Šikmá střecha s betonovou nosnou konstrukcí a s hydroizolací z asfaltových pásů - plošná skladba
Šikmá střecha s betonovou nosnou konstrukcí a s plechovou krytinou - plošná skladba
Šikmá střecha s nosnou konstrukcí z trapézového plechu s hydroizolací z asfaltových pásů - plošná skladba
Šikmá střecha s nosnou konstrukcí z trapézového plechu s hydroizolací z asfaltových pásů (varianta ReadyBoard) - plošná skladba
Šikmá střecha s nosnou konstrukcí z trapézového plechu a s plechovou krytinou - plošná skladba
Šikmá střecha s nosnou konstrukcí z trapézového plechu s plechovou krytinou - (varianta ReadyBoard) - plošná skladba
Šikmá střecha s dřevěnou konstrukcí a s hydroizolací z asfaltových pásů - plošná skladba
Šikmá střecha s dřevěnou konstrukcí a s plechovou krytinou - plošná skladba

Tepelně izolační opatření u pozednice, nevytápěné podkroví stavby pro nízkoenergetické, pasivní i nulové budovy
Tepelně izolační opatření u pozednice, vytápěné podkroví stavby pro nízkoenergetické, pasivní i nulové budovy
Tepelně izolační opatření u štítové stěny, vytápěné podkroví stavby pro nízkoenergetické i pasivní budovy
Zateplení atiky montované stavby
Provedení okraje střechy
Nadpraží a střecha - dřevostavby
Okraj střechy, montovaný skelet, lícové zdivo s tepelnou izolací
Tepelná izolace nad krokvemi - detail ukončení u štítové stěny - BACHL tecta-PUR
Tepelná izolace nad krokvemi - detail štítové stěny se zdvojenými vaznicemi - BACHL tecta-PUR
Tepelná izolace nad krokvemi - detail štítové stěny s deskami - BACHL tecta PUR
Tepelná izolace nad krokvemi - detail štítové stěny s deskami - BACHL tecta-PUR
Tepelná izolace nad krokvemi - detail okapu s malým přesahem střechy - BACHL tecta-PUR
Tepelná izolace nad krokvemi - detail okapu s velkým přesahem střechy - BACHL tecta-PUR
Tepelná izolace nad krokvemi - detail okapu s malým přesahem střechy - BACHL tecta-PUR - provedení s námětkou
Tepelná izolace nad krokvemi - detail okapu s malým přesahem střechy - BACHL tecta-PUR DUO
Tepelná izolace nad krokvemi - detail okapu s velkým přesahem střechy - BACHL tecta-PUR
Tepelná izolace nad krokvemi - detail okapu s deskami - BACHL tecta-PUR FSB - plechová střešní krytina
Ukončení kraje střechy (pultové) montované stavby - u okapu
Ukončení kraje střechy (pultové) montované stavby - u okapu, s dřevěnými prvky
Detail u okapu při malém střešním přesahu - tepelně izolační desky nad krokvemi
Detail u okapu při velkém střešním přesahu - tepelně izolační desky nad krokvemi
Detail přesahu střešní konstrukce přes štítovou zeď - tepelně izolační desky nad krokvemi
Detail u okapu při velkém střešním přesahu a vyšším sklonu střechy - tepelně izolační desky nad krokvemi
Zateplení stropu,stěny a pozednice - novostavba
Zateplení okraje střechy u okapu - montované stavby

Ukončení odvětrávané zateplené bedněné střechy u štítové zdi - konstrukce pro nízké sklony a extrémní podmínky, betonová střešní krytina BRAMAC
Ukončení odvětrávané nezateplené střechy bez bednění u štítové zdi, betonová střešní krytina BRAMAC
Ukončení u štítové zdi, dvouplášťová střecha bez bednění, betonová střešní krytina BRAMAC
Ukončení odvětrávané nezateplené střechy bez bednění u štítové zdi, betonová střešní krytina BRAMAC typ bobrovka
Ukončení u štítové zdi, tříplášťová bedněná střecha, betonová střešní krytina BRAMAC
Ukončení neodvětrávané bedněné střechy se zateplením nad krokvemi u štítové zdi pro horské oblasti, betonová střešní krytina BRAMAC
Ukončení odvětrávané nezateplené střechy u štítové zdi s větším přesahem, štítový žlábek, betonová střešní krytina BRAMAC
Nároží odvětrávané střechy bez bednění, betonová střešní krytina BRAMAC - pojistná hydroizolace souvislá přes nároží
Nároží odvětrávané nezateplené střechy bez bednění, betonová střešní krytina BRAMAC - pojistná hydroizolace souvislá přes nároží
Okapová hrana odvětrávané nezateplené střešní konstrukce bez pojistné hydroizolace, betonová střešní krytina BRAMAC
Okapová hrana odvětrávané nezateplené střešní konstrukce, malý přesah a obklad pod okapem, betonová střešní krytina BRAMAC
Okapová hrana odvětrávané nezateplené střešní konstrukce se spodním bedněním přesahu, betonová střešní krytina BRAMAC
Okapová hrana odvětrávané bedněné zateplené střešní konstrukce se sněholamem, betonová střešní krytina BRAMAC
Okapová hrana odvětrávané bedněné nezateplené střešní konstrukce, betonová střešní krytina BRAMAC
Okapová hrana odvětrávané nezateplené střechy bez bednění, betonová střešní krytina BRAMAC typ bobrovka
Okapová hrana odvětrávané zateplené střechy bez bednění, betonová střešní krytina BRAMAC, pojistná hydroizolace s větrací vložkou
Okapová hrana odvětrávané nezateplené střechy bez bednění, betonová střešní krytina BRAMAC
Okapová hrana odvětrávané zateplené střešní konstrukce - zapuštěný žlab, sněholam, betonová střešní krytina BRAMAC
Okapová hrana neodvětrávané zateplené střechy bez bednění, betonová střešní krytina BRAMAC - varianta
Napojení odvětrávané zateplené střechy bez bednění k prostupující stěně s oknem, betonová střešní krytina BRAMAC

