Pochozí plochá střecha s pochozí vrstvou tvořenou dlažbou do betonu - vpusť
Pochozí plochá střecha s pochozí vrstvou tvořenou dlažbou do betonu - žlab

Řešení skladby střechy u vpusti - finální vrstva z hydroizolačních pásů s posypem

Vpusť - jednoplášťová, zateplená, nevětraná střešní konstrukce na železobetonové desce s extenzivním ozeleněním, modifikovaný asfaltový natavovací pás
Plochá jednoplášťová střecha na železobetonové nosné konstrukci s dvouvrstvou vodotěsnou izolací z asfaltových pásů BÖRNER a s tepelnou izolací s kompletizovanými dílci - provedení u střešního vtoku
Plochá jednoplášťová střecha na nosné konstrukci z trapézového plechu s dvouvrstvou vodotěsnou izolací z asfaltových pásů BÖRNER a s tepelnou izolací s kompletizovanými dílci - provedení u střešního vtoku
Plochá jednoplášťová střecha na dřevěné nosné konstrukci s dvouvrstvou vodotěsnou izolací z asfaltových pásů BÖRNER a s tepelnou izolací s kompletizovanými dílci - provedení u střešního vtoku
Plochá jednoplášťová střecha na železobetonové nosné konstrukci s dvouvrstvou vodotěsnou izolací se samolepícím vrchním i spodním asfaltovým pásem BÖRNER na tepelné izolaci - provedení u střešního vtoku
Plochá jednoplášťová střecha na nosné konstrukci z trapézového plechu s dvouvrstvou vodotěsnou izolací se samolepícím vrchním i spodním asfaltovým pásem BÖRNER na tepelné izolaci - provedení u střešního vtoku
Plochá jednoplášťová střecha na dřevěné nosné konstrukci s dvouvrstvou vodotěsnou izolací se samolepícím vrchním i spodním asfaltovým pásem BÖRNER na tepelné izolaci - provedení u střešního vtoku
Plochá jednoplášťová střecha na železobetonové nosné konstrukci s jednovrstvou izolací se samolepícím vrchním asfaltovým pásem BÖRNER nalepeným na tepelné izolaci - provedení u střešního vtoku
Plochá jednoplášťová střecha na nosné konstrukci z trapézového plechu s jednovrstvou izolací se samolepícím vrchním asfaltovým pásem BÖRNER nalepeným na tepelné izolaci - provedení u střešního vtoku
Plochá jednoplášťová střecha na dřevěné nosné konstrukci s jednovrstvou izolací se samolepícím vrchním asfaltovým pásem BÖRNER nalepeným na tepelné izolaci - provedení u střešního vtoku
Plochá jednoplášťová střecha na železobetonové nosné konstrukci s dvouvrstvou vodotěsnou izolací se samolepícím podkladním asfaltovým pásem BÖRNER nalepeným na tepelné izolaci - provedení u střešního vtoku
Plochá jednoplášťová střecha na nosné konstrukci z trapézového plechu s dvouvrstvou vodotěsnou izolací se samolepícím podkladním asfaltovým pásem BÖRNER nalepeným na tepelné izolaci - provedení u střešního vtoku
Plochá jednoplášťová střecha na dřevěné nosné konstrukci s dvouvrstvou vodotěsnou izolací se samolepícím podkladním asfaltovým pásem BÖRNER nalepeným na tepelné izolaci - provedení u střešního vtoku
Plochá jednoplášťová střecha na železobetonové nosné konstrukci s dvouvrstvou vodotěsnou izolací s natavovacím podkladním asfaltovým pásem BÖRNER na tepelné izolaci - provedení u střešního vtoku
Plochá jednoplášťová střecha na nosné konstrukci z trapézového plechu s dvouvrstvou vodotěsnou izolací s natavovacím podkladním asfaltovým pásem BÖRNER na tepelné izolaci - provedení u střešního vtoku
Plochá jednoplášťová střecha na dřevěné nosné konstrukci s dvouvrstvou vodotěsnou izolací s natavovacím podkladním asfaltovým pásem BÖRNER na tepelné izolaci - provedení u střešního vtoku
Plochá jednoplášťová střecha na železobetonové nosné konstrukci s dvouvrstvou vodotěsnou izolací s mechanicky kotveným podkladním asfaltovým pásem BÖRNER na tepelné izolaci - provedení u střešního vtoku
Plochá jednoplášťová střecha na nosné konstrukci z trapézového plechu s dvouvrstvou vodotěsnou izolací s mechanicky kotveným podkladním asfaltovým pásem BÖRNER na tepelné izolaci - provedení u střešního vtoku
Plochá jednoplášťová střecha na dřevěné nosné konstrukci s dvouvrstvou vodotěsnou izolací s mechanicky kotveným podkladním asfaltovým pásem BÖRNER na tepelné izolaci - provedení u střešního vtoku
Plochá jednoplášťová střecha na železobetonové nosné konstrukci s jednovrstvou mechanicky kotvenou vodotěsnou izolací BÖRNER na tepelné izolaci - provedení u střešního vtoku
Plochá jednoplášťová střecha na nosné konstrukci z trapézového plechu s jednovrstvou mechanicky kotvenou vodotěsnou izolací BÖRNER na tepelné izolaci - provedení u střešního vtoku
