Použití tepelné izolace KNAUF INSULATION v sádrokartonové příčce - napojení příčky ke stěně
Použití tepelné izolace KNAUF INSULATION v sádrokartonové příčce - napojení příčky na čistou podlahu
Použití tepelné izolace KNAUF INSULATION v sádrokartonové příčce - napojení příčky na strop
Použití tepelné izolace KNAUF INSULATION - napojení podhledů na stěnu U profilem
Použití tepelné izolace KNAUF INSULATION v sádrokartonové příčce - návaznost příček a podhledů
Použití tepelné izolace KNAUF INSULATION v sádrokartonové příčce - pevné redukované napojení příčky na sloup
Použití tepelné izolace KNAUF INSULATION v sádrokartonové příčce - napojení příček na sloupy/průvlaky

Prvky GLYNWED pro předstěnové instalace - FRIASET modul pro WC, umyvadlo, bidet, pisoár, výlevku a podpěrná madla

Příčky Rigips - napojení příčky na čistou podlahu 5.10.01
Příčky Rigips - napojení příčky na hrubou podlahu 5.10.02
Příčky Rigips - napojení příčky při přerušení plovoucí podlahy 5.10.03
Příčky Rigips - napojení dvojité příčky při přerušení plovoucí podlahy 5.10.04
Příčky Rigips - napojení příčky na podlahu - redukované 5.10.10
Příčky Rigips - napojení příčky na podlahu - redukované - při zachování požárních a akustických vlastností 5.10.11
Příčky Rigips - napojení příčky na omítnutý strop 5.15.01
Příčky Rigips - napojení příčky na strop před omítkou 5.15.02
Příčky Rigips - napojení příčky na strop - kluzné 5.15.20
Příčky Rigips - napojení dvojité příčky na strop - kluzné 5.15.21
Příčky Rigips - návaznost příček a podhledů - příčka dotažena k nosnému stropu 5.16.01
Příčky Rigips - návaznost příček a podhledů - příčka dotažena k nosnému stropu, opláštění cca 100 mm nad podhled 5.16.02
Příčky Rigips - návaznost příček a podhledů - napojení příčky na podhled s vynechaným opláštěním 5.16.03
Příčky Rigips - návaznost příček a podhledů - napojení příčky na podhled s přerušeným opláštěním 5.16.04
Příčky Rigips - návaznost příček a podhledů - napojení příčky na podhled s plným opláštěním 5.16.05
Příčky Rigips - návaznost příček a podhledů - kluzné napojení příčky na strop, podhled k příčce volně 5.16.10
Příčky Rigips - návaznost příček a podhledů - kluzné napojení příčky na strop, podhled k příčce připojen pevně 5.16.11
Příčky Rigips - návaznost příček a podhledů - přepážka v meziprostoru provedená vestavěnou příčkou 5.16.30
Příčky Rigips - návaznost příček a podhledů - přepážka v meziprostoru provedená výplní z minerální izolace 5.16.40
Příčky Rigips - odbočení příček - odbočení pomocí profilů LW s vynechaným opláštěním 5.20.01
Příčky Rigips - odbočení příček - odbočení pomocí profilů R-CW s vynechaným opláštěním 5.20.02
Příčky Rigips - odbočení příček - odbočení pomocí profilů R-CW s přerušeným opláštěním 5.20.03
Příčky Rigips - odbočení příček - odbočení pomocí profilů R-CW bez přerušení opláštění 5.20.04
Příčky Rigips - odbočení příček - šikmé odbočení pomocí profilů R-CW s přerušeným opláštěním 5.20.10
Příčky Rigips - odbočení příček - odbočení pomocí profilů LW s vynechaným opláštěním - dvojité opláštění 5.20.22
Příčky Rigips - odbočení příček - odbočení pomocí profilů R-CW s přerušeným opláštěním - dvojité opláštění 5.20.23
Příčky Rigips - odbočení příčky s vynechanou lepenou předstěnou 5.21.01
Příčky Rigips - odbočení příčky od lepené předstěny 5.21.02
Příčky Rigips - odbočení příčky s vynechanou montovanou předstěnou 5.21.10
Příčky Rigips - odbočení příčky od montované předstěny 5.21.11
Příčky Rigips - odbočení příčky s vynechanou montovanou předstěnou a probíhající parozábranou 5.21.10a
Příčky Rigips - odbočení příčky od masivní stěny před provedením omítky 5.22.01
Příčky Rigips - odbočení příčky od omítnuté masivní stěny 5.22.02
Příčky Rigips - odbočení příčky od omítnuté masivní stěny se stínovou spárou 5.22.10