Řešení odvětrávané střechy s vláknocementovou krytinou u okapu
Řešení odvětrávané střechy s vláknocementovou krytinou u okapu - změna sklonu, římsa
Řešení okapu jako zaatikového žlabu u odvětrávané střechy s vláknocementovou krytinou
Řešení okapu jako zaatikového žlabu u odvětrávané střechy s vláknocementovou krytinou - vstup vzduchu odvětrávací hlavicí
Okraj odvětrávané střechy s vláknocementovou krytinou u štítové zdi
Pokládka maloplošné vláknocementové střešní krytiny - kraj střechy
Řešení odvětrávané střechy s vlnitou vláknocementovou krytinou u okapu
Řešení okapu jako zaatikového žlabu u střechy s vlnitou vláknocementovou krytinou
Okraj střechy s vlnitou vláknocementovou krytinou u štítové zdi - lemování pomocí hřebenového úhelníku
Okraj střechy s vlnitou vláknocementovou krytinou u štítové zdi - plechové lemování

Ukončení u štítové zdi, dvouplášťová střecha bez bednění, betonová střešní krytina BRAMAC
Ukončení u štítové zdi, tříplášťová bedněná střecha, betonová střešní krytina BRAMAC
Tepelná izolace DELTA®-MAXX POLAR - dvouplášťová střecha s tepelnou izolací nad krokvemi s dřevěnou krokvovou konstrukcí - s viditelnými krokvemi - ukončení u okapu
Tepelná izolace DELTA®-MAXX POLAR - dvouplášťová střecha s tepelnou izolací nad krokvemi s dřevěnou krokvovou konstrukcí - s viditelnými krokvemi - ukončení u štítové stěny
Ukončení u štítové stěny - tříplášťová střecha bez bednění, betonová - pálená střešní krytina
Napojení parozábrany na štítovou zeď - tříplášťová střecha bez bednění, betonová - pálená střešní krytina
Provedení pojistné hydroizolace a parozábrany u pozednice - tříplášťová střecha bez bednění, betonová - pálená krytina
Provedení pojistné hydroizolace a parozábrany u pozednice - tříplášťová střecha bez bednění, s použitím provětrávacího prvku
Provedení pojistné hydroizolace a parozábrany u zapuštěného žlabu - tříplášťová střecha bez bednění, betonová - pálená krytina
Provedení pojistné hydroizolace a parozábrany u pozednice - dvouplášťová střecha bez bednění s malým přesahem, betonová - pálená krytina
Provedení pojistné hydroizolace a parozábrany u pozednice - tříplášťová bedněná střecha, betonová - pálená krytina
Provedení pojistné hydroizolace a parozábrany u pozednice - tříplášťová bedněná střecha s použitím provětrávacího prvku
Provedení pojistné hydroizolace a parozábrany u pozednice - dvouplášťová střecha bez bednění, betonová - pálená krytina
Provedení pojistné hydroizolace a parozábrany u pozednice dvouplášťová střecha s dodatečným zateplením nad krokvemi, betonová - pálená krytina
Provedení tepelné izolace a parozábrany v oblasti půdní nadezdívky - dvouplášťová střecha bez bednění, betonová - pálená krytina
Provedení tepelné izolace a parozábrany v oblasti půdní nadezdívky - tříplášťová střecha bez bednění, betonová - pálená krytina
Provedení pojistné hydroizolace u pozednice nezateplené střechy - dodatečné zabudování bez sundání krytiny, betonová - pálená krytina
Provedení pojistné hydroizolace u pozednice nezateplené střechy se zapuštěným okapovým žlabem, vláknocementová střešní krytina
Zakončení dvouplášťové bedněné střechy u štítové zdi, betonová - pálená krytina
Dvouplášťová střecha s tepelnou izolací nad krokvemi - vyvedení fólie k okapnici, betonová - pálená krytina
Dvouplášťová střecha bez bednění, betonová - pálená krytina - vyvedení fólie na okapnici
Dvouplášťová bedněná střecha, betonová - pálená krytina - vyvedení fólie na okapnici
Dvouplášťová bedněná střecha, betonová - pálená krytina - vyvedení fólie okapnicí do okapu
Tříplášťová bedněná střecha, betonová - pálená krytina - odvětrání v nároží
Dvouplášťová střecha bez bednění, betonová - pálená krytina - přetažení fólie přes nároží
Tříplášťová střecha bez bednění, betonová - pálená krytina - přetažení fólie přes nároží
Dvouplášťová střecha s tepelnou izolací nad krokvemi, betonová - pálená krytina - přetažení fólie přes nároží
Zakončení parozábrany u štítové zdi
Zakončení parozábrany u štítové zdi
Provedení pojistné hydroizolace v nároží - tříplášťová střecha bez bednění, betonová - pálená krytina

