Šikmá střecha s betonovou nosnou konstrukcí a s hydroizolací z asfaltových pásů - plošná skladba
Šikmá střecha s betonovou nosnou konstrukcí a s plechovou krytinou - plošná skladba
Šikmá střecha s nosnou konstrukcí z trapézového plechu s hydroizolací z asfaltových pásů - plošná skladba
Šikmá střecha s nosnou konstrukcí z trapézového plechu s hydroizolací z asfaltových pásů (varianta ReadyBoard) - plošná skladba
Šikmá střecha s nosnou konstrukcí z trapézového plechu a s plechovou krytinou - plošná skladba
Šikmá střecha s nosnou konstrukcí z trapézového plechu s plechovou krytinou - (varianta ReadyBoard) - plošná skladba
Šikmá střecha s dřevěnou konstrukcí a s hydroizolací z asfaltových pásů - plošná skladba
Šikmá střecha s dřevěnou konstrukcí a s plechovou krytinou - plošná skladba

Skladba střešní konstrukce s kombinovanými tepelně izolačními deskami pod krokvemi
Skladba střešní konstrukce s tepelně izolačními deskami nad krokvemi - obvyklé řešení u vnitřního obkladu
Změna sklonu střechy - tepelná izolace nad krokvemi
Změna sklonu střech - přechod různých druhů krytin
Tepelná izolace šikmé střechy - tepelná izolace nad krokvemi - připevnění kontralatí a střešních latí - BACHL tecta-PUR
Tepelná izolace šikmé střechy - tepelná izolace nad krokvemi - systém montáže na střešní rovinu - BACHL tecta-PUR
Tepelná izolace nad krokvemi - vytvoření úžlabí,nároží a vikýřů
Vikýř - příčný - tepelná izolace nad krokvemi

Střecha - foukaná celuózová izolace CLIMATIZER PLUS tl:260 mm - Expandér SE 12
Střecha - foukaná celuózová izolace CLIMATIZER PLUS tl:260 mm - Expandér UE 105
Střecha - foukaná celuózová izolace CLIMATIZER PLUS tl:160 mm - deska UdiTOP tl:100mm
Střecha - foukaná celuózová izolace CLIMATIZER PLUS tl:260 mm - Expandér UE 145
Střecha - foukaná celuózová izolace CLIMATIZER PLUS tl:260 mm - Expandér SE 18 - rekonstrukce
Střecha - foukaná celuózová izolace CLIMATIZER PLUS tl:300 mm - Expandér SE 18

Skladba dvouplášťové střechy se skládanou střešní krytinou - vnitřní obklad sádrokarton, řez A-A
Skladba tříplášťové střechy bez bednění, betonová - pálená krytina, různý vnitřní obklad
Skladba dvouplášťové střechy, betonová - pálená krytina - přidaná tepelná izolace pod krokve bez kontralatí při rekonstrukci střechy
Skladba tříplášťové střechy bez bednění u štítové zdi se sádrokartonovým obkladem, betonová - pálená střešní krytina
Skladba nezateplené střechy, dodatečné zabudování pojistné hydroizolace bez sundání krytiny, betonová - pálená střešní krytina
Skladba tříplášťové střechy s bedněním, tepelná izolace mezi krokvemi, betonová - pálená střešní krytina
Skladba dvouplášťové střechy s tepelnou izolací nad krokvemi, betonová - pálená střešní krytina
Skladba dvouplášťové střechy, betonová - pálená střešní krytina - napojení parozábrany na krokvích
Napojení parozábrany na štítovou zeď, betonová - pálená střešní krytina
Skladba nezateplené střechy bez bednění, betonová - pálená střešní krytina
Skladba tříplášťové střechy se sádrokartonovým obkladem, betonová - pálená krytina
Skladba tříplášťové střechy s bedněním, betonová - pálená střešní krytina
Skladba dvouplášťové střechy bez bednění, betonová - pálená krytina
Skladba dvouplášťové střechy s bedněním, betonová - pálená krytina
Dvouplášťová střechy s bedněním, betonová - pálená krytina - napojení parozábrany na krokvích
Tříplášťová střecha bez bednění, betonová - pálená krytina - napojení parozábrany na krokvích
Tříplášťová střecha s bedněním, betonová - pálená krytina - napojení parozábrany na krokvích
Dvouplášťová střecha s tepelnou izolací nad krokvemi, betonová - pálená krytina - napojení parozábrany

