Napojení v oblasti ostřikující vody jednovrstvá stěna a napojení na sokl, asfaltová hydroizolační stěrka BORNIT

Detail u zpětného spoje - EL systém
Detail u koutového spoje - EL systém
Detail u etapového spoje - ELK systém
Detail u rohového spoje - ELK systém
Detail u koutového spoje - ELK systém
Detail u ukončení hydroizolací nad terénem - P + I / EL systém
Detail u etapového spoje s tepelnou izolací - P + I systém (1. etapa)
Detail u zpětného spoje - P + I systém
Detail u koutového spoje - P + I systém
Detail u koutového spoje - P + I systém - varianta
Detail u koutového spoje - P + I systém s tepelnou izolací
Detail u etapového spoje - P + I systém (1. a 2. etapa)
Detail u etapového spoje - P + I systém (varianta 1. etapy)
Detail u etapového spoje - P + I systém (varianta 2. etapy)
Detail ukončení nad terénem - EL systém
Detail ukončení nad terénem - ELK systém
Detail ukončení nad terénem - P + I systém s tepelnou izolací
Detail u čerpací studny - P + I / EL systém
Detail u přepážky mezi sektory - ELK systém
Detail u kontrolního dílu - ELK systém
Detail u zkušebního systému - P + I systém
Detail u etapového spoje s tepelnou izolací - P + I systém (2. etapa)
Detail u injektážního systému - P + I systém