FORTING - vrchní stavba - detail ukončení u střechy - tepelná izolace EPS nad krokvemi - tvárnice MED MAX
FORTING - vrchní stavba - detail ukončení u střechy - tepelná izolace EPS nad krokvemi - THERMODACH - tvárnice MED MAX

Šikmé střechy - zateplené - betonová deska - provedení u okapu
Šikmé střechy - nezateplené - betonová deska - provedení u okapu
Šikmé střechy - zateplené - trapézový plech - provedení u okapu
Šikmé střechy - nezateplené - trapézový plech - provedení u okapu
Šikmé střechy - zateplené - dřevěná konstrukce - provedení u okapu
Šikmé střechy - nezateplené - dřevěná konstrukce - provedení u okapu
Lemování u štítu - asfaltový šindel charBIT
Napojení na svislou stěnu - asfaltový šindel charBIT
Odvětrání (nasávání) u okapu - asfaltový šindel charBIT
Založení u okapu - bez tepelné izolace - asfaltový šindel charBIT
Nároží - asfaltový šindel charBIT

Použití tepelné izolace KNAUF INSULATION v skladbě konstrukce šikmé střechy u okapu - novostavba
Použití tepelné izolace KNAUF INSULATION v skladbě konstrukce šikmé střechy u pozednice s vnitřní stěnou - novostavba
Použití tepelné izolace KNAUF INSULATION v skladbě konstrukce šikmé střechy - nadkrokevní systém u okapu - novostavba
Použití tepelné izolace KNAUF INSULATION v skladbě konstrukce šikmé střechy u pozednice - novostavba
Použití tepelné izolace KNAUF INSULATION v skladbě konstrukce šikmé bedněné střechy u okapu - novostavba - asfaltový šindel
Jednoduchý křížový rošt s parozábranou posunutou mezi vrstvy tepelné izolace KNAUF INSULATION - u štítové stěny
Jednoduchý křížový rošt s parozábranou posunutou mezi vrstvy tepelné izolace KNAUF INSULATION - u pozednice
Použití tepelné izolace KNAUF INSULATION v skladbě konstrukce šikmé střechy - kombinované zateplení s námětkem ze dřeva a distanční podložkou z MW 100 x 100 - provedení u okapové hrany
Použití tepelné izolace KNAUF INSULATION v skladbě konstrukce šikmé střechy - nadkrokevní zateplení s námětkem ze dřeva a distanční podložkou z MW 100 x 100 - rekonstrukce shora bez nutnosti demontáže původního podhledu - provedení u okapové hrany
Použití tepelné izolace KNAUF INSULATION v skladbě konstrukce šikmé střechy - nadkrokevní zateplení s námětkem ze dřeva a distančních podložek z MW 100 x 100 - provedení u okapové hrany
Použití tepelné izolace KNAUF INSULATION v skladbě konstrukce šikmé střechy - nadkrokevní zateplení s námětkem ze dřeva a distanční podložky z XPS 100 x 140 - provedení u okapové hrany

Pozednice u vytápěného podkroví - Liapor M 240, Liapor M 240 RW, Liapor M 240 PLUS, Liapor KM 240
Krov u štítové stěny u vytápěného podkroví - Liapor M 240, Liapor M 240 RW, Liapor M 240 PLUS, Liapor KM 240
Pozednice u vytápěného podkroví - Liapor KM 365
Krov u štítové stěny u vytápěného podkroví - Liatherm 425
Krov u štítové stěny u vytápěného podkroví - Liapor KM 365

