Prefabrikované prostorové schodiště LIAPOR - detail uložení nástupního ramene - zvýšená podbetonávka
Prefabrikované prostorové schodiště LIAPOR - detail uložení nástupního ramene - nízká podbetonávka
Prefabrikované přímé schodiště LIAPOR - detail uložení nástupního ramene - tepelná izolace pod úrovní základové desky
Prefabrikované přímé schodiště LIAPOR - detail uložení nástupního ramene
Prefabrikované prostorové schodiště LIAPOR - detail výstupního uložení - I profil
Prefabrikované prostorové schodiště LIAPOR - detail výstupního uložení - ocelová výměna
Prefabrikované prostorové schodiště LIAPOR - detail výstupního uložení - uložení pomocí konzolek
Prefabrikované prostorové schodiště LIAPOR - detail výstupního uložení - podlaha anhydritový potěr
Prefabrikované prostorové schodiště LIAPOR - detail výstupního uložení - ocelová podpora v místě stropní konstrukce
Prefabrikované přímé schodiště LIAPOR - uložení výstupního ramene - uložení na strop
Prefabrikované přímé schodiště LIAPOR - uložení výstupního ramene - uložení na strop - podesta

Napojení železobetonové desky schodišťového ramene na trámy v příčném směru
Napojení železobetonové desky schodišťového ramene na trámy v podélném směru
Napojení schodišťových ramen na stropní konstrukci - ocelový I nosník ve stropu - ocelové schodnice
Napojení schodišťových ramen na stropní konstrukci - ocelový I nosník ve stropu - ocelové schodnice - varianta 1.
Napojení schodišťových ramen na stropní konstrukci - zabudovaný ocelový úhelník ve stropu ocelové schodnice a dřevěné stupně
Napojení schodišťových ramen na stropní konstrukci - ozub ve stropu - prefabrikované schodišťové rameno
Napojení schodišťových ramen na stropní konstrukci - ozub ve stropu - prefabrikované schodišťové rameno - varianta 1.
Napojení schodišťových ramen na stropní konstrukci - ozub ve stropu - prefabrikované schodišťové rameno

YTONG Schody - varianty pro výstupní stupeň
YTONG Schody - různé možnosti uložení schodových stupňů, příklad provedení nástupního ramena
YTONG Schody - příklady úprav stupňů - dřevěný obklad
YTONG Schody - varianty pro výstupní stupeň - keramický obklad
YTONG Schody - příklady různeho tvaru ramen při obojstranném podepření stupňů