Cemix detail skladby vodopropustného systému na drenážní vrstvě
Cemix detail skladby zámkové dlažby s podsypem
Cemix detail skladby zámkové dlažby na betonovém podkladu

Dlážděná pochozí plocha - řešení u okapnice

Dlážděná pochozí plocha - tepelná izolace pod spádovou vrstvou
Dlážděná pochozí plocha - tepelná izolace nad spádovou vrstvou
Zatravněná pochozí plocha - bez tepelné izolace a spádové vrstvy
Zatravněná pochozí plocha - bez tepelné izolace
Zatravněná pochozí plocha, tepelná izolace pod hydroizolací
Zatravněná pochozí plocha, tepelná izolace nad hydroizolací, speciální akumulační vrstva
Zatravněná pochozí plocha, tepelná izolace pod hydroizolací, speciální akumulační vrstva
Zatravněná pochozí plocha, spádová vrstva, tepelná izolace pod hydroizolací, speciální akumulační vrstva
Dlážděná pochozí plocha - řešení u okapnice
Dlážděná pochozí plocha - ukotvení zábradlí
Dlážděná pochozí plocha - prostup u odvětrávacího potrubí