Složení okapového svodu
Tepelná izolace DELTA®-MAXX POLAR - dvouplášťová střecha s tepelnou izolací nad krokvemi s dřevěnou krokvovou konstrukcí - s viditelnými krokvemi - ukončení u okapu
Uložení dřevěné střešní konstrukce na obvodové zdivo
Ukončení skladby střechy s pokrytím trapézovým plechem
Ukončení střešní konstrukce dřevěné šikmé střechy s betonovou - pálenou střešní krytinou u pozednice
Ukončení střešní konstrukce dřevěné šikmé střechy s betonovou - pálenou střešní krytinou u pozednice zateplovací římsou
Dodatečná montáž plechové střešní krytiny na lepenku, šindel nebo plochý eternit
Okraj střechy se sněhovým zachytávačem
Detail provedení krytiny a vstupu odvětrávacího otvoru u okapu - krytina asfaltové šindele.
Provedení pojistné hydroizolace a parozábrany u pozednice - tříplášťová střecha bez bednění, betonová - pálená krytina
Provedení pojistné hydroizolace a parozábrany u pozednice - dvouplášťová střecha bez bednění s malým přesahem, betonová - pálená krytina
Provedení pojistné hydroizolace a parozábrany u pozednice - tříplášťová bedněná střecha, betonová - pálená krytina
Provedení pojistné hydroizolace a parozábrany u pozednice - dvouplášťová střecha bez bednění, betonová - pálená krytina
Provedení pojistné hydroizolace a parozábrany u pozednice dvouplášťová střecha s dodatečným zateplením nad krokvemi, betonová - pálená krytina
Provedení pojistné hydroizolace u pozednice nezateplené střechy - dodatečné zabudování bez sundání krytiny, betonová - pálená krytina
Detail zateplovacího omítkového systému - dodatečné zateplení u pozednice odvětrávané střechy
Detail zateplovacího omítkového systému - dodatečné zateplení u pozednice neodvětrávané střechy
Okapová hrana odvětrávané zateplené střechy bez bednění, betonová střešní krytina BRAMAC, pojistná hydroizolace s větrací vložkou
Detail u okapu při malém střešním přesahu - tepelně izolační desky nad krokvemi
Detail u okapu při velkém střešním přesahu a vyšším sklonu střechy - tepelně izolační desky nad krokvemi
Pozednice s nadezdívkou

Tepelná izolace nad krokvemi - systém POLYTEC - provedení u štítové hrany - vláknocementová střešní krytina
Tepelná izolace nad krokvemi - systém POLYTEC - provedení u štítové hrany - betonová střešní krytina
Tepelná izolace nad krokvemi - systém POLYTEC - provedení u štítové hrany - plechová střešní krytina
Tepelná izolace nad krokvemi - systém POLYTEC - provedení u štítové hrany - pálená střešní krytina
Tepelná izolace nad krokvemi - systém POLYTEC - provedení u štítové hrany - profil (vlnaitá) střešní krytina
Tepelná izolace nad krokvemi - systém POLYTEC - provedení u štítové hrany - vláknocementová střešní krytina
Tepelná izolace nad krokvemi - systém POLYTEC - změna sklonu nároží - pálená střešní krytina
Tepelná izolace nad krokvemi - systém POLYTEC - nároží - pálená střešní krytina
Nároží - THERMODEK PUR AI 024 Speciál - tepelná izolace nad krokvemi
U štítové stěny - velký střešní přesah - THERMODEK PUR AI 024 Speciál - tepelná izolace nad krokvemi
U štítové stěny - malý střešní přesah - THERMODEK PUR AI 024 Speciál - tepelná izolace nad krokvemi
U štítové stěny - s předsazenou krokví před štítovou stěnu - THERMODEK PUR AI 024 Speciál - tepelná izolace nad krokvemi
Provedení u okapu při velkém střešním přesahu - THERMODEK PUR AI 024 Speciál - tepelná izolace nad krokvemi
Provedení u okapu při malém střešním přesahu - THERMODEK PUR AI 024 Speciál - tepelná izolace nad krokvemi

Tepelná izolace RAVATHERM - šikmá střecha s dřevěnou krokvovou konstrukcí - s viditelnými krokvemi - se zapuštěným okapem

Nároží
Tepelná izolace nad krokvemi, provedení u okapu - "systém TOP ROCK"
Tepelná izolace nad krokvemi, provedení nároží - "systém TOP ROCK"
Tepelná izolace nad krokvemi, provedení lemu s přesahem střechy - "systém TOP ROCK"
Tepelná izolace mezi krokvemi, provedení u okapu šikmé střechy - ECOROCK L
Tepelná izolace mezi krokvemi, provedení u přesahu u štítu, lem - ECOROCK L
Okap - větrání nad a pod hydroizolací
Okap - větrání nad hydroizolací
Okap - desky Spodrock
Okap

