Obvodová stěna dřevěná - foukaná celuózová izolace CLIMATIZER PLUS tl:160mm
Obvodová stěna dřevěná - foukaná celuózová izolace CLIMATIZER PLUS tl:260mm - Expandér UE 105
Obvodová stěna dřevěná - foukaná celuózová izolace CLIMATIZER PLUS tl:260mm - provětrávaná fasáda
Obvodová stěna dřevěná - izolační deska UdiFRONT tl:100mm

Sádrovnáknitá deska FERMACELL - dřevostavba - obvodová stěna s napojením na vnitřní stěnu - s kontaktním zateplovacím systémem
Sádrovnáknitá deska FERMACELL - dřevostavba - obvodová stěna s napojením na vnitřní stěnu - s kontaktním zateplovacím systémem

Stavební pouzdro NORMA PARALLEL SDK - dvoukřídlá - minimální dokončená příčka 200 mm - sádrokartonová nebo sádrovláknitá příčka na dvojité kovové konstrukci
Stavební pouzdro NORMA PARALLEL SDK - dvoukřídlá - minimální dokončená příčka 200 mm - sádrokartonová nebo sádrovláknitá příčka na dřevěné (sloupkové) konstrukci
Stavební pouzdro NORMA PARALLEL SDK - dvoukřídlá - minimální dokončená příčka 200 mm - sádrokartonová nebo sádrovláknitá příčka na dřevěné (sloupkové) konstrukci s předstěnou pro inženýrské sítě
Stavební pouzdro NORMA UNIBOX SDK - dvoukřídlá - minimální dokončená příčka 200 mm - sádrokartonová nebo sádrovláknitá příčka na dvojité kovové konstrukci
Stavební pouzdro NORMA UNIBOX SDK - dvoukřídlá - minimální dokončená příčka 200 mm - sádrokartonová nebo sádrovláknitá příčka na dřevěné (sloupkové) konstrukci
Stavební pouzdro NORMA UNIBOX SDK - dvoukřídlá - minimální dokončená příčka 200 mm - sádrokartonová nebo sádrovláknitá příčka na dřevěné (sloupkové) konstrukci s předstěnou pro inženýrské sítě

Ukončení u stropu/podlahy - sádrovláknité desky Vidiwall
Sestava UA a UW profilů stěný pro sádrovláknité desky Vidiwall

Použití tepelná izolace KNAUF INSULATION v konstrukcí dřevostavby - obvodová stěna s napojením na vnitřní stěnu
Použití tepelná izolace KNAUF INSULATION v konstrukcí dřevostavby - obvodová stěna s napojením na vnitřní stěnu - zateplovací systém