Sádrovnáknitá deska FERMACELL - dřevostavba - střešní konstrukce - s kontaktním zateplovacím systémem
Sádrovnáknitá deska FERMACELL - dřevostavba - střešní konstrukce - s kontaktním zateplovacím systémem

Kompaktní střecha na železobetonové desce s plechovou krytinou - desky pěnové sklo FOAMGLAS® uložené do horkého asfaltu, s PC® kotevními plechy 4610
Kompaktní střecha na trapézovém plechu s plechovou krytinou - desky pěnové sklo FOAMGLAS® uložené do horkého asfaltu, s PC® kotevními plechy 4620
„READY“ střecha na trapézovém plechu s plechovou krytinou - desky pěnové sklo FOAMGLAS® READY BOARD lepené za studena lepidlem PC® 11, s PC® kotevními plechy 4630
Kompaktní střecha na akustickém trapézovém plechu s plechovou krytinou - desky pěnové sklo FOAMGLAS® uložené do horkého asfaltu, s PC® kotevními plechy 4640
Kompaktní střecha na dřevěném bednění s plechovou krytinou - desky pěnové sklo FOAMGLAS® uložené do horkého asfaltu, s PC® kotevními plechy 4650

Šikmé střechy - zateplené - betonová deska - základní skladba
Šikmé střechy - nezateplené - betonová deska - základní skladba
Šikmé střechy - zateplené - trapézový plech - základní skladba
Šikmé střechy - nezateplené - trapézový plech - základní skladba
Šikmé střechy - zateplené - dřevěná konstrukce - základní skladba
Šikmé střechy - nezateplené - dřevěná konstrukce - základní skladba
Dvouplášťová konstrukce zakryté trámy - asfaltový šindel charBIT
Dvouplášťová konstrukce viditelné trámy - asfaltový šindel charBIT
Skladba na betonové konstrukci - asfaltový šindel charBIT

Použití tepelné izolace KNAUF INSULATION v zateplení mezi a pod krokvemi - žez B-B
Jednoduchý křížový rošt s parozábranou posunutou mezi vrstvy tepelné izolace KNAUF INSULATION - řez A-A
Jednoduchý křížový rošt s parozábranou posunutou mezi vrstvy tepelné izolace KNAUF INSULATION - u příčky - s průběžnou parozábranou
Jednoduchý křížový rošt s parozábranou posunutou mezi vrstvy tepelné izolace KNAUF INSULATION - u příčky - parozábrana ukončená u příčky
Použití tepelné izolace KNAUF INSULATION v skladbě konstrukce šikmé střechy - varianty provedení nad krokvemi
Použití tepelné izolace KNAUF INSULATION v skladbě konstrukce šikmé střechy - kombinované zateplení s námětkem ze dřeva a distanční podložkou z EPS 100 x 100 - základní skladba
Použití tepelné izolace KNAUF INSULATION v skladbě konstrukce šikmé střechy - nadkrokevní zateplení s námětkem ze dřeva a distanční podložkou z EPS 100 x 100 - rekonstrukce shora bez nutnosti demontáže původního podhledu - základní skladba
Použití tepelné izolace KNAUF INSULATION v skladbě konstrukce šikmé střechy - nadkrokevní zateplení s námětkem ze dřeva a distančních podložek z EPS 100 x 100 - základní skladba
Použití tepelné izolace KNAUF INSULATION v skladbě konstrukce šikmé střechy - nadkrokevní zateplení s námětkem ze dřeva a distanční podložky z XPS 100 x 140 - základní skladba
Použití tepelné izolace KNAUF INSULATION v skladbě konstrukce šikmé střechy - novostavba
Použití tepelné izolace KNAUF INSULATION v skladbě konstrukce šikmé střechy - rekonstrukce
Použití tepelné izolace KNAUF INSULATION v skladbě konstrukce šikmé střechy - novostavba
Použití tepelné izolace KNAUF INSULATION v skladbě konstrukce šikmé střechy nadkrokevní a mezikrokevní systém - novostavba
Použití tepelné izolace KNAUF INSULATION v skladbě konstrukce šikmé střechy - rekonstrukce
Použití tepelné izolace KNAUF INSULATION v skladbě konstrukce šikmé střechy nadkrokevní a mezikrokevní systém - rekonstrukce
Použití tepelné izolace KNAUF INSULATION v skladbě konstrukce šikmé střechy - nadkrokevní systém
Použití tepelné izolace KNAUF INSULATION v skladbě konstrukce šikmé střechy - rekonstrukce
Použití tepelná izolace KNAUF INSULATION v konstrukcí dřevostavby - střešní konstrukce