Dvouplášťová zateplená střecha, provedení u štítové stěny, plechová střešní krytina ARAD
Dvouplášťová zateplená střecha, provedení u okapu, plechová střešní krytina ARAD
Dvouplášťová zateplená střecha, provedení u okapu, plechová střešní krytina SATJAM Rapid
Dvouplášťová zateplená střecha, provedení u okapu, plechová střešní krytina SATJAM Rapid - ukončení okapním plechem
Ukončení střechy lemováním s přesahem, plechová střešní krytina SATJAM Rapid - závětrná lišta plochá ZLRP
Ukončení střechy lemováním s přesahem, plechová střešní krytina SATJAM Rapid - lišta ZLR 120
Ukončení střechy lemováním s přesahem, plechová střešní krytina SATJAM Rapid - závětrná lišta plochá ZLRP
Ukončení střechy lemováním s přesahem, plechová střešní krytina SATJAM Rapid - závětrná lišta ZLR 120
Dvouplášťová zateplená střecha, plechová střešní krytina SATJAM Rapid - pultová střecha
Dvouplášťová zateplená střecha, plechová střešní krytina SATJAM Rapid - pultová střecha - držák hřebene perforovaný
Dvouplášťová zateplená střecha, plechová střešní krytina SATJAM Rapid - pultová střecha s přesahem
Bedněná zateplená střecha, provedení u okapu, plechová střešní krytina SATJAM Rapid
Bedněná zateplená střecha, provedení u okapu, plechová střešní krytina SATJAM Rapid - ukončení okapním plechem
Ukončení bedněné střechy lemováním s přesahem, plechová střešní krytina SATJAM Rapid - závětrná lišta plochá ZLRP
Ukončení bedněné střechy lemováním s přesahem, plechová střešní krytina SATJAM Rapid - lišta ZLR 120
Ukončení bedněné střechy lemováním s přesahem, plechová střešní krytina SATJAM Rapid - závětrná lišta plochá ZLRP
Ukončení bedněné střechy lemováním s přesahem, plechová střešní krytina SATJAM Rapid - závětrná lišta ZLR 120
Bedněná zateplená střecha, plechová střešní krytina SATJAM Rapid - pultová střecha
Bedněná zateplená střecha, plechová střešní krytina SATJAM Rapid - pultová střecha - držák hřebene perforovaný
Bedněná zateplená střecha, plechová střešní krytina SATJAM Rapid - pultová střecha s přesahem
Dvouplášťová větraná bedněná střecha, provedení u okapu, plechová střešní krytina SATJAM Rapid
Dvouplášťová větraná bedněná střecha, provedení u okapu, plechová střešní krytina SATJAM Rapid - ukončení okapním plechem
Větraná bedněná střecha, ukončení střechy lemováním s přesahem, plechová střešní krytina SATJAM Rapid - závětrná lišta plochá ZLRP
Větraná bedněná střecha, ukončení střechy lemováním s přesahem, plechová střešní krytina SATJAM Rapid - lišta ZLR 120
Větraná bedněná střecha, ukončení střechy lemováním s přesahem, plechová střešní krytina SATJAM Rapid - závětrná lišta plochá ZLRP
Větraná bedněná střecha, ukončení střechy lemováním s přesahem, plechová střešní krytina SATJAM Rapid - závětrná lišta ZLR 120
Dvouplášťová větraná bedněná střecha, plechová střešní krytina SATJAM Rapid - pultová střecha
Dvouplášťová větraná bedněná střecha, plechová střešní krytina SATJAM Rapid - pultová střecha - držák hřebene perforovaný
Dvouplášťová větraná bedněná střecha, plechová střešní krytina SATJAM Rapid - pultová střecha s přesahem
Dvoupláštová zateplená neodvětrávaná střecha - provedení u okapu, plechová střešní krytina
Třípláštová zateplená odvětrávaná střecha - provedení u okapu, plechová střešní krytina
Dvoupláštová zateplená neodvětrávaná bedněná střecha - provedení u okapu, plechová střešní krytina
Šikmá střecha s tepelně izolační vrstvou nad krokvemi - provedení u okapu, plechová střešní krytina
Jednopláštová nezateplená střecha - provedení u okapu, plechová střešní krytina
Střešní plášť z trapézového plechu - nároží - s okapem
Dvoupláštová zateplená neodvětrávaná střecha - provedení zaatikového žlabu, plechová střešní krytina
Třípláštová zateplená odvětrávaná střecha - provedení zapuštěného žlabu, plechová střešní krytina
Dvoupláštová zateplená neodvětrávaná střecha - provedení nároží, plechová střešní krytina
Třípláštová zateplená odvětrávaná střecha - provedení nároží, plechová střešní krytina
Dvoupláštová zateplená neodvětrávaná bedněná střecha - provedení nároží, plechová střešní krytina
Šikmá střecha s tepelně izolační vrstvou nad krokvemi - provedení nároží, plechová střešní krytina
Jednopláštová nezateplená střecha - provedení nároží, plechová střešní krytina
Střešní plášť z trapézového plechu - nároží
Dvoupláštová zateplená neodvětrávaná střecha - provedení u štítu, plechová střešní krytina
Třípláštová zateplená odvětrávaná střecha - provedení u štítu, plechová střešní krytina
Dvoupláštová zateplená neodvětrávaná bedněná střecha - provedení u štítu, plechová střešní krytina
Šikmá střecha s tepelně izolační vrstvou nad krokvemi - provedení u štítu, plechová střešní krytina
Jednopláštová střecha nezateplená - provedení u štítu, plechová střešní krytina
Střešní plášť z trapézového plechu - ukončení u štítu
Střešní plášť z trapézového plechu - ukončení u atiky
Dvouplášťová zateplená střecha, změna sklonu (mansarda), plechová střešní krytina ARAD
Dvouplášťová zateplená střecha, ukončení u stěny, plechová střešní krytina ARAD

Napojení střešní konstrukce ke štítové zdi - plechová krytina
Napojení střešní konstrukce ke štítové zdi - plechová krytina
Provedení mansardové střechy s plechovou krytinou
Dodatečná montáž plechové střešní krytiny na lepenku, šindel nebo plochý eternit
Montáž plechové střešní krytiny na ocelové nosné latě
Montáž plechové střešní krytiny na podkladovou a nosnou lať
Napojení plechové střešní krytina k obkládané stěně
Provedení nároží šikmé střechy s plechovou střešní krytinou
Okraj střechy se sněhovým zachytávačem
Napojení střešní konstrukce ke štítové zdi - plechová krytina Royale nebo Rapid
Napojení střešní konstrukce k atice s boční krycí lištou - plechová krytina Royale nebo Rapid

Detail provedení krytiny a vstupu odvětrávacího otvoru u okapu - krytina asfaltové šindele.

