Půdní schody Lusso - montáž na tenký strop
Půdní schody Lusso - dřevěný trámový strop - bez nutnosti použít parozábranu
Půdní schody Lusso - montáž na R-CD a přímý závěs strop - parozábrana
Půdní schody Lusso - montáž na krokvový závěs - parozábrana
Půdní schody Lusso - montáž na keramický strop - tloušťka stropu 210 mm
Půdní schody Lusso - montáž na keramický strop - tloušťka stropu 250 mm
Půdní schody Lusso - montáž na železobetonový strop
Půdní schody Aristo - pochozí půdní prostor - dřevěná masivní zateplená stropní konstrukce
Půdní schody Aristo - foukaná minerální izolace - vazníková konstrukce, OSB strop - bez nutnosti použít parozábranu
Půdní schody Aristo - montáž na R-CD a přímý závěs strop - parozábrana - dodatečné zateplení
Půdní schody Aristo - montáž na krokvový závěs - pochozí půdní prostor
Půdní schody Aristo - montáž na keramický strop - tloušťka stropu 210 mm
Půdní schody Aristo - montáž na keramický strop - tloušťka stropu 250 mm
Půdní schody Aristo - montáž na železobetonový zateplený strop - pochozí půdní prostor
Půdní schody Kombo - montáž na tenký strop
Půdní schody Kombo - pochozí půdní prostor - dřevěná masivní zateplená stropní konstrukce
Půdní schody Kombo - foukaná minerální izolace - vazníková konstrukce, OSB strop - bez nutnosti použít parozábranu
Půdní schody Kombo - montáž na R-CD a přímý závěs - parozábrana - dodatečné zateplení
Půdní schody Kombo - montáž na krokvový závěs - pochozí půdní prostor
Půdní schody Kombo - montáž na keramický strop - tloušťka stropu 210 mm
Půdní schody Kombo - montáž na keramický strop - tloušťka stropu 250 mm
Půdní schody Kombo - montáž na železobetonový zateplený strop - pochozí půdní prostor
Půdní schody Kombo - dvojité opláštění - montáž na R-CD a přímý závěs - parozábrana

Prefabrikované prostorové schodiště LIAPOR - detail uložení nástupního ramene - zvýšená podbetonávka
Prefabrikované prostorové schodiště LIAPOR - detail uložení nástupního ramene - nízká podbetonávka
Prefabrikované přímé schodiště LIAPOR - detail uložení nástupního ramene - tepelná izolace pod úrovní základové desky
Prefabrikované přímé schodiště LIAPOR - detail uložení nástupního ramene
Prefabrikované prostorové schodiště LIAPOR - detail výstupního uložení - I profil
Prefabrikované prostorové schodiště LIAPOR - detail výstupního uložení - ocelová výměna
Prefabrikované prostorové schodiště LIAPOR - detail výstupního uložení - uložení pomocí konzolek
Prefabrikované prostorové schodiště LIAPOR - detail výstupního uložení - podlaha anhydritový potěr
Prefabrikované prostorové schodiště LIAPOR - detail výstupního uložení - ocelová podpora v místě stropní konstrukce
Prefabrikované přímé schodiště LIAPOR - uložení výstupního ramene - uložení na strop
Prefabrikované přímé schodiště LIAPOR - uložení výstupního ramene - uložení na strop - podesta

Napojení železobetonové desky schodišťového ramene na trámy v příčném směru
Napojení železobetonové desky schodišťového ramene na trámy v podélném směru
Napojení schodišťových ramen na stropní konstrukci - ocelový I nosník ve stropu - ocelové schodnice
Napojení schodišťových ramen na stropní konstrukci - ocelový I nosník ve stropu - ocelové schodnice - varianta 1.
Napojení schodišťových ramen na stropní konstrukci - zabudovaný ocelový úhelník ve stropu ocelové schodnice a dřevěné stupně
Napojení schodišťových ramen na stropní konstrukci - ozub ve stropu - prefabrikované schodišťové rameno
Napojení schodišťových ramen na stropní konstrukci - ozub ve stropu - prefabrikované schodišťové rameno - varianta 1.
Napojení schodišťových ramen na stropní konstrukci - ozub ve stropu - prefabrikované schodišťové rameno

YTONG Schody - varianty pro výstupní stupeň
YTONG Schody - různé možnosti uložení schodových stupňů, příklad provedení nástupního ramena
YTONG Schody - příklady úprav stupňů - dřevěný obklad
YTONG Schody - varianty pro výstupní stupeň - keramický obklad
YTONG Schody - příklady různeho tvaru ramen při obojstranném podepření stupňů