Plochá jednoplášťová střecha na dřevěné nosné konstrukci s jednovrstvou mechanicky kotvenou vodotěsnou izolací BÖRNER na tepelné izolaci - provedení u střešního vtoku
Jednoplášťové ploché střechy - betonová nosná konstrukce - sanace bez doteplení s dvouvrstvou vodotěsnou izolací z asfaltových pásů BÖRNER s mechanicky kotveným podkladním pásem - provedení u střešního vtoku
Jednoplášťové ploché střechy - nosná konstrukce z trapézového plechu - sanace bez doteplení s dvouvrstvou vodotěsnou izolací z asfaltových pásů BÖRNER s mechanicky kotveným podkladním pásem - provedení u střešního vtoku
Jednoplášťové ploché střechy - dřevěná nosná konstrukce - sanace bez doteplení s dvouvrstvou vodotěsnou izolací z asfaltových pásů BÖRNER s mechanicky kotveným podkladním pásem - provedení u střešního vtoku
Jednoplášťové ploché střechy - betonová nosná konstrukce - sanace bez doteplení s dvouvrstvou vodotěsnou izolací z asfaltových pásů BÖRNER s nataveným podkladním pásem - provedení u střešního vtoku
Jednoplášťové ploché střechy - nosná konstrukce z trapézového plechu - sanace bez doteplení s dvouvrstvou vodotěsnou izolací z asfaltových pásů BÖRNER s nataveným podkladním pásem - provedení u střešního vtoku
Jednoplášťové ploché střechy - dřevěná nosná konstrukce - sanace bez doteplení s dvouvrstvou vodotěsnou izolací z asfaltových pásů BÖRNER s nataveným podkladním pásem - provedení u střešního vtoku
Jednoplášťové ploché střechy - betonová nosná konstrukce - sanace bez doteplení s jednovrstvou vodotěsnou izolací - asfaltový mikroventilační pás BÖRNER - provedení u střešního vtoku
Jednoplášťové ploché střechy - nosná konstrukce z trapézového plechu - sanace bez doteplení s jednovrstvou vodotěsnou izolací - asfaltový mikroventilační pás BÖRNER - provedení u střešního vtoku
Jednoplášťové ploché střechy - dřevěná nosná konstrukce - sanace bez doteplení s jednovrstvou vodotěsnou izolací - asfaltový mikroventilační pás BÖRNER - provedení u střešního vtoku
Jednoplášťové ploché střechy - betonová nosná konstrukce - sanace s doteplením s dvouvrstvou vodotěsnou izolací z asfaltových pásů BÖRNER s kompletizovaným dílcem - provedení u střešního vtoku
Jednoplášťové ploché střechy - nosná konstrukce z trapézového plechu - sanace s doteplením s dvouvrstvou vodotěsnou izolací z asfaltových pásů BÖRNER s kompletizovaným dílcem - provedení u střešního vtoku
Jednoplášťové ploché střechy - dřevěná nosná konstrukce - sanace s doteplením s dvouvrstvou vodotěsnou izolací z asfaltových pásů BÖRNER s kompletizovaným dílcem - provedení u střešního vtoku
Jednoplášťové ploché střechy - betonová nosná konstrukce - sanace s doteplením s dvouvrstvou vodotěsnou izolací z asfaltových pásů BÖRNER s podkladním samolepícím pásem - provedení u střešního vtoku
Jednoplášťové ploché střechy - nosná konstrukce z trapézového plechu - sanace s doteplením s dvouvrstvou vodotěsnou izolací z asfaltových pásů BÖRNER s podkladním samolepícím pásem - provedení u střešního vtoku
Jednoplášťové ploché střechy - dřevěná nosná konstrukce - sanace s doteplením s dvouvrstvou vodotěsnou izolací z asfaltových pásů BÖRNER s podkladním samolepícím pásem - provedení u střešního vtoku
Dvouplášťové ploché střechy - s dvouvrstvou vodotěsnou izolací z asfaltových pásů BÖRNER s mechanicky kotveným podkladním pásem na dřevěném bednění - provedení u střešního vtoku
Dvouplášťové ploché střechy - s dvouvrstvou vodotěsnou izolací z asfaltových pásů BÖRNER s nataveným podkladním pásem na betonové konstrukci - provedení u střešního vtoku
Kompaktní střecha - plochá střecha s dvouvrstvou vodotěsnou izolací z asfaltových pásů BÖRNER a tepelnou izolací z PUR desek - provedení u střešního vtoku
Jednoplášťové ploché střechy - betonová nosná konstrukce - sanace s doteplením s dvouvrstvou vodotěsnou izolací z asfaltových pásů BÖRNER s mechanicky kotveným podkladním pásem - provedení u střešního vtoku
Jednoplášťové ploché střechy - nosná konstrukce z trapézového plechu - sanace s doteplením s dvouvrstvou vodotěsnou izolací z asfaltových pásů BÖRNER s mechanicky kotveným podkladním pásem - provedení u střešního vtoku
Jednoplášťové ploché střechy - dřevěná nosná konstrukce - sanace s doteplením s dvouvrstvou vodotěsnou izolací s mechanicky kotveným podkladním asfaltovým pásem BÖRNER - provedení u střešního vtoku