Uložení pultové nebo sedlové střešní konstrukce na TSZ zdivo
Uložení ocelové střešní konstrukce typu ROK na TSZ zdivo

Utěsnění dílců THERMO na přechodu se štítovou stěnou - izolace nad krokvemi
Ukončení na štítové nebo dělící stěně - tepelná izolace nad krokvemi z dílců THERMO
Kraj střechy u štítu - tepelná izolace nad krokvemi z dílců THERMO
Štítový kraj střechy s dřevěným lemováním při plnoplošném bednění - tepelná izolace nad krokvemi z dílců THERMO
Okraj střechy - tepelná izolace z dílců THERMO - podélný řez
Řešení okapu - dílce THERMO 120 a deskovým EPS 50 mm - podélný řez
Okraj střechy - dílce THERMO 120 a deskovým EPS 50 mm - příčný řez
Vysoko položený okap pro sklon střechy od 22° pro dílce THERMO
Vysoko položený okap pro sklon střechy od 22° pro dílce THERMO - laťování od 380 mm
Řešení okapu s bobrovkou na šupinové krytí - tepelná izolace nad krokvemi z dílců THERMO
Nástřešní okap s dřevěným přířezem - tepelná izolace nad krokvemi z dílců THERMO 120

Okap - zateplená větraná střecha TONDACH, se vzduchovou mezerou nad tepelnou izolací (tříplášťová konstrukce) - podokapní žlab
Okap - zateplená větraná střecha TONDACH, se záklopem a pojistnou hydroizolací (tříplášťová konstrukce) - podokapní žlab
Okap - nezateplená větraná střecha TONDACH, pro nízké sklony (vodotěsné podstřeší) - nadokapní žlab
Štítová hrana - zateplená větraná střecha TONDACH, s použitím okrajové tašky, se záklopem a pojistnou hydroizolací (tříplášťová konstrukce)
Štítová hrana - zateplená větraná střecha TONDACH, s použitím okrajové tašky a čelního prkna, s pojistnou hydroizolací (dvoušťová konstrukce)
Štítová hrana - zaatikový žlab - zateplená větraná střecha TONDACH, se záklopem a pojistnou hydroizolací (tříplášťová konstrukce)
Štítová hrana - s použitím závětrné lišty a čelního prkna - zateplená větraná střecha TONDACH, se záklopem a pojistnou hydroizolací (tříplášťová konstrukce)
Štítová hrana - bobrovka - s použitím závětrné lišty základní tašky a čelního prkna - zateplená větraná střecha TONDACH, se záklopem a pojistnou hydroizolací (tříplášťová konstrukce)
Štítová hrana - bobrovka - s použitím okrajové tašky - zateplená větraná střecha TONDACH, s pojistnou hydroizolací na tepelné izolaci (dvouplášťová konstrukce)
Nároží - zateplená větraná střecha TONDACH, s pojistnou hydroizolací na tepelné izolaci (dvouplášťová konstrukce)
Nároží - zateplená větraná střecha TONDACH, se vzduchovou mezerou nad tepelnou izolací (tříplášťová konstrukce)
Pult - zateplená větraná střecha TONDACH, se záklopem a použitím pojistné hydroizolace (tříplášťová konstrukce) - provedení s použitím hřebenáče
Pult - zateplená větraná střecha TONDACH, se záklopem a použitím pojistné hydroizolace (tříplášťová konstrukce) - provedení s použitím klempířské úpravy
Střešní krytina TONDACH - Bobrovka - korunové krytí - detail u okapu 25°
Střešní krytina TONDACH - Bobrovka - korunové krytí - detail u okapu 30°
Střešní krytina TONDACH - Bobrovka - korunové krytí - detail u okapu 35°
Střešní krytina TONDACH - Bobrovka - korunové krytí - detail u okapu 40°
Střešní krytina TONDACH - Bobrovka - korunové krytí - detail u okapu 45°
Střešní krytina TONDACH - Bobrovka - šupinové krytí - detail u okapu 25°
Střešní krytina TONDACH - Bobrovka - šupinové krytí - detail u okapu 30°
Střešní krytina TONDACH - Bobrovka - šupinové krytí - detail u okapu 35°
Střešní krytina TONDACH - Bobrovka - šupinové krytí - detail u okapu 40°
Střešní krytina TONDACH - Bobrovka - šupinové krytí - detail u okapu 45°
Střešní krytina TONDACH - Brněnka 14 - detail u okapu 20°
Střešní krytina TONDACH - Brněnka 14 - detail u okapu 25°
Střešní krytina TONDACH - Brněnka 14 - detail u okapu 30°
Střešní krytina TONDACH - Brněnka 14 - detail u okapu 35°
Střešní krytina TONDACH - Brněnka 14 - detail u okapu 40°
Střešní krytina TONDACH - Brněnka 14 - detail u okapu 45°
Střešní krytina TONDACH - Brněnka 14 - detail u okapu 50°
Střešní krytina TONDACH - Falcovka 11 - detail u okapu 20°
Střešní krytina TONDACH - Falcovka 11 - detail u okapu 25°
Střešní krytina TONDACH - Falcovka 11 - detail u okapu 30°
Střešní krytina TONDACH - Falcovka 11 - detail u okapu 35°
Střešní krytina TONDACH - Falcovka 11 - detail u okapu 40°
Střešní krytina TONDACH - Falcovka 11 - detail u okapu 45°
Střešní krytina TONDACH - Falcovka 11 - detail u okapu 50°
Střešní krytina TONDACH - Figaro 11 - detail u okapu 20°
Střešní krytina TONDACH - Figaro 11 - detail u okapu 25°
Střešní krytina TONDACH - Figaro 11 - detail u okapu 30°
Střešní krytina TONDACH - Figaro 11 - detail u okapu 35°
Střešní krytina TONDACH - Figaro 11 - detail u okapu 40°
Střešní krytina TONDACH - Figaro 11 - detail u okapu 45°
Střešní krytina TONDACH - Figaro 11 - detail u okapu 50°
