Střecha z trapézových plechů s vodorovnou ochrannou membránou PROMATECT®-H REI 30 RE 90 435.15
Střecha a strop z trapézových plechů REI 30 REI 60 135.10
Střecha z trapézového plechu REI 30 až REI 90 435.30
Střecha z trapézového plechu REI 90 435.20
Střecha z trapézového plechu REI 30 REI 45 435.10
Strop z trapézového plechu REI 30 až REI 90 435.40
Strop z trapézových plechů s vodorovnou ochrannou membránou PROMATECT®-H REI 120 435.50
Dvouplášťové odvětrávané střechy EI 30 EI 90 436
Nástřik PROMASPRAY® F250 na stropy a střechy z trapézových plechů REI 120 754
Nástřik PROMASPRAY® P300 na stropy a střechy z trapézových plechů REI 120 až REI 360 764

Střecha z trapézového plechu nad požárně nebezpečným úsekem REI 45