Příčky Rigips - odbočení příčky od masivní stěny s nalepenou "suchou omítkou" 5.22.20
Příčky Rigips - pevné redukované napojení příčky na sloup "stěna ve stěně" 5.23.01
Příčky Rigips - pevné redukované napojení příčky na sloup se stínovou spárou "stěna na stěnu" 5.23.02
Příčky Rigips - pevné redukované napojení dvojité příčky na sloup "stěna na stěnu" 5.23.03
Příčky Rigips - kluzné redukované napojení příčky na fasádní sloupek "stěna ve stěně" 5.23.10
Příčky Rigips - kluzné redukované napojení příčky na fasádní sloupek "stěna na stěnu" 5.23.11
Příčky Rigips - kluzné napojení příčky na fasádní sloupek bez redukce 5.23.12
Příčky Rigips - napojení příček na sloupy a průvlaky - zabudování sloupu do příčky, sloup obložen nalepenými deskami 5.24.01
Příčky Rigips - napojení příček na sloupy a průvlaky - zabudování sloupu do příčky, sloup opatřen montovaným obkladem 5.24.02
Příčky Rigips - napojení příček na sloupy a průvlaky - ke sloupu ze tří stran 5.24.04
Příčky Rigips - napojení příček na sloupy a průvlaky - jednoduché příčky na průvlak, jednostranné zakrytí 5.24.20
Příčky Rigips - napojení příček na sloupy a průvlaky - dvojité příčky na průvlak, jednostranné zakrytí 5.24.21
Příčky Rigips - nároží jednoduché příčky s profilem LW 5.30.01
Příčky Rigips - nároží jednoduché příčky s profily R-CW 5.30.02
Příčky Rigips - nároží dvojité příčky s profilem LW 5.30.03
Příčky Rigips - nároží dvojité příčky s profily R-CW 5.30.04
Příčky Rigips - šikmé nároží dvojité příčky s profily R-CW 5.30.05
Příčky Rigips - volné ukončení příčky 5.30.10
Příčky Rigips - detaily šachtové stěny SDK - odbočení příčky od šachtové stěny 5.32.11
Příčky Rigips - detaily šachtové stěny SDK - nároží šachtové stěny 5.32.12
Příčky Rigips - dilatační spáry příček - spára v příčce jednoduše opláštěné 5.35.01
Příčky Rigips - dilatační spáry příček - spára v příčce dvojitě opláštěné 5.35.02
Příčky Rigips - dilatační spáry příček - spára ve dvojité příčce dvojitě opláštěné (bez zachování akustiky původní příčky) 5.35.10
Příčky Rigips - dilatační spáry příček - spára ve dvojité příčce dvojitě opláštěné (se zachováním požární odolnosti a akusticky původní) 5.35.11
Příčky Rigips - zabudování zárubní a nadsvětlíků - zárubeň do UA, připojovací úhelníky suvné 5.40.10
Příčky Rigips - zabudování zárubní a nadsvětlíků - zárubeň do UA, připojovací úhelníky šroubované 5.40.10a
Příčky Rigips - zabudování zárubní a nadsvětlíků - zárubeň do R-CW+R-UW 5.40.20
Příčky Rigips - napojení příčky na konstrukci podkroví (varianta pro vyšší požadovanou neprůzvučnost) - stavěcí třmen 5.15.32
Příčky Rigips - napojení příčky na konstrukci podkroví (varianta pro vyšší požadovanou neprůzvučnost) - krokvový závěs 5.15.32
Příčky Rigips - napojení příčky na konstrukci podkroví (varianta s přerušeným opláštěním) 5.15.33
Příčky Rigips - odbočení příček - odbočení pomocí profilů R-CW s vynechaným opláštěním - dvojité oplaštění 5.20.24
Příčky Rigips - nároží příček - nároží jednoduché příčky s profilem R-CW, bez požadavku na neprůzvučnost 5.30.01
Příčky Rigips - nároží příček - nároží dvojité příčky s profilem R-CW, bez požadavku na neprůzvučnost 5.30.03
Příčky Rigips - napojení příčky na strop - kluzné napojení příčky na strop s vynechaným opláštěním 5.15.40
Příčky Rigips - napojení příčky na strop - kluzné napojení dvojité příčky na strop s vynechaným opláštěním 5.15.41
Napojení podhledu na příčku - volné, s podkladními pruhy a ucpávkou ze sádrokartonu v dutině příčky 5.60.06
Opláštění příhradového nosníku sádrokartonovými deskami a jeho návaznost na příčku 5.24.22

Tepelná izolace URSA GLASSWOOL - příčka na kovové konstrukci - jednoduché sádrokartonové opláštění - ukončení u podlahy
Tepelná izolace URSA GLASSWOOL - příčka na kovové konstrukci - jednoduché sádrokartonové opláštění - ukončení u stropní konstrukce