Základní prvky systému POLYTEC
Tepelná izolace nad krokvemi - systém POLYTEC - betonová střešní krytina - řez A-A
Tepelná izolace nad krokvemi - systém POLYTEC - pálená střešní krytina - řez A-A
Tepelná izolace nad krokvemi - systém POLYTEC - plechová střešní krytina - řez A-A
Tepelná izolace nad krokvemi - systém POLYTEC - vláknocementová střešní krytina - řez A-A
Tepelná izolace nad krokvemi - systém POLYTEC - betonová střešní krytina - řez B-B
Tepelná izolace nad krokvemi - systém POLYTEC - pálená střešní krytina - řez B-B
Tepelná izolace nad krokvemi - systém POLYTEC - plechová střešní krytina - řez B-B
Tepelná izolace nad krokvemi - systém POLYTEC - vláknocementová střešní krytina - řez B-B

Tepelná izolace RAVATHERM - šikmá střecha s dřevěnou krokvovou konstrukcí - s viditelnými krokvemi - základní skladba
Tepelná izolace RAVATHERM - šikmá střecha s dřevěnou krokvovou konstrukcí - s viditelnými krokvemi - základní skladba s hydroizolací
Tepelná izolace RAVATHERM - šikmá střecha s dřevěnou krokvovou konstrukcí - se zapuštěnými krokvemi - kombinace vnější izolace s izolací mezi krokvemi - základní skladba
Tepelná izolace RAVATHERM - šikmá střecha s dřevěnou krokvovou konstrukcí - se zapuštěnými krokvemi - kombinace vnější izolace s izolací mezi krokvemi - základní skladba s nevětranou mezerou
Tepelná izolace RAVATHERM - šikmá střecha s dřevěnou krokvovou konstrukcí - s dřevěným záklopem - základní skladba
Tepelná izolace RAVATHERM - šikmá střecha s dřevěnou krokvovou konstrukcí - se sádrokartonovým záklopem - základní skladba
Tepelná izolace RAVATHERM - šikmá střecha s dřevěnou krokvovou konstrukcí - kombinace vnitřní izolace s izolací mezi krokvemi - základní skladba
Tepelná izolace RAVATHERM - šikmá střecha s dřevěnou krokvovou konstrukcí - kombinace vnitřní izolace s izolací mezi krokvemi - základní skladba se sádrokartonem
Tepelná izolace RAVATHERM - šikmá střecha - střecha z vyztuženého betonu - základní skladba
Tepelná izolace RAVATHERM - šikmá střecha - střecha z vyztuženého betonu - základní skladba s hydroizolací
Tepelná izolace RAVATHERM - šikmá střecha - střecha z vyztuženého betonu - dvouvrstvá skladba s hydroizolací
Tepelná izolace RAVATHERM - šikmá střecha - tepelná izolace - střecha z vyztuženého betonu - dvouvrstvá skladba
Tepelná izolace RAVATHERM - šikmá střecha - zemědělských staveb - dřevěná konstrukce
Tepelná izolace RAVATHERM - šikmá střecha - zemědělských staveb - kovová konstrukce
Tepelná izolace RAVATHERM - šikmá střecha - zemědělských staveb - dodatečné zateplení