Vnitřní nenosné příčky RigiStabil - napojení příčky na hrubou podlahu 5.10.52 (vhodné z hlediska dosažení vyšší neprůzvučnosti)
Vnitřní nenosné příčky RigiStabil - nároží příčky na dřevěných sloupkách 5.30.51 (styky desek lepeny)
Vnitřní nenosné příčky RigiStabil - nároží příčky na profilech R-CW 5.30.52 (styky desek nasucho s úpravou pomocí pásky EasyFlex PRO)
Vnitřní nenosné příčky RigiStabil - šikmé nároží příčky na dřevěných sloupkách 5.30.55 (styky desek lepeny)
Vnitřní nenosné příčky RigiStabil - šikmé nároží příčky na dřevěných sloupkách 5.30.55 (styky desek lepeny)
Nároží obvodových stěn RigiStabil a Rigidur - napojení vnitřní příčky na vnější stěnu 5.30.54
Nároží obvodových stěn RigiStabil a Rigidur - vnější stěna - napojení v rozích; systém staveništní montáže 5.30.56
Nároží obvodových stěn RigiStabil a Rigidur - vnější stěna - napojení v rozích; montáž panelovým systémem 5.30.57
Stěny Rigips na dřevěné konstrukci - vnitřní nosná stěna jednoduše opláštěná - jednoduchá konstrukce; desky RigiStabil (DFRIEH2) 3.30.01 RS
Stěny Rigips na dřevěné konstrukci - nosná stěna jednoduše opláštěná z exteriéru, dvojitě z interiéru - jednoduchá konstrukce; desky RigiStabil (DFRIEH2) 3.30.03 RS
Stěny Rigips na dřevěné konstrukci - obvodová nosná stěna jednoduše opláštěná - jednoduchá konstrukce; desky RigiStabil (DFRIEH2) 3.33.04 RS
Stěny Rigips na dřevěné konstrukci - obvodová nosná stěna jednoduše opláštěná - jednoduchá konstrukce; desky Rigidur a RigiStabil (DFRIEH2) 3.33.04b RS
Stěny Rigips na dřevěné konstrukci - obvodová nosná stěna jednoduše opláštěná - jednoduchá konstrukce; desky RigiStabil, opláštění na kontralatích (DFRIEH2) 3.33.05 RS
Stěny Rigips na dřevěné konstrukci - obvodová nosná stěna jednoduše opláštěná - jednoduchá konstrukce; desky Rigidur a RigiStabil (DFRIEH2), opláštění na kontralatích 3.33.05b RS
Stěny Rigips na dřevěné konstrukci - vnitřní nenosná stěna jednoduše opláštěná - jednoduchá konstrukce; desky Rigidur 3.34.01
Stěny Rigips na dřevěné konstrukci - vnitřní nenosná stěna dvojitě opláštěná - jednoduchá konstrukce; desky Rigidur 3.34.02
Stěny Rigips na dřevěné konstrukci - vnitřní nenosná stěna jednoduše a dvojitě opláštěná - jednoduchá konstrukce s předsazenou stěnou R-CD na Klik Fix AKU; desky RigiStabil (DFRIEH2) 3.34.03 RS
Stěny Rigips na dřevěné konstrukci - vnitřní nosná stěna jednoduše opláštěná - jednoduchá konstrukce; desky Rigidur 3.35.03
Stěny Rigips na dřevěné konstrukci - obvodová nosná stěna jednoduše opláštěná - jednoduchá konstrukce; desky Rigidur 3.35.04
Stěny Rigips na dřevěné konstrukci - obvodová nosná stěna jednoduše opláštěná - jednoduchá konstrukce; desky Rigidur, opláštění na kontralatích 3.35.05
Stěny Rigips na dřevěné konstrukci - obvodová nosná difuzně otevřená stěna - jednoduchá konstrukce; desky Rigidur + předstěna Rigidur na kontralatích Rigips-diffuwall® 3.35.06
Stěny Rigips na dřevěné konstrukci - obvodová nosná difuzně otevřená stěna Rigips-Inthermo - jednoduchá konstrukce; desky Rigidur + předstěna RigiStabil na latích 3.35.07
Stěny Rigips na dřevěné konstrukci - obvodová nosná stěna s polyuretanovou izolací Icynene - jednoduchá konstrukce; desky RigiStabil + předstěna RB (A) Activ´Air® 3.35.08 RS
Stěny Rigips na dřevěné konstrukci - obvodová nosná difuzně otevřená stěna Rigips s celulózovou izolací - jednoduchá konstrukce; desky RigiStabil + předstěna RigiStabil na kontralatích 3.35.09 RS
Stěny Rigips na dřevěné konstrukci - nosná stěna mezi domy jednoduše opláštěná z obou stran - dvojitá konstrukce; desky RigiStabil (DFRIEH2) 3.37.04 RS
Stěny Rigips na dřevěné konstrukci - nosná stěna mezi domy jednoduše opláštěná z exteriéru, dvojitě z interiéru - dvojitá konstrukce; desky RigiStabil (DFRIEH2) 3.37.05 RS
Napojení vnitřní stěny na hrubou podlahu - 60/100 - panelový systém 5.10.53 A
Napojení vnitřní stěny na hrubou podlahu - 60/120 - panelový systém 5.10.53 B
Napojení vnitřní stěny na hrubou podlahu - 60/140 - panelový systém 5.10.53 C
Napojení vnitřní stěny s předstěnou na hrubou podlahu - 60/120 - panelový systém 5.10.53 D
Napojení vnitřní stěny na hrubou podlahu - 60/100 - staveništní systém 5.10.53 E
Napojení vnitřní stěny na hrubou podlahu - 60/120 - staveništní systém 5.10.53 F
Napojení vnitřní stěny na hrubou podlahu - 60/140 - staveništní systém 5.10.53 G
Napojení vnitřní stěny s předstěnou na hrubou podlahu - 60/120 - staveništní systém 5.10.53 H
Napojení příček na obvodovou stěnu - 60/100 5.30.64 A
Napojení příček na obvodovou stěnu - 60/120 5.30.64 B
Napojení příček na obvodovou stěnu - 60/140 5.30.64 C
Napojení příček na obvodovou stěnu s předstěnou - 60/120 5.30.64 D
Napojení příček na obvodovou stěnu s předstěnou - 60/120 5.30.64 E
Napojení příček - 60/100 5.60.63 A
Napojení příček - 60/120 5.60.63 B
Napojení příček - 60/140 5.60.63 C
Napojení obvodové stěny - panelová montáž - 60/100 5.30.61 A
Napojení obvodové stěny s předstěnou - panelová montáž - 60/120 5.30.61 B
Podlahy Rigips - elektrická topná fólie NEXWARM - suché podlahy Rigips - na lehkém trámovém stropu - suchá sádrokartonová podlaha RigiStabil E25 7.13.00 RS
Podlahy Rigips - elektrická topná fólie NEXWARM - suché podlahy Rigips - na betonové podlaze - suchá sádrokartonová podlaha RigiStabil E25 7.12.00 RS

Tepelná izolace URSA GLASSWOOL - dřevostavba - provětrávaná fasáda
Tepelná izolace URSA GLASSWOOL - dřevostavba - provětrávaná fasáda - napojení na vnitřní stěnu
Tepelná izolace URSA GLASSWOOL - dřevostavba - základní skladba obvodového pláště