Cemix detail skladby nádrže na vodu, ČOV a vodojemu
Cemix detail skladby bazénu s keramickým obkladem

Příklad izolace bazénu bez dalších povrchových úprav
Příklad izolace bazénu s další povrchovou úpravou
Příklad izolace jímek, nádrží a vodojemů
Izolace silážní jámy

Konstrukční spoj - hydroizolace nádrží a bazénů Radcon Formula 7
Konstrukční spoj - hydroizolace nádrží a bazénů Radcon Formula 7
Konstrukční spoj - dlažba - hydroizolace bazénu Radcon Formula 7
Konstrukční spoj - hydroizolace bazénu Radcon Formula 7
Hydroizolace nádrže - Radcon Formula 7
Hydroizolace bazénu - Radcon Formula 7

Systém SD 1 - silikátový systém pro utěsnění silně chemicky a mechanicky namáhaných nádrží

Hydroizolační opatření podlahové vpusti
Skladba ochozu kolem bazénu, tenké lože
Skladba vytápěného ochozu kolem bazénu
Zabudování a hydroizolace wiesbadenského žlábku v plaveckém bazénu na mělké lože
Zabudování a hydroizolace přepadového, tzv. finského žlábku v plaveckém bazénu na mělké lože
Utěsnění hlavy bazénu s dilatační spárou v přepadovém žlábku
Utěsnění hlavy bazénu s dilatační spárou v přepadovém žlábku se zpevněním
Připojení hydroizolace k vaně nebo sprchové vaně
Hydroizolační opatření dilatační spáry pod obkládačkami - s pružným těsněním
Hydroizolační opatření dilatační spáry pod obkládačkami - s těsnícím profilem
Obklády lepené do ASODUR - dlážba - podlaha - nosná konstrukce dřevěná
Hydroizolační opatření v dosahu dveřního okraje
Ochoz s tenkou podlahou a dilatací
Hydroizolační opatření stěny a podlahy se zvýšenou vlhkostí - (dlažba, obklad)
Zabudování St. Moritz přepadového žlábku bazénu
Podlahové vytápění - dilatace