Základní skladba, provedení tepelné izolace na krokvemi - "systém TOP ROCK"
Řez střešním pláštěm - větrání nad a pod hydroizolací
Řez střešním pláštěm - větrání nad hydroizolací
Zateplení do úrovně hambálku
Řez střešním pláštěm - systém TopRock (kovové držáky)
Řez střešním pláštěm - desky Spodrock

Dvoupláštová zateplená neodvětrávaná střecha, plechová střešní krytina, řez B-B
Dvoupláštová zateplená neodvětrávaná střecha, plechová střešní krytina, řez A-A
Třípláštová zateplená odvětrávaná střecha, plechová střešní krytina, řez B-B
Třípláštová zateplená odvětrávaná střecha, plechová střešní krytina, řez A-A
Dvoupláštová zateplená neodvětrávaná bedněná střecha, plechová střešní krytina, řez B-B
Dvoupláštová zateplená neodvětrávaná bedněná střecha, plechová střešní krytina, řez A-A
Šikmá střecha s tepelně izolační vrstvou nad krokvemi, plechová střešní krytina, řez A-A
Šikmá střecha s tepelně izolační vrstvou nad krokvemi, plechová střešní krytina, řez B-B
Třípláštová zateplená odvětrávaná střecha, plechová střešní krytina, řez B-B
Třípláštová zateplená odvětrávaná střecha, plechová střešní krytina, řez A-A
Jednopláštová nezateplená střecha, plechová střešní krytina, řez B-B
Třípláštová zateplená odvětrávaná střecha - napojení na svislou stěnu, plechová střešní krytin
Střešní plášť z trapézového plechu - skladba
Dvouplášťová zateplená střecha, plechová střešní krytina SATJAM Rapid - řez A-A
Dvouplášťová zateplená střecha, plechová střešní krytina SATJAM Rapid - řez B-B
Jednoplášťová ne zateplená střecha, plechová střešní krytina SATJAM Rapid - řez B-B
Bedněná zateplená střecha, plechová střešní krytina SATJAM Rapid - řez A-A
Bedněná zateplená střecha, plechová střešní krytina SATJAM Rapid - řez B-B
Jednoplášťová bedněná střecha, plechová střešní krytina SATJAM Rapid - řez B-B
Dvouplášťová větraná bedněná střecha, plechová střešní krytina SATJAM Rapid - řez A-A
Dvouplášťová větraná bedněná zateplená střecha, plechová střešní krytina SATJAM Rapid - řez B-B
Jednoplášťová bedněná střecha, plechová střešní krytina SATJAM Rapid - řez B-B
Dvouplášťová zateplená střecha, provedení u příčky, plechová střešní krytina ARAD

Skladba střešní konstrukce u štítové zdi - s krycí lištou štítu - plechová krytina - řez A-A
Skladba střešní konstrukce u štítové zdi - s krycí lištou - plechová krytina - řez A-A
Skladba střešní konstrukce u štítové zdi s krycí lištou štítu - plechová krytina Royale nebo Rapid - řez A-A