Řešení u vpusti - mechanicky kotvená krytina z fóliových pásů - montovaná hala
Řešení u vpusti - mechanicky kotvená krytina z fóliových pásů - sklatba pláště střechy
Řešení u vpusti - obrácená skladba střechy - dlažba na terčích

Nepochozí plochá střecha na betonové konstrukci s hydroizolací z asfaltových pásů - vpusť 41111
Nepochozí plochá střecha na konstrukci z trapézovém plechu s hydroizolací z asfaltových pásů (varianta ReadyBoard) - vpusť 41311
Pojezdná plochá střecha s vozovkou tvořenou dilatovanou betonovou deskou - žlab 45111
Pojezdná plochá střecha s vozovkou tvořenou dilatovanou betonovou deskou - vpusť 45121
Pojezdná plochá střecha s vozovkou tvořenou dilatovanou betonovou deskou - žlab 45122
Střešní zahrada - dvoúrovňová vpusť 44111
Střešní zahrada - vpusť 44112
Střešní zahrada - prostup 44113

Ploché střechy - mezistřešní žlab
Ploché střechy - vpusť
Ploché střechy - kruhový průnik

PROTAN - dvoustupňový vtok v novostavbě - mechanicky kotvená plochá střecha se zateplením - podklad beton
PROTAN - jednostupňový vtok v novostavbě - mechanicky kotvená plochá střecha se zateplením - podklad beton
PROTAN - dvoustupňový vtok v rekonstrukci - mechanicky kotvená plochá střecha se zateplením - podklad beton
PROTAN - jednostupňový vtok v rekonstrukci - mechanicky kotvená plochá střecha se zateplením - podklad beton
PROTAN - vtok - vakuově kotvená plochá střecha se zateplením - podklad beton
PROTAN - prostup - mechanicky kotvená plochá střecha se zateplením - podklad beton
PROTAN - prostup - mechanicky kotvená plochá střecha se zateplením - podklad beton
PROTAN - prostup - vakuově kotvená plochá střecha se zateplením - podklad beton

Zelená střecha Urbanscape - KNAUF INSULATION - na trapézovém plechu - vtok u atiky
Zelená střecha Urbanscape - KNAUF INSULATION - na železobetonové nosné konstrukci - vtok u atiky
Zelená střecha Urbanscape - KNAUF INSULATION - na trapézovém plechu - u vpusti
Zelená střecha Urbanscape - KNAUF INSULATION - na železobetonové nosné konstrukci - u vpusti
Zelená střecha Urbanscape - KNAUF INSULATION - na železobetonové nosné konstrukci - obrácená skladba střechy - u vpusti
Zelená střecha Urbanscape - KNAUF INSULATION - na železobetonové nosné konstrukci - rekonstrukce - u vpusti
Zelená střecha Urbanscape - KNAUF INSULATION - na trapézovém plechu - u vtoku
Zelená střecha Urbanscape - KNAUF INSULATION - na železobetonové nosné konstrukci - u vpusti
Zelená střecha Urbanscape - KNAUF INSULATION - na železobetonové nosné konstrukci - u vpusti

Jednoplášťové ploché střechy s EPS - spodní samolepící (nebo lepený) asfaltový pás, vrchní modifikovaný asfaltový pás - střešní vtok

