovacích pásů železobetonových konstrukcí REI 15 až REI 180 811