Skladba střechy s betonovou nosnou konstrukcí, neobývané podkroví - krytina asfaltové šindele - řez A-A
Skladba nezateplené střechy se železobetonovou nosnou konstrukcí pro malý sklon - krytina asfaltové šindele - řez A-A
Skladba zateplené střechy se železobetonovou nosnou konstrukcí - krytina asfaltové šindele - řez A-A
Skladba zateplené střechy se dřevěnou konstrukcí a viditelnými trámy - krytina asfaltové šindele - řez A-A
Skladba zateplené střechy se dřevěnou konstrukcí a zakrytými trámy - krytina asfaltové šindele - řez A-A
"Zastřešení pergolových (lamelových) nosných konstrukcí s použitím panelu "Polypanel" - krytina asfaltové šindele - řez A-A"
Rekonstrukce střechy pokryté vlnitou azbestocementovou krytinou při zachování stávající konstrukce i původní krytiny - nová krytina asfaltové šindele - řez A-A
Rekonstrukce plechové střechy při zachování stávající konstrukce i původní krytiny - nová krytina asfaltové šindele - řez A-A
Skladba neodvětrávané střechy s betonovou nosnou konstrukcí, krytina asfaltové šindele - řez B-B
Skladba odvětrávané střechy s betonovou nosnou konstrukcí, krytina asfaltové šindele - řez B-B
Skladba neodvětrávané střechy s dřevěnou nosnou konstrukcí, krytina asfaltové šindele - řez B-B
Skladba odvětrávané střechy s dřevěnou nosnou konstrukcí, krytina asfaltové šindele - řez B-B
"Složení samonosného izolačního panelu "Polypanel", způsob upevnění ke dřevěnému či kovovému podkladu"
Skladba zateplené střechy se dřevěnou konstrukcí, viditelnými trámy a dvojitou hydroizolací - krytina asfaltové šindele - řez A-A
Skladba zateplené střechy se dřevěnou konstrukcí, zakrytými trámy a dvojitou hydroizolací - krytina asfaltové šindele - řez A-A
Skladba nezateplené střechy se dřevěnou konstrukcí a viditelnými zakrytými trámy - krytina asfaltové šindele - řez A-A
Skladba nezateplené střechy se dřevěnou konstrukcí a viditelnými zakrytými trámy pro větší sklony - krytina asfaltové šindele - řez A-A
Skladba nezateplené střechy s betonovou nosnou konstrukcí a hydroizolací - krytina asfaltové šindele - řez A-A
Skladba nezateplené střechy s betonovou nosnou konstrukcí s lehčeným povlakem a hydroizolací - krytina asfaltové šindele - řez A-A
Skladba zateplené střechy s betonovou nosnou konstrukcí a hydroizolací - krytina asfaltové šindele - řez A-A
Skladba zateplené střechy s betonovou nosnou konstrukcí pro větší sklony - krytina asfaltové šindele - řez A-A
Skladba nezateplené střechy s kovovou nosnou konstrukcí - krytina asfaltové šindele - řez A-A
Skladba nezateplené střechy s kovovou nosnou konstrukcí pro vyšší sklony - krytina asfaltové šindele - řez A-A

Základní rozměry dílců THERMO vyráběných v ČR
Boční přechod mezi krytinou s dílci THERMO nad krokvemi a krytiny bez tepelné izolace
Uložení a ukotvení nášlapné tašky - tepelná izolace nad krokvemi z dílců THERMO

Tepelná izolace URSA GLASSWOOL - krokvový námětek s XPS - zdola - řez A-A
Tepelná izolace URSA GLASSWOOL - krokvový námětek s XPS - zdola - řez B-B
Tepelná izolace URSA GLASSWOOL - boční uchycení systém Stavomodul Termo a nadkrokevní systém URSA - řez B-B
Tepelná izolace URSA GLASSWOOL - boční uchycení systém Stavomodul Termo a nadkrokevní systém URSA - řez A-A
Tepelná izolace URSA GLASSWOOL - šikmá střecha - tříplášťová - řez
Tepelná izolace URSA GLASSWOOL - šikmá střecha - dvouplášťová - řez
Tepelná izolace URSA GLASSWOOL - šikmá střecha - tepelná izolace nad krokvemi - řez
Tepelná izolace URSA GLASSWOOL - šikmá střecha - dvouplášťová - provedení u vnitřní stěny - přidaná tepelná izolace XPS
Tepelná izolace URSA GLASSWOOL - šikmá střecha - dvouplášťová - provedení u vnitřní stěny - průběžná pojistná hydroizolace
Tepelná izolace URSA GLASSWOOL - krokvový námětek s XPS - shora - řez B-B
Tepelná izolace URSA GLASSWOOL - krokvový námětek s XPS - shora - řez A-A
Tepelná izolace URSA GLASSWOOL - krokvový námětek s XPS - shora - řez A-A - řez v ose krokve
Tepelná izolace URSA GLASSWOOL - dřevostavba - provedení střechy

YTONG Střecha s krokví s přesahem - přehled
YTONG Střecha - otvor se střešní výměnou z úhelníkových profilů
YTONG Střecha - přístřešek - upevnění k vnější zdi