Střešní krytina TONDACH - Francouzská 14 - detail u okapu 20°
Střešní krytina TONDACH - Francouzská 14 - detail u okapu 25°
Střešní krytina TONDACH - Francouzská 14 - detail u okapu 30°
Střešní krytina TONDACH - Francouzská 14 - detail u okapu 35°
Střešní krytina TONDACH - Francouzská 14 - detail u okapu 40°
Střešní krytina TONDACH - Francouzská 14 - detail u okapu 45°
Střešní krytina TONDACH - Francouzská 14 - detail u okapu 50°
Střešní krytina TONDACH - Hranice 11 - detail u okapu 20°     
Střešní krytina TONDACH - Hranice 11 - detail u okapu 25°
Střešní krytina TONDACH - Hranice 11 - detail u okapu 30°
Střešní krytina TONDACH - Hranice 11 - detail u okapu 35°
Střešní krytina TONDACH - Hranice 11 - detail u okapu 40°
Střešní krytina TONDACH - Hranice 11 - detail u okapu 45°
Střešní krytina TONDACH - Hranice 11 - detail u okapu 50°
Střešní krytina TONDACH - Malý prejz S - detail u okapu 35°
Střešní krytina TONDACH - Malý prejz S - detail u okapu 40°
Střešní krytina TONDACH - Velký prejz - detail u okapu 35°
Střešní krytina TONDACH - Velký prejz - detail u okapu 40°
Střešní krytina TONDACH - Románská 12 - detail u okapu 20°
Střešní krytina TONDACH - Románská 12 - detail u okapu 25°
Střešní krytina TONDACH - Románská 12 - detail u okapu 30°
Střešní krytina TONDACH - Románská 12 - detail u okapu 35°
Střešní krytina TONDACH - Románská 12 - detail u okapu 40°
Střešní krytina TONDACH - Románská 12 - detail u okapu 45°
Střešní krytina TONDACH - Románská 12 - detail u okapu 50°
Střešní krytina TONDACH - Samba 11 - detail u okapu 20°
Střešní krytina TONDACH - Samba 11 - detail u okapu 25°
Střešní krytina TONDACH - Samba 11 - detail u okapu 30°
Střešní krytina TONDACH - Samba 11 - detail u okapu 35°
Střešní krytina TONDACH - Samba 11 - detail u okapu 40°
Střešní krytina TONDACH - Samba 11 - detail u okapu 45°
Střešní krytina TONDACH - Samba 11 - detail u okapu 50°
Střešní krytina TONDACH - Srdcovka 11 - detail u okapu 20°
Střešní krytina TONDACH - Srdcovka 11 - detail u okapu 25°
Střešní krytina TONDACH - Srdcovka 11 - detail u okapu 30°
Střešní krytina TONDACH - Srdcovka 11 - detail u okapu 35°
Střešní krytina TONDACH - Srdcovka 11 - detail u okapu 40°
Střešní krytina TONDACH - Srdcovka 11 - detail u okapu 45°
Střešní krytina TONDACH - Srdcovka 11 - detail u okapu 50°
Střešní krytina TONDACH - Steinbrück - detail u okapu 35°
Střešní krytina TONDACH - Stodo 12 - detail u okapu 20°
Střešní krytina TONDACH - Stodo 12 - detail u okapu 25°
Střešní krytina TONDACH - Stodo 12 - detail u okapu 30°
Střešní krytina TONDACH - Stodo 12 - detail u okapu 35°
Střešní krytina TONDACH - Stodo 12 - detail u okapu 40°
Střešní krytina TONDACH - Stodo 12 - detail u okapu 45°
Střešní krytina TONDACH - Stodo 12 - detail u okapu 50°
Střešní krytina TONDACH - Univerzál 12 - detail u okapu 20°
Střešní krytina TONDACH - Univerzál 12 - detail u okapu 25°
Střešní krytina TONDACH - Univerzál 12 - detail u okapu 30°
Střešní krytina TONDACH - Univerzál 12 - detail u okapu 35°
Střešní krytina TONDACH - Univerzál 12 - detail u okapu 40°
Střešní krytina TONDACH - Univerzál 12 - detail u okapu 45°
Střešní krytina TONDACH - Univerzál 12 - detail u okapu 50°
Střešní krytina TONDACH - Figaro Deluxe - detail u okapu 20°
Střešní krytina TONDACH - Figaro Deluxe - detail u okapu 25°
Střešní krytina TONDACH - Figaro Deluxe - detail u okapu 30°
Střešní krytina TONDACH - Figaro Deluxe - detail u okapu 35°
Střešní krytina TONDACH - Figaro Deluxe - detail u okapu 40°
Střešní krytina TONDACH - Figaro Deluxe - detail u okapu 45°
Střešní krytina TONDACH - Figaro Deluxe - detail u okapu 50°
Střešní krytina TONDACH - Francouzská 12 - detail u okapu 20°
Střešní krytina TONDACH - Francouzská 12 - detail u okapu 25°
Střešní krytina TONDACH - Francouzská 12 - detail u okapu 30°
Střešní krytina TONDACH - Francouzská 12 - detail u okapu 35°
Střešní krytina TONDACH - Francouzská 12 - detail u okapu 40°
Střešní krytina TONDACH - Francouzská 12 - detail u okapu 45°
Střešní krytina TONDACH - Francouzská 12 - detail u okapu 50°
Řešení štítové hrany - Bobrovka - okrajová taška levá/pravá
Řešení štítové hrany - Brněnka 14 - okrajová taška levá/pravá
Řešení štítové hrany - Falcovka 11 - okrajová taška levá/pravá
Řešení štítové hrany - Figaro 11 - okrajová taška levá/pravá
Řešení štítové hrany - Francouzská 12 - okrajová taška levá/pravá
Řešení štítové hrany - Francouzská 14 - okrajová taška levá/pravá
Řešení štítové hrany - Hranice 11 - okrajová taška levá/pravá
Řešení štítové hrany - Románská 12 - okrajová taška levá/pravá
Řešení štítové hrany - Samba 11 - okrajová taška levá/pravá
Řešení štítové hrany - Stodo 12 - okrajová taška levá/pravá

Tepelná izolace URSA GLASSWOOL - krokvový námětek s XPS - zdola - u hřebene
Tepelná izolace URSA GLASSWOOL - krokvový námětek s XPS - zdola - u pozednice
Tepelná izolace URSA GLASSWOOL - šikmá střecha - dvouplášťová - provedení u okapu
Tepelná izolace URSA GLASSWOOL - šikmá střecha - dvouplášťová - provedení u štítové stěny - přidaná tepelná izolace XPS
Tepelná izolace URSA GLASSWOOL - šikmá střecha - dvouplášťová - provedení u štítové stěny
Tepelná izolace URSA GLASSWOOL - krokvový námětek s XPS - shora - u pozednice
Tepelná izolace URSA GLASSWOOL - krokvový námětek s XPS - shora - u štítové stěny

ETICS Weber therm - napojení zateplovacího systému na konstrukci střechy
ETICS Weber therm - napojení zateplovacího systému na konstrukci neodvětrané střechy
ETICS Weber therm - napojení zateplovacího systému na konstrukci odvětrané střechy

Řešení pro úsporné domy - ukončení šikmé střechy u štítové stěny - Ytong Theta P1,8-300, tl. 500 mm
Řešení pro úsporné domy - atika u šikmé střechy - Ytong Theta P1,8-300, tl. 500 mm
Řešení pro úsporné domy - obvodová stěna v místě napojení tradičního krovu (štít) - Ytong Theta P1,8-300, tl. 500 mm
Řešení pro úsporné domy - obvodová stěna v místě pozednice - Ytong Theta P1,8-300, tl. 500 mm
YTONG Střecha s krokví a římsou - okap
YTONG Střecha s krokví a římsou
YTONG Střecha s krokví bez přesahu - okap
YTONG Střecha s krokví bez přesahu
YTONG Střecha s krokví bez přesahu - atika
YTONG Střecha - dřevěná vaznicová střecha - okap
YTONG Střecha - dřevěná vaznicová střecha - pozednice na půdní nadezdívce
YTONG Střecha - Vaznice a pozednice
YTONG Střecha - přístřešek - upevnění k vnější zdi
YTONG Střecha s vaznicí a samonosným krovem - okap
YTONG Střecha s krokví s přesahem
YTONG Střecha s krokví s přesahem - okap