Tepelná izolace RAVATHERM - střešní terasa - s dlaždicemi ve štěrkovém loži - vpusť
Tepelná izolace RAVATHERM - střešní parkoviště - s monolitickou železobetonovou deskou - vpusť
Tepelná izolace RAVATHERM - intenzívní zelená střecha s více typy substrátu - střešní zahrada - vpusť
Tepelná izolace RAVATHERM - střešní plášť DUO - vpusť
Tepelná izolace RAVATHERM - střešní plášť PLUS - vpusť
Tepelná izolace RAVATHERM - extenzívní zelená střecha s oddělenou odvodňovací vrstvou - vpusť
Tepelná izolace RAVATHERM - střešní terasa - s dlaždicemi na distančních podložkách - vpusť
Tepelná izolace RAVATHERM - střešní terasa - s keramickou dlažbou - vpusť
Tepelná izolace RAVATHERM - střešní parkoviště - se zámkovou dlažbou - vpusť
Tepelná izolace RAVATHERM - střešní parkoviště - z betonových prefabrikátů - vpusť
Tepelná izolace RAVATHERM - střešní parkoviště - se zatravňovacími dlaždicemi - vpusť

Plochá střecha - úžlabí - plechový žlab - tepelná izolace ROCKWOOL MONROCK MAX
Plochá střecha - vpusť - tepelná izolace ROCKWOOL MONROCK MAX v jedné vrstvě - hydroizolační folie na bázi PVC
Plochá střecha - vpusť - tepelná izolace ve dvou vrstvách systému uložení ROCK LD + ROCKWOOL MONROCK MAX - asfaltový hydroizolační pás

Jednoplášťové ploché střechy s EPS - spodní asfaltový pás (nakašírovaný na EPS), vrchní modifikovaný asfaltový pás - střešní vtok
Jednoplášťové ploché střechy s EPS - spodní samolepící (nebo lepený) asfaltový pás, vrchní modifikovaný asfaltový pás - střešní vtok
Jednoplášťové ploché střechy s EPS - kotvená fólie mPVC - střešní vtok

SFS intec - upevňovací prvek TI-T25-6,3 a teleskop R45 kotvení podkladního asfaltového pásu - ploché střechy na betonové konstrukci - u vpusti
SFS intec - upevňovací prvek TS-T25-6,0 a teleskop R45 kotvení podkladního asfaltového pásu - ploché střechy na dřevěné konstrukci - u vpusti
SFS intec - upevňovací prvek LBS-T25-8,0 a teleskop R45 kotvení podkladního asfaltového pásu - ploché střechy na pórobetonové nosné konstrukci - u vpusti
SFS intec - upevňovací prvek BS-4,8 nebo BS-S-4,8 a teleskop RP45 kotvení foliového systému ploché střechy na trapézovém plechu - u vpusti
SFS intec - upevňovací prvek IR2-4,8 nebo IR3-4,8 a přítlačná talířová podložka kotvení foliového systému ploché střechy na trapézovém plechu - u vpusti
SFS intec - upevňovací prvek TI-T25-6,3 a teleskop R45 jednostupňový vtok v novostavbě - mechanicky kotvená plochá střecha se zateplením - podklad beton
SFS - ISOWELD® systém indukčního kotvení v ploše jednovrstvých povlakových hydroizolací ploché střechy na bázi PVC, TPO a EPDM - podklad beton - dvoustupňový vtok
SFS - ISOWELD® systém indukčního kotvení v ploše jednovrstvých povlakových hydroizolací ploché střechy na bázi PVC, TPO a EPDM - podklad beton - prostup

Provedení střešní vpusti u zelené střechy
Hydroizolační opatření podlahové vpusti

Ukončení hydroizolačních pásů (střešní krytiny) u vpusti
Ukončení hydroizolačních pásů (střešní krytiny) u vpusti na kovové konstrukci
Ukončení hydroizolace u vpusti inverzní střechy s dlážděnou pochozí plochou
Detail u odvětrávacího komínku střechy s pochozí plochou z hydroizolačních pásů
Detail u odvětrávacího komínku střechy s pochozí plochou z hydroizolačních pásů na kovové konstrukci
Detail u odvětrávacího komínku inverzní střechy s dlážděnou pochozí plochou
Detail u prostupu střechou s pochozí plochou z hydroizolačních pásů
Detail u prostupu střechou s pochozí plochou z hydroizolačních pásů a kovovou konstrukcí
Detail u prostupu inverzní střechou s dlážděnou pochozí plochou
Detail u oplechovaného prostupu střechou s pochozí plochou z hydroizolačních pásů

Prostup odvětrávacího potrubí - dlážděná pochozí plocha
Prostup dlážděného střešního pláště u vpustě

Vpusť v ploché střeše s jednovrstvou mechanicky kotvenou hydroizolací EPDM
Vpusť v ploché střeše s jednovrstvou hydroizolací zatíženou kačírkem
Prostup odvětrávacího potrubí plochou střechou s jednovrstvou asfaltovou hydroizolací

Tepelná izolace URSA XPS - plochá střecha - střecha s opačným pořadím vrstev - vpusť

Weber - ploché střechy - detail prostupu ploché střechy