Tepelná izolace nad krokvemi - detail úžlabí - BACHL tecta-PUR

Úžlabí - dvouplášťová bedněná střecha, betonová krytina
Úžlabí neodvětrávané nezateplené střechy bez bednění s velkým sklonem, betonová střešní krytina BRAMAC
Úžlabí neodvětrávaných sousedních střech bez bednění se zateplením nad krokvemi se sněholamem, betonová střešní krytina BRAMAC
Úžlabí odvětrávaných sousedních zateplených střech bez bednění s lávkou, betonová střešní krytina BRAMAC

Řešení úžlabí se stejným sklonem u odvětrávané střechy s vláknocementovou krytinou
Řešení úžlabí s různým sklonem u odvětrávané střechy s vláknocementovou krytinou
Řešení úžlabí u střechy s vlnitou vláknocementovou krytinou - jednoduché
Řešení úžlabí u střechy s vlnitou vláknocementovou krytinou - vsazené
Řešení úžlabí u zateplené odvětrávané střechy s vlnitou vláknocementovou krytinou - vsazené

Dvouplášťová střecha s tepelnou izolací DELTA®-MAXX POLAR nad krokvemi, betonová - pálená krytina - s viditelnými krokvemi - provedení úžlabí
Provedení pojistné hydroizolace v úžlabí - tříplášťová střecha bez bednění, betonová - pálená krytina
Úžlabí - dvouplášťová bedněná střecha, betonová krytina
Dvouplášťová bedněná střecha, betonová - pálená krytina - přetažení fólie přes úžlabí

Úžlabí - tepelná izolace na krokvích - asfaltový šindel charBIT

Úžlabí - THERMODEK PUR AI 024 Speciál - tepelná izolace nad krokvemi
Tepelná izolace nad krokvemi - systém POLYTEC - úžlabí - profil (vlnaitá) střešní krytina
Tepelná izolace nad krokvemi - systém POLYTEC - úžlabí - betonová střešní krytina
Tepelná izolace nad krokvemi - systém POLYTEC - úžlabí - pálená střešní krytina
Tepelná izolace nad krokvemi - systém POLYTEC - úžlabí - betonová střešní krytina (dvojité krytí)

Úžlabí
Úžlabí - systém TopRock

Střešní okno Designo R8 v plastu, krytina z falcovaného plechu, mezikrokevní izolace, SDK ostění

Dvouplášťová zateplená střecha, provedení úžlabí, plechová střešní krytina ARAD
Dvouplášťová zateplená střecha, plechová střešní krytina SATJAM Rapid - změna sklonu
Dvouplášťová zateplená střecha, plechová střešní krytina SATJAM Rapid - úžlabí
Bedněná zateplená střecha, plechová střešní krytina SATJAM Rapid - změna sklonu
Bedněná zateplená střecha, plechová střešní krytina SATJAM Rapid - úžlabí
Dvouplášťová větraná bedněná střecha, plechová střešní krytina SATJAM Rapid - změna sklonu
Dvouplášťová větraná bedněná střecha, plechová střešní krytina SATJAM Rapid - úžlabí
Dvoupláštová zateplená odvětrávaná střecha - provedení úžlabí, plechová střešní krytina
Třípláštová zateplená odvětrávaná střecha - provedení úžlabí, plechová střešní krytina
Dvoupláštová zateplená neodvětrávaná bedněná střecha - provedení úžlabí, plechová střešní krytina
Třípláštová zateplená odvětrávaná bedněná střecha - provedení úžlabí, plechová střešní krytina
Šikmá střecha s tepelně izolační vrstvou nad krokvemi - provedení úžlabí, plechová střešní krytina
Třípláštová zateplená odvětrávaná střecha - provedení úžlabí, plechová střešní krytina
Dvoupláštová zateplená neodvětrávaná střecha - provedení úžlabí (změna sklonu), plechová střešní krytina
Třípláštová zateplená odvětrávaná střecha - provedení úžlabí (změna sklonu), plechová střešní krytina
Dvoupláštová zateplená neodvětrávaná bedněná střecha - provedení úžlabí (změna sklonu), plechová střešní krytina
Šikmá střecha s tepelně izolační vrstvou nad krokvemi - provedení úžlabí (změna sklonu), plechová střešní krytina
Třípláštová zateplená neodvětrávaná bedněná střecha - provedení úžlabí, plechová střešní krytina
Jednopláštová střecha nezateplená - provedení u nároží, plechová střešní krytina
Střešní plášť z trapézového plechu - úžlabí
Střešní plášť z trapézového plechu - úžlabí - změna sklonu

Řešení úžlabí střechy s plechovou krytinou
Řešení úžlabí střechy s plechovou krytinou Royale nebo Rapid

Pokládka asfaltových šindelů - prokládané úžlabí střechy
Pokládka asfaltových šindelů - seříznuté úžlabí střechy
Pokládka asfaltových šindelů - seříznuté úžlabí střechy
Pokládka asfaltových šindelů - prokládané úžlabí střechy
Pokládka asfaltových šindelů - seříznuté úžlabí střechy
Pokládka asfaltových šindelů - seříznuté úžlabí střechy

Úžlabí s tepelnou izolací nad krokvemi z dílců THERMO
Příklad kotvení tašek v úžlabí - tepelná izolace nad krokvemi z dílců THERMO

Úžlabí - zateplená větraná střecha TONDACH, s pojistnou hydroizolací na tepelné izolaci (dvouplášťová konstrukce) - prohloubené úžlabí s vybedněním v úrovni kontralatí
Úžlabí - zateplená větraná střecha TONDACH, s pojistnou hydroizolací na tepelné izolaci (dvouplášťová konstrukce) - mělké úžlabí s vybedněním v úrovni kontralatí
Úžlabí - zateplená větraná střecha TONDACH, se vzduchovou mezerou nad tepelnou izolací (tříplášťová konstrukce) - úžlabí v extrémních klimatických podmínkách
Úžlabí - zateplená větraná střecha TONDACH, se vzduchovou mezerou nad tepelnou izolací a přerušenou pojistnou hydroizolací (tříplášťová konstrukce) - mělké úžlabí s vybedněním v úrovni kontralatí

Tepelná izolace URSA GLASSWOOL - šikmá střecha - dvouplášťová